นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

 

.....

.....

ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

แถลงข่าวงาน "วันหลอดเลือดสมองโลกฯ" ว่า

ทั่วโลกมีโรคหลอดเลือดสมอง 15 ล้านคนต่อปี

 

ประเทศพัฒนาแล้ว พบลดลง = 40%

ประเทศกำลังพัฒนา เช่น ไทย อยู่ในขาขึ้น

.....

ภาพรวม คือ

พบเพิ่มขึ้นในประเทศที่ยังไม่พัฒนา

หรือยังไม่รวย (เช่น อาเซียน ไม่รวมสิงคโปร์)

 

โรคนี้เป็นสาเหตุการตาย(ไทย)

 • อันดับ 4 ในผู้ชาย
  (รองจากมะเร็ง อุบัติเหตุ เอดส์)
 • อันดับ 1 ในผู้หญิง

.....

พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง-อัมพาต

= 995 ต่อแสน(ประชากร)ต่อปี

 

หรือ ถ้ามีคนไทย 100,000 คน

จะพบคนป่วยรายใหม่ = 995 คนใน 1 ปี

.....

หรือ ถ้ามีคนไทย 100 คน

จะพบคนป่วยรายใหม่ = 1 คนใน 1 ปี

 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา(รวมทุกคน)

= 20,635 ล้านบาท/ปี

.....

หรือประมาณ 400,000 บาท/คน/ปี

 

โรคนี้ป้องกันได้ประมาณ = 90%

โดยลดปัจจัยเสี่ยงต่อไปนี้

(แต่ละปัจจัย เพิ่มเสี่ยงเท่าไร)

(1). ความดันเลือดสูง = 3-17 เท่า

(2). เบาหวาน = 3 เท่า

(3). นอนกรน = 3 เท่า

(4). สูบบุหรี่ = 2 เท่า

(5). โคเลสเตอรอล(ไขมันในเลือด)สูง = 2 เท่า

.....

วิธีลดเสี่ยงนอนกรนได้แก่

(1). ออกแรง-ออกกำลังเป็นประจำ

เช่น เดิน จักรยาน วิ่ง ว่ายน้ำ ขึ้นลงบันได

(2). ควบคุมน้ำหนัก

(3). ไม่ดื่มหนัก(แอลกอฮอล์)

(4). ไม่ดื่มกาแฟ เครื่องดื่มชูกำลังก่อนนอน

 

(5). ฝึกโยคะท่าสิมหะ(สิงห์) หรือท่าแลบลิ้นไปตรงๆ

แล้วชี้ปลายลิ้นลงล่างเล็กน้อย

(6). นอนตะแคง

(7). ป้องกันภาวะขาดน้ำ

โดยดื่มน้ำเฉลี่ยให้พอทุกๆ 1-2 ชั่วโมงทั้งวัน

เพื่อป้องกันเสมหะ-น้ำมูกข้นเหนียว

ไปอุดตันช่องจมูก

(8). ไม่สูบบุหรี่-หนีควันบุหรี่ควันไฟ

บุหรี่-ควันไฟ เพิ่มเสี่ยงภูมิแพ้ ช่องจมูกอุดตัน

(9). ป้องกัน-รักษาโรคภูมิแพ้ หวัด

.....

วิดีโอ: การฝึกท่าสิมหะ(สิงห์) เพื่อลดนอนกรน

.....

'helpguide' แนะนำวิธีบริหารช่องปาก

เพื่อลดเสี่ยงนอนกรนไว้อย่างนี้ [ helpguide ]

(1). พูดสระภาษาอังกฤษ 'เอ อี ไอ โอ ยู (a-e-i-o-u)' ดังๆ ทุกวัน

(2). นำปลายลิ้นไปแตะเหงือก ตรงด้านหลังฟันหน้าด้านบน

แล้วเลื่อน (สไลด์) ลิ้นตามแนวเพดาน

ไปทางด้านหลัง 3 ครั้ง/วัน

 

(3). จีบปากเป็นรูปกลม (purse lip) 

หรือ "ทำปากจู๋" ค้างไว้ 30 วินาที วันละครั้ง

(4). อ้าปาก

 • ผลักขากรรไกรล่างไปทางซ้าย ค้างไว้ 30 วินาที
 • ผลักขากรรไกรล่างไปทางขวา ค้างไว้ 30 วินาที

(5). อ้าปาก ส่องกระจก ให้เห็นลิ้นไก่

 • เกร็งกล้ามเนื้อลำคอด้านหลัง ค้างไว้ 30 วินาที
 • ถ้าทำท่านี้ได้... จะเห็นลิ้นไก่ เคลื่อนขึ้นไปทางด้านบน

.....

การออกแรง-ออกกำลังแบบแอโรบิค

เช่น เดิน วิ่ง จักรยาน ขึ้นลงเนิน-บันได ว่ายน้ำ

และบริหารช่องปาก

เช่น ท่าสิมหะ(สิงห์)โยคะ 

 

ช่วยลดเสียงกรนให้เบาลง

ซึ่งจะช่วยให้ท่าน

และคนรอบข้างของท่าน

นอนหลับ ฝันดีขึ้นได้

.....

.....

.....

อ.นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์

ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวาน

โรงพยาบาลเทพทารินทร์ กล่าวว่า

 

ปี 2558 ประเทศไทยมีคนเป็นโรคเบาหวาน

= 4,025,100 ราย

เสียชีวิตจากโรคแทรกเบาหวาน

= 76,000 ราย/ปี

.....

ผู้ป่วยเบาหวานในไทย 4 ล้านคน

รู้ตัวว่าเป็นครึ่งหนึ่ง = 2 ล้านคน

อีกครึ่งหนึ่ง ไม่รู้ว่าเป็น

 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเบาหวาน

= 12,000 บาท/คน/ปี

หรือประมาณ = 24,000 ล้านบาท/ปี

.....

.....

.....

เพียงช่วยกันลดปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

ก็นับว่า ช่วยชาติประหยัดได้มากแล้ว

 

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000103242

From > http://www.manager.co.th/GoodHealth/ViewNews.aspx?NewsID=9590000102628

From > https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7721517 (กรนไม่เพิ่มเสี่ยง); https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1484933 (กรนเพิ่มเสี่ยง 3.2 เท่า); http://qjmed.oxfordjournals.org/content/83/4/555.short (กรนเพิ่มเสี่ยง 3.2 เท่า)

From > http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/More/MyHeartandStrokeNews/Sleep-Apnea-and-Heart-Disease-Stroke_UCM_441857_Article.jsp#.V_-bc5N96V4 (หยุดหายใจตอนหลับเพิ่มเสี่ยง)

From > http://www.medscape.com/viewarticle/713990_4 (กรนประจำเพิ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง-โรคหลอดเลือดสมอง); http://www.forbes.com/sites/melaniehaiken/2013/01/28/snoring-is-a-tip-off-to-stroke-and-heart-disease-new-research-shows/#1b71b74c56c1 (กรนเพิ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง-หัวใจ)

From > http://www.webmd.com/sleep-disorders/features/easy-snoring-remedies#1http://www.nhs.uk/Livewell/snoring/Pages/snorertest.aspxhttp://www.helpguide.org/articles/sleep/how-to-stop-snoring.htm 

.....

ภาพ: การหายใจ [ Wikipedia ]

.....

การศึกษาจากญี่ปุ่นปี 2005/2548

ทำในกลุ่มตัวอย่าง 21,563 รายทั่วประเทศ พบว่า

 

การฝึกหายใจช้าๆ

= 6 ครั้ง/30 วินาที

= 12 ครั้ง/นาที

ลดความดันเลือดได้เท่ากับ

 • 6.4 มม.ปรอท ในคนปกติ
 • 9.6 มม.ปรอท ในคนที่เป็นโรคความดันเลือดสูง
 • 8.3 มม.ปรอท ในคนที่เป็นโรคความดันเลือดสูง และรักษาด้วยยา

..... 

ผศ.ดร.แพทริเชีย เกอร์บาร์ก  

จาก นิวยอร์ค เมดิคัล คอลเลจ

อธิบายว่า

 

การหายใจเข้าช้าๆ-ออกช้าๆ

ให้ระยะเวลาในการหายใจเข้า-ออกเท่ากัน

โดยไม่มีช่วงหยุดพัก

ตรงปลายการหายใจเข้า หรือหายใจออก

= 4.5-6 รอบ/นาที

 

ช่วยปรับสมดุล

ทำให้ผ่อนคลาย

และสมรรถภาพในการคิด-ตัดสินใจดีขึ้นได้ดีที่สุด

.....

.....

วิธีฝึกที่น่าจะดีได้แก่

(1). ฝึกหายใจในช่วงที่รู้สึกเครียด

= 5 นาที/ครั้ง ทำให้บ่อย

(2). ฝึกเป็นประจำ

= 20 นาที/วัน

..... 

ดร.เกอร์เบิร์ก

แนะนำให้ใช้แอพฯ ช่วยฝึก

ในโทรศัพท์มือถือ เช่น

 • 'Breathing Zone (iOS)
 • 'Paced Breathing (Android)

.....

เพียงหายใจให้ช้าลง

 • 5 นาทีทันทีที่เครียด ทำให้บ่อย
 • 20 นาทีทุกวัน

 

ฝึกให้ไม่เกิน 10 รอบ/นาที

(4.5-6 รอบ/นาที อาจยากเกินไป)

สมรรถภาพสมองน่าจะดีขึ้นได้มากในระยะยาว

..... 

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-04/the-breathing-trick-that-can-make-you-more-productive

From > https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16231755http://www.nature.com/hr/journal/v28/n6/pdf/hr200562a.pdfhttp://www.nature.com/hr/journal/v28/n6/full/hr200562a.html

Picture > By Cruithne9 - Own work, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50768110; https://en.wikipedia.org/wiki/Breathing

.....

.....

.....

ภาพ: สถิติ OECD (องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) [ Bloomberg ]

ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นประเทศอุตสาหกรรม

หรือประเทศพัฒนาแล้ว 35 ประเทศ

 

แสดงสัดส่วนแพทย์ที่จบจากต่างประเทศ

หรือสัดส่วนการนำเข้า "หมอนอก" ค่อนข้างสูง

.....

.....

ภาพ: ประเทศที่มีสัดส่วนการนำเข้า "หมอนอก" มากที่สุด

เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว-ฐานะดี 6 อันดับแรกได้แก่

 1. อิสราเอล
 2. นิวซีแลนด์ 
 3. ไอร์แลนด์
 4. นอร์เวย์
 5. ออสเตรเลีย
 6. สหราชอาณาจักร (UK)

 

5 ใน 6 อันดับแรก

เป็นประเทศ "เกาะ-หมู่เกาะ"

(ไม่ติดแผ่นดินใหญ่)

.....

สหราชอาณาจักร (UK) 

มีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้า (คล้ายไทย)

ประชากรก็ใกล้เคียงกัน (ปี 2015/2558)

 • ไทย = 68 ล้านคน
 • UK = 64.7 ล้านคน

.....

ทว่า... จำนวนหมอต่างกันมาก

 • ไทย = 50,573 คน 
 • UK = 149,808 คน

 

สถิติไทยคิดจากแพทย์ที่มีชีวิตทุกคน

รวมทั้งที่เกษียณ(ไม่ทำงาน)

 

และประกอบอาชีพอื่น

เช่น บริหาร ธุรกิจ

บวชเป็นพระ

.....

ปี 2013/2559

UK มีแพทย์เฉพาะทาง 87,869 คน

 • 58% จบในประเทศ
 • 17% จบจากยุโรป
 • 25% มาจากนอกยุโรป

..... 

แพทย์ UK ที่จบนอกทวีปยุโรป

ส่วนใหญ่จบจาก "อินเดีย"

ส่วนน้อยมาจากปากีสถาน บังคลาเทศ อาฟริกา 

 

แพทย์สหรัฐฯ ที่จบจากต่างประเทศ

มาจากอินเดียมากที่สุดเช่นกัน

คือ = 22%

.....

แพทย์ UK มีชั่วโมงทำงานมากกว่าค่าเฉลี่ยยุโรป

เนื่องจากมีระบบประกันสุขภาพ(คล้ายไทย)

 

ผลการสำรวจปี 2012/2555 พบว่า

แพทย์ UK วางแผนจะไปทำงานนอกประเทศ = 42%

รัฐบาลใหม่ UK จึงประกาศนโยบายใหม่(คล้ายไทย)

 

คือ ถ้าจบแล้วไม่ทำงานในประเทศ(ระยะหนึ่ง)

คล้ายไทย 

ทว่า... ต่างกันที่ค่าตัว(หมอไม่ใช้ทุน)

 • UK = 9,742,630 บาท ( 9.7 ล้าน)
 • ไทย = 400,000 บาท (4 แสน)

.....

Bloomberg รายงานว่า

หลัง Brexit (UK ออกจาก EU)

UK น่าจะขาดแพทย์มากขึ้น

 

เนื่องจากใบอนุญาตวิชาชีพแพทย์ EU

จะใช้ใน UK ไม่ได้

 

ต้องสอบใบอนุญาตใหม่

ซึ่งกว่าจะสอบได้

ใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปีๆ ทีเดียว

.....

.....

ภาพ: สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1,000 คน [ WHO ]

(ไทย-อาเซียน-จีน-อินเดีย-สหราชอาณาจักร-สหรัฐอเมริกา)

.....

มองโลก-มอง UK

แล้วหันมามองไทย

 

เรื่องนี้คงจะบอกเป็นนัยว่า

ทั้ง UK และไทย

น่าจะเพิ่มการผลิตแพทย์

(รวมพยาบาล ทันตแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์)

.....

โดยเฉพาะประเทศไทย

รับภาระรักษาโรค...

 • ทั้งคนไทย-สามีคนไทย(ตามบ้านนอก... นำเข้ามามากเช่นกัน)
 • แรงงานต่างชาติ-ญาติ และครอบครัว
 • เมดิคัลทัวร์
 • เพื่อนบ้านที่เข้ามารักษาโรคตามจังหวัดชายแดน

 

เรียนมาด้วยความเคารพ

และขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-10-05/britain-is-sending-foreign-doctors-home

From > http://www.nhsconfed.org/resources/key-statistics-on-the-nhs

From > https://www.statista.com/chart/3849/the-countries-with-the-most-foreign-trained-doctors/

From > http://www.worldometers.info/world-population/uk-population/

From > http://www.worldometers.info/world-population/thailand-population/

From > http://www.tmc.or.th/statistics.phphttp://www.tmc.or.th/pdf/stat_240216.pdf

From > http://www.who.int/gho/health_workforce/physicians_density/en/http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/health_workforce/PhysiciansDensity_Total/atlas.html

.....

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile