นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ: อวัยวะสำคัญที่ช่วยปรับสมดุลน้ำตาลในเลือด

(1). ตับอ่อน - สร้างอินซูลิน ทำให้น้ำตาลเข้าเซลล์

ลดระดับน้ำตาลในเลือด

(2). ตับ - เปลี่ยนน้ำตาลเป็นแป้ง (สะสมไว้ใช้)

และไขมันไตรกลีเซอไรด์

(3). กล้ามเนื้อ

 • กล้ามเนื้อที่อยู่นิ่งๆ นานๆ ดูดซับน้ำตาลได้น้อย(มาก)
 • กล้ามเนื้อที่ขยับเขยื้อน-เคลื่อนไหว ดูดซับน้ำตาลได้มาก

.....

เบาหวานมี 2 กลุ่ม

(1). เบาหวานชนิดที่ 1 

พบมากในเด็ก-คนอายุน้อย (น้อยกว่า 30 ปี)

เกิดจากตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่ได้

(อินซูลิน = ฮอร์โมนที่นำน้ำตาลเข้าเซลล์)

 

ถ้าน้ำตาลเป็นคน 

จะคล้ายคนไม่มีลูกกุญแจ (อินซูลิน)

เข้าบ้าน (เซลล์ที่มีตัวรับ หรือแม่กุญแจ) ไม่ได้

 

(2). เบาหวานชนิดที่ 2

พบมากในผู้ใหญ่-คนน้ำหนักเกิน-อ้วน-เด็กอ้วน

ตับอ่อนผลิตอินซูลินได้

แต่เซลล์ทั่วร่างกายดื้อต่ออินซูลิน

 

ถ้าน้ำตาลเป็นคน

จะคล้ายคนมีลูกกุญแจ

แต่ประตูบ้าน (ผนังเซลล์) ดื้อ

หรือแม่กุญแจขัดข้อง

ทำให้น้ำตาลเข้าเซลล์ได้น้อยลงไปมาก

.....

อ.นพ.เกบ เมียคิน

ตีพิมพ์เรื่อง "รักษาเบาหวานด้วยอาหารและออกกำลัง"

ขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ [ drmirkin ]

 

การศึกษาเร็วๆ นี้พบว่า

"ไขมันที่ "สะสม-พอกพูน" ใน 3 อวัยวะ

ทำให้คนเราเป็นเบาหวานได้แก่

(1). ตับ (ไขมันพอกตับ)
(2). กล้ามเนื้อ
(3). ตับอ่อน

.....

ไขมันในกล้ามเนื้อ

ทำให้กล้ามเนื้อ "ดื้อ(ต่ออินซูลิน)"

น้ำตาลในเลือดเข้าเซลล์ได้น้อยลงไปมาก

 

ผลคือ

ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆ

จนเป็นเบาหวาน

.....

ภาพ: อวัยวะในช่องท้องส่วนบน [ ดัดแปลงจาก wikipedia ]

(1). ตับอ่อน

(2). ตับ

 

อวัยวะอื่นๆ ในภาพคือ ถุงน้ำดี (9-สีชมพู), หลอดอาหาร (13), กระเพาะอาหาร (14), ลำไส้เล็ก (18-19-20), ม้าม (12), ไต (21-22), 

.....

การออกแรง-ออกกำลัง

ช่วยลดไขมันในกล้ามเนื้อ

 

อาหาร(ที่ดี และพอดี)

ช่วยลดไขมันในตับ

และอวัยวะอื่นๆ เช่น ตับอ่อน ตับ

.....

การศึกษาจากฟินแลนด์

ทำในคนวัย 40-50 ปี

ทั้งคนที่มีสุขภาพดี และคนเป็นเบาหวานชนิดที่ 2

(พบมากในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน-อ้วน เด็กอ้วน)

 

ให้ปั่นจักรยานออกกำลังเร็วที่สุด (all-out)

= 1/2 นาที หรือ 30 วินาที

สลับช่วงปั่นช้าๆ 4 นาที

ทำแบบนี้ = 4-6 รอบ (repetitions)

.....

ฝึกแบบนี้ 3 ครั้ง/สัปดาห์, 

นาน 2 สัปดาห์​ พบว่า

 

ออกกำลังแบบ "หนักมาก-สลับ-เบา"

หรือ หนักเป็นช่วงๆ (เรียกว่า "ฮิท")

(high-internsity interval training/HIIT)

..... 

ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เร็วมาก

และทำให้เซลล์ "ดื้อ" ต่ออินซูลินน้อยลง

 

เซลล์กล้ามเนื้อ(ขาท่อนบน)

นำน้ำตาล-โปรตีน เข้าเซลล์ได้มากขึ้น

ทั้งในคนที่ไม่เป็น และเป็นโรคเบาหวาน

(ดีพอๆ กัน)

.....

.....

การศึกษาอีกรายงานหนึ่ง

จากเมโย คลินิก สหรัฐฯ

ทำโดยให้อาสาสมัครปั่นจักรยาน

หนักปานกลาง 30 นาที

 

หรือ ปั่นเต็มที่ 4 นาที พัก 3 นาที

ทำแบบนี้หลายรอบ

ฝึก 3 ครั้ง/สัปดาห์, 

นาน 12 สัปดาห์

.....

พบว่า

การยกน้ำหนักและปั่นจักรยานทำให้...

(1). กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น

(2). ออกแรงได้นานขึ้น

(3). ดึงน้ำตาลจากเลือดไปใช้ได้เร็วขึ้น

..... 

ทว่า... กลุ่มที่สุ่มให้ปั่นจักรยาน

หนักมาก-สลับ-พัก

หรือฝึกหนักมากเป็นช่วงๆ (ฮิท/HIIT)

 

มีจำนวนโรงสร้างพลังงานในเซลล์

หรือไมโตคอนเดรีย (mitochondria)

เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มยกน้ำหนัก 

.....

ไมโตคอนเดรีย

เป็น 1 ในตัวชี้วัดที่บอกความอ่อนเยาว์ของเซลล์

ได้ดีที่สุด

.....

.....

ผลของการฝึกแบบ "ฮิท (HIIT)"

ทำให้กล้ามเนื้อคนที่มีอายุเกิน 65 ปี

ดีขึ้นเทียบเท่าคนที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี

= อ่อนเยาว์ไปมากกว่า 35 ปี

 

การศึกษานี้สุ่มแบ่งให้ยกน้ำหนัก 2 วิธี ได้แก่

(1). แบบ "หนักๆ-เร็วๆ"

(2). แบบ "เบาๆ-ช้าๆ"

.....

พบว่า

กลุ่มที่ยกน้ำหนักแบบ "หนักๆ-เร็วๆ"

 

แข็งแรงกว่า

มวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากกว่า

(เทียบกับกลุ่มยกน้ำหนักแบบ "เบาๆ-ช้าๆ")

..... 

การศึกษาอื่นๆ พบว่า

การออกกำลัง 2 รูปแบบ คือ

(1). แบบแอโรบิค ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่นานต่อเนื่อง

เช่น เดิน วิ่ง จักรยาน 

 

(2). ยกน้ำหนัก หรือต้านแรง เช่น 

เดินขึ้นลงเนิน ขึ้นลงบันได

จะได้ผลดีที่สุด (ดีกว่าฝึกอย่างเดียว)

.....

วิธีออกกำลังที่ช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีที่สุด

คือ แบบ "หนักมาก-สลับเบา(หรือช่วงพัก)"

หรือที่เรียกว่า "ฮิท (HIIT)"

 

ทว่า... วิธีนี้จะทำได้

เฉพาะในคนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูง

และควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนเสมอ

.....

กล้ามเนื้อที่อยู่ "นิ่งๆ นานๆ (resting muscles)"

เช่น นั่งนานเกิน 1 ชั่วโมง/ครั้ง

 

ดึงน้ำตาลจากเลือดไปใช้ได้น้อย

และต้องพึ่งอินซูลินจากตับอ่อน

.....

กล้ามเนื้อที่ "ขยับเขยื้อน-เคลื่อนไหว" ใหม่ๆ

โดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลังออกแรง-ออกกำลัง

= 1/2-17 ชั่วโมง

 

จะดึงน้ำตาลจากเลือดไปใช้ได้มาก

และไม่ต้องพึ่ีงอินซูลินจากตับอ่อน

.....

ความสามารถของกล้ามเนื้อในการดึงน้ำตาลเข้าเซลล์

ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลง ขึ้นกับปัจจัยอะไร...

 

(1). ความหนัก (ของการออกแรง-ออกกำลัง)

ยิ่งออกแรง-ออกกำลังหนัก ยิ่งดึงน้ำตาลจากเลือดได้มาก

 

(2). ความนาน 

ยิ่งออกแรง-ออกกำลังนาน ยิ่งดึงน้ำตาลจากเลือดได้มาก

 

(3). มวลกล้ามเนื้อ

คนที่มีกล้ามเนื้อมาก ดึงน้ำตาลจากเลือดได้มากกว่าคนที่มีกล้ามเนื้อน้อย

 

(4). คุณภาพของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อของคนที่ออกแรง-ออกกำลัง หนักพอ-บ่อยพอ

ดึงน้ำตาลจากเลือดได้มากกว่า คนที่ไม่ออกแรง-ออกกำลังเป็นประจำ

 

กล้ามเนื้อที่แข็งแรง โดยเฉพาะหลังฝึก "หนักมาก-สลับ-เบา(หรือพัก)"

แบบ "ฮิท (HIIT)" ดึงน้ำตาลได้มากกว่ากล้ามเนื้อที่อ่อนแอ

.....

อ.นพ.เกบ เมียคิน ซึ่งเป็นเบาหวาน

และควบคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ย (HbA1c) ได้ดีมาหลายสิบปี

แนะนำเคล็ดลับในการควบคุมเบาหวานไว้อย่างนี้

 

(1). ลด "น้ำตาล-ข้าวขาว-แป้งขาว" ให้มากที่สุด

เพราะ 3 สิ่งนี้ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเร็ว

ทำให้ตับต้องดึงน้ำตาลไปเปลี่ยนเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์

เสี่ยงต่อโรค "ไขมันพอกตับ"

 

(2). งด "น้ำตาลในรูปของเหลว" และน้ำผลไม้

เพราะ น้ำตาลในรูปของเหลว

เข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วกว่าในรูปของแข็ง

(3). ลด "เนื้อแดง" หรือเนื้อสัตว์ 4 เท้า

(วัว ควาย หมู แพะ แกะ ฯลฯ)

 

(4). งด "เนื้อสำเร็จรูป (เป็นเนื้อปนไขมัน)"

เช่น ไส้กรอก ไส้อั่ว หมูแผ่น หมูหยอง

(5). งดอาหารทอด

อาหารผัดกินได้ ถ้าใช้น้ำมันน้อยที่สุด

 

(6). งดเนื้อปิ้งย่าง

เช่น หมูปิ้ง ซึ่งทาน้ำมันหมู

และเป็นน้ำมันไหม้ไฟ(เสื่อมสภาพ)

 

(7). กินอาหารไม่ขัดสีจากพืชเป็นส่วนใหญ่ (80% ขึ้นไป)

เพิ่มผัก ผลไม้ทั้งผล(ไม่ใช่น้ำผลไม้)

ถั่วต้ม เต้าหู้ นมถั่วเหลือง

เมล็ดพืช เช่น งาทุบ อัลมอนด์ 

เพื่อลดสัดส่วนโปรตีนจากสัตว์ให้น้อยลง

 

(8). ออกกำลัง 2 รูปแบบได้แก่

 • แอโรบิค เช่น เดิน วิ่ง จักรยาน ว่ายน้ำ
 • ยกน้ำหนัก หรือเล่นเวท

 

(9). ฝึกออกกำลังแบบ "หนัก-สลับ-เบา (interval exercise)"

ถ้าไม่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูง เช่น 

 • กระโดดเชือกเร็วมากๆ 1/2 นาที-สลับ-เดินไม่เร็ว
 • วิ่งเร็วมากๆ 1/2 นาที-สลับ-เดินไม่เร็ว
 • เดินเร็วมากๆ 1/2 นาที-สลับ-เดินไม่เร็ว

 

(10). ไม่นั่งนานเกิน 1 ชั่วโมง

ลุกขึ้นยืน หรือเดินสลับบ่อยๆ

 

(11). การลดอาหารหรืออดอาหารเป็นช่วงๆ

(intermittent fasting)

เน้นลดอาหารที่ให้กำลังงานหรือแคลอรี

มีแนวโน้มจะดีกับสุขภาพ

 

ไม่จำเป็นต้องลดอาหารที่ให้กำลังงานต่ำมาก

เช่น ผักใบเขียว (ต้ม นึ่ง แกง, ไม่ผัดไม่ทอด)

.....

ตัวอย่างการลดอาหารเป็นช่วงๆ เช่น 

 • อาหาร 2.5 มื้อ/วัน แทน 3 มื้อ (ลดมื้อเย็นลง = 1/2)
 • ลดอาหาร 2 วัน/สัปดาห์ (ลดวันจันทร์ กับพฤหัสบดี)

 

ถ้าเป็นเบาหวาน

ควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อน

 • ระวังไม่ให้ขาดน้ำ
 • ไม่ออกกำลังหนัก ในช่วงที่ลดอาหาร
 • ไม่ออกกำลังหนัก ก่อนนอน

.....

อาหาร "ไม่ขาว-ไม่หวาน-ไม่มัน"

งดข้าวขาว อาหารทำจากแป้งขัดสี

ไม่เติมน้ำตาล ไม่ทอด 

 

และมาจากพืช 80% ขึ้นไป

เพื่อลดโปรตีนจากสัตว์

มีแนวโน้มจะดีกับเบาหวาน

(ถ้ามังสวิรัติ 100% ต้องกินวิตามิน B12) 

.....

ภาพรวมของเบาหวาน คือ

"ไขมัน" โดยเฉพาะไขมันที่ผนังเซลล์-ในเซลล์กล้ามเนื้อ

เป็นตัวกระตุ้นทำให้คนเราเป็นเบาหวาน

 

การออกแรง-ออกกำลัง-ไม่นั่งนาน ช่วยลดไขมันในเซลล์กล้ามเนื้อ

การงดอาหารทอด-อาหารไขมันสูง ช่วยลดไขมันในเลือดหลังอาหาร

การงดอาหาร "ขาว(ข้าวขัดสี)-หวาน(น้ำตาล)-มัน(อาหารทอด-เติมน้ำมัน)"

ช่วยป้องกัน-ควบคุมเบาหวานให้ดีขึ้นได้ในระยะยาว

.....

ถึงตรงนี้...​ ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > http://www.drmirkin.com/weekly-ezine-page/treat-diabetes-with-diet-and-exercise.html

Picture > By Jmarchn - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14612350; https://en.wikipedia.org/wiki/Pancreas#/media/File:Biliary_system_multilingual.svg

From > https://en.wikipedia.org/wiki/Pancreas

.....

ภาพ: หัวหอมจากวิกิพีเดีย [ wikipedia ]

.....

.....

อ.นพ.ไมเคิล เกรเกอร์ (Nutritionfacts.org)

ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนากรแนะนำว่า

สมุนไพรที่ควรกินคู่กันเป็นพิเศษมี 2 กลุ่มได้แก่

 

(1). คนที่กินมังสวิรัติ หรือกินเนื้อน้อยมาก

ควรกินหอมหรือกระเทียมพร้อมอาหารมื้อหลัก

 

อาหารมังสวิรัติส่วนใหญ่

มีธาตุเหล็กและสังกะสี (zinc/ซิ้งค์) ต่ำกว่าอาหารจากสัตว์

..... 

การกินหอมหรือกระเทียมพร้อมอาหาร

ช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กและสังกะสี (zinc)

ได้ประมาณ = 9.4-73.3%

 

วิตามิน C ในผักผลไม้ เช่น

 •  มะละกอ พริกหวาน บรอคโคลี กะหล่ำดาวงอก
 • สับปะรด กีวี แคนตาลูป กะหล่ำ

ช่วยเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุได้

..... 

การเปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้อง

เปลี่ยนขนมปังขาวเป็นขนมปังเติมรำ (whole wheat)

 

หรือกินเมล็ดฟักทอง (มีธาตุสังกะสีและเหล็ก)

มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับธาตุเหล็กและสังกะสีเพิ่มขึ้น

..... 

ดินในไทยมีธาตุสังกะสีค่อนไปทางต่ำ

ถ้าท่านใช้แชมพูสระผมที่มีธาตุสังกะสี (zinc)

 

ควรนำน้ำสระผมไปรดต้นไม้

เพราะจะช่วยเพิ่มธาตุสังกะสีในดิน

..... 

ควรหลีกเลี่ยงการดื่มชาพร้อมอาหาร

โดยเลี่ยงไปดื่มช่วงท้องว่าง

 

เนื่องจากชามีฤทธิ์ลดการดูดซึมแร่ธาตุหลายชนิด

..... 

หอม กระเทียม มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

ลดการอักเสบ และช่วยป้องกันมะเร็ง

 

การศึกษาหนึ่งทำในพืชผัก 20 ชนิด

หลังนำไปปรุงอาหารด้วยวิธีต่างๆ พบว่า

.....

ถ้าเดิมพืชผักมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ = 100%

ไมโครเวฟรักษาคุณค่านี้ได้ดีที่สุด = 97.3%

เสียหายไป = 2.7%

 

วิธีที่ดีรองลงไป คือ ผัด ปิ้ง

หม้อไอน้ำแรงดันสูง (pressure cooking)

และแย่ที่สุด คือ ต้ม

.....

พืชผักส่วนใหญ่

ยิ่งผ่านความร้อนนาน ยิ่งแย่

 

ทว่า... หัวหอมอึดมาก

ปรุงวิธีใด

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหัวหอมก็ไม่ตกลงเลย

.....

(2). ถ้ากินขมิ้นให้กินพริกไทยดำในมื้อเดียวกัน

ขมิ้น (turmeric) มีสารออกฤทธิ์เคอร์คูมิน (curcumin) = 5%

 

ปกติตับจะทำลายสารเคอร์คูมินในขมิ้นภายใน 1 ชั่วโมง

ทำให้ระดับสารนี้ในเลือดเพิ่มขึ้นน้อยมาก

..... 

พริกไทยดำขนาด 1/20 ช้อนชา

= 1/4 กรัม = 250 มิลลิกรัม

ช่วยลดการทำลายสารเคอร์คูมินที่ตับ

 

ทำให้ระดับสารนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 20 เท่า = 2000%

(อาหารเอเชียใต้ เช่น แกงแขก หลายอย่างมีขมิ้น-พริกไทยดำปนกัน) 

..... 

รากขมิ้นมีน้ำมัน

ช่วยการดูดซึมเคอร์คูมินผ่านระบบท่อน้ำเหลือง

 

ซึ่งเข้าสู่กระแสเลือดได้ โดยไม่ผ่านตับ

ทำให้ระดับในเลือดสูงกว่า

กินขมิ้นสกัด พร้อมอาหารไร้ไขมัน 

= 7-8 เท่า หรือ = 7,000-8,000%

.....

การกินขมิ้นพร้อมอาหารอื่นที่มีไขมัน

ก็ช่วยการดูดซึมขมิ้นได้

 

ขมิ้นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ

ลดอาการปวดจากข้ออักเสบ

มีส่วนช่วยป้องกันมะเร็ง และโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์

.....

From > https://www.youtube.com/watch?v=ufsZ3PtMKLQ

From > https://nutritionfacts.org/video/new-mineral-absorption-enhancers-found/

From > https://nutritionfacts.org/2015/02/05/why-pepper-boosts-turmeric-blood-levels/

From > http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=109; https://nutritionfacts.org/topics/curcumin/; https://nutritionfacts.org/topics/onions/; https://nutritionfacts.org/topics/garlic/

Photo > By © User:Colin / https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2668976; https://en.wikipedia.org/wiki/Onion#/media/File:Mixed_onions.jpg 

.....

ภาพ: สภาพอากาศลอนดอน สหราชอาณาจักร (UK) ปี 1899-1901/2442-2443 (ภาพวาดโดยคลอด โมเนต์) [ wikipedia ]

.....

ภาพ: หมอกควันลำปาง (18 มีนาคม 2560, เวลา 13.02 น.) [ aqicn ]

อากาศเสียส่วนใหญ่ดูจาก 3 รายงานได้แก่

(1). หมอกควันทั่วไป PM10 - อันตรายปานกลางค่อนไปทางสูง

ในภาพ = 179

(2). หมอกควันจิ๋ว PM2.5 - อันตรายสูงจนถึงสูงมาก

ในภาพ = 867

(3). โอโซน O3 - อันตรายสูงจนถึงสูงมาก

.....

องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่า

คนทั่วโลกเสียชีวิตจากหมอกควัน

= 3 ล้านคน/ปี (สถิติปี 2012/2555)

 

หมอกควันlส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้ เช่น

 • ไอเสียรถยนต์
 • ควันบุหรี่
 • เผาขยะใบไม้ เผาป่า เผาไร่นา
 • ใช้ฟืน ถ่าน จุดยากันยุงในบ้าน

.....

ไอเสียรถยนต์

พบจากเครื่องดีเซลมากกว่าเบนซิน

 

และพบเพิ่มขึ้นมาก

ในรถที่จอดอยู่กับที่นานๆ 

หรือ สตาร์ทรถอุ่นเครื่องนานเกิน 1/2 นาที

.....

หมอกควันส่วนน้อยมาจากฝุ่นทราย เช่น

 • พายุในทะเลทราย
 • โรงโม่หิน ทุบหิน
 • การก่อสร้าง
 • รถแล่นผ่านถนนไม่ราดยาง

..... 

หมอกควันหรือควันไฟส่วนใหญ๋

เล็กระดับไมโคร

 

หรือ 1 ในล้านเมตร 

หรือระดับหารด้วย 1 ตามด้วยศูนย์ 6 ตัว

.....

ส่วนน้อยเล็กระดับนาโน

(nanoparticles; นาโน/นวะ/นพ = 9)

 

หรือระดับ 1 ในร้อยล้านเมตร

หรือหารด้วย 1 ตามด้วยเลขศูนย์ 9 ตัว

.....

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า

หมอกควันหรือควันไฟ

เพิ่มเสี่ยงโรคหลายอย่าง เช่น

 • หัวใจขาดเลือด
 • สโตรค (stroke)

 

สโตรค = กลุ่มโรคหลอดเลือดสมองแตก-ตีบตัน

อัมพฤกษ์ อัมพาต สมองเสื่อมจากการขาดเลือด

.....

การศึกษาใหม่

จากมหาวิทยาลัยเอดินเบรอ

สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร (UK)

ตีพิมพ์ในวารสาร ACS Nano

 

ทำในอาสาสมัคร

ให้สูดควันอนุภาคทองนาโนเข้าไป

.....

ผลการศึกษาพบว่า

อนุภาคนาโน

แทรกซึมผ่านถุงลมปอด

 

เข้าสู่กระแสเลือดได้ใน 24 ชั่วโมงแรก

และพบต่อเนื่องไปนานถึง 3 เดือน

หลังหายใจเข้าไปครั้งแรก

..... 

ทีมวิจัยทำการตรวจสอบชิ้นเนื้อ

จากหลอดเลือดตีบตันที่ผ่าตัดออก

จากโรคหลอดเลือดหัวใจ-สมองตีบตัน

พบว่า

 

ฝุ่นนาโนฯ ที่พบในหมอกควัน

แทรกซึมเข้าไปในกระแสเลือด

ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังได้

.....

ที่ร้ายกว่าน้น คือ

ชอบไปสะสมพอกพูน

ในคราบไข หรือโคเลสเตอรอล

 

ทำให้เกิดโรคจากหลอดเลือดอุดตัน เช่น

 • หัวใจขาดเลือด
 • สมองขาดเลือด

.....

ภาคเหนือและชายแดนตะวันตกของไทย

เช่น จังหวัดตาก ชายแดนเมียนมาร์

มีไฟป่าในเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ทุกปี

 

ถ้าประเทศไทยลงทุนด้านการดับเพลิง

เช่น มีโดรน(เครื่องบินไร้คนขับ)ตรวจการ

เครื่องบิน-เฮลิคอปเตอร์ดับไฟ

น่าจะช่วยลดหมอกควันในไทยได้ในระดับหนึ่ง

.....

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > http://www.reuters.com/article/us-health-air-pollution-idUSKBN17S1J9

.....

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile