นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ: สถาบันวิจัยพิว สหรัฐอเมริกา

ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างเกือบ 42,000 คน จาก 38 ประเทศ

(16 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2017/2560) 

 

กลุ่มตัวอย่างจากอาเซียน

เป็น 3 ประเทศที่มีประชากรมากได้แก่

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม

 

ผลการศึกษาพบว่า

ภัยคุกคาม (threat) ที่คนทั่วโลกกลัวมากที่สุด

เรียงจากมากไปน้อย(หน่วยร้อยละ)ได้แก่

 

(1). กลุ่มก่อการร้ายสุดโต่งไอซิส (ISIS)

คนอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย

และกลุ่ม "มีนา (MENA)"

หรือตะวันออกกลาง-อาฟริกาเหนือ

(Middle East-North Africa)

กลัวข้อนี้มากเป็นพิเศษ

 

(2). ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น 

โลกร้อน ฝนทิ้งช่วง น้ำท่วม พายุ

ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

 

คนในประเทศที่ค่อนข้างปลอดภัยจากสงคราม

คือ แคนาดา เม็กซิโก อเมริกาใต้

กลัวข้อนี้มากเป็นพิเศษ

 

(3). การโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (cyberattack)

เช่น ทำให้ระบบสายส่งไฟฟ้าขัดข้อง-ไฟตก-ไฟดับ

ทำให้ระบบธนาคารล้ม

คนญี่ปุ่นกลัวข้อนี้มากเป็นพิเศษ

 

(4). ภาวะเศรษฐกิจโลกแย่ลง

เช่น เศรษฐกิจตกต่ำ

ประเทศที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีจะกลัวข้อนี้มาก

เช่น กรีซ เวเนซูเอลา

 

(5). ผู้ลี้ภัย

เช่น ผู้ลี้ภัยจากสงครามอิรัก-ซีเรีย

คลื่นคนอพยพจากอาฟริกา-เอเชียใต้

เช่น บังคลาเทศ

คนยุโรปกลัวข้อนี้มากเป็นพิเศษ

 

(6). อิทธิพลของสหรัฐอเมริกา

ประเทศที่กลัวมหาอำนาจทำป่วนมาก

มักจะเป็นประเทศที่ขัดแย้ง(กับมหาอำนาจ)

หรือประเทศใกล้เคียงที่กลัวสงคราม

 

ประเทศที่กลัวภัยจากสหรัฐฯ มาก

อยู่ในตะวันออกกลาง

และอเมริกาใต้

 

(7). อิทธิพลของรัสเซีย

คนยุโรปกลัวภัยข้อนี้มากเป็นพิเศษ

และที่กลัวมากที่สุด คือ โปแลนด์

 

(8). อิทธิพลของจีน

คนในประเทศที่กลัวข้อนี้มากที่สุด

คือ เวียดนาม เกาหลีใต้

.....

.....

ตาราง: ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในปี 1996-2015/2539-2558 [ GermanWatch ]

= ฝนทิ้งช่วง(ภัยแล้ง) พายุ น้ำท่วม ซึนามิ ไฟป่ารวมกัน

แสดงด้วยสีแดงเข้ม

แถบเอเชียเป็นเอเชียใต้-อาเซียนครึ่งบน

 

เอเชียใต้ = อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย บังคลาเทศ

อาเซียนครึ่งบน = เมียนมาร์(พม่า) ไทย กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์

.....

ตาราง: ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในปี 1996-2015/2539-2558 [ GermanWatch ]

= ฝนทิ้งช่วง(ภัยแล้ง) พายุ น้ำท่วม ซึนามิ ไฟป่ารวมกัน

 

ได้แก่ ฮอนดูรัส เมียนมาร์(พม่า) เฮติ นิคารากัว ฟิลิปปินส์

บังคลาเทศ ปากีสถาน เวียดนาม กัวเตมาลา ไทย

.....

แผนที่: ทะเลทรายธาร์ (Thar) ในปากีสถาน-อินเดีย [ wikimedia ]

ทางเหนือของทะเลทรายนี้ เป็นรัฐปัญจาบ(ชื่อนี้ = แม่น้ำทั้งห้า)

เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของ 2 ประเทศ

.....

ภาวะโลกร้อนจะทำให้ทะเลทรายธาร์(Thar)

ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียและปากีสถานขยายตัว

ทำให้อู่ข้าวอู่น้ำในรัฐปัญจาบของ 2 ประเทศนี้ปลูกข้าวได้น้อยลง

 

ภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป

จะทำให้คนในบังคลาเทศลำบากมากขึ้น

เสี่ยงที่จะเกิดการอพยพทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่

.....

.....

วิดีโอ: รายงานความเสี่ยงโลก 2017/2560 จากที่ประชุมเศรษฐกิจโลก [ WeForum ]

ภัยคุกคาม(Threat)ใหญ่ 5 ข้อของทั่วโลกได้แก่

 

(1). ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

ทั้งระหว่างคนรวย-ปานกลาง-จน ในประเทศ

และระหว่างประเทศที่อยู่ใกล้กัน

 

ทำให้เกิดคลื่นผู้อพยพเข้าสู่เมืองใหญ่

และอพยพข้ามประเทศ

จากอเมริกากลาง-ใต้ ไป สหรัฐฯ

 

และจากกลุ่มประเทศ "มีนา (Middle East-North Africa/MENA)"

รวมทั้งอาฟริกาส่วนอื่นๆ (Sub-Saharan) ไปยุโรป

 

(2). ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

ทั้งทางเศรษฐกิจ-การเมือง

 

(3). เทคโนโลยีอัตโนมัติ (automation)

ปี 1997-2007/2540-2550

คนงานภาคการผลิต(โรงงาน อุตสาหกรรม)ในสหรัฐฯ 

86% ตกงานจากระบบการผลิตอัตโนมัติ

14% ตกงานจากการค้าระหว่างประเทศที่รุนแรงขึ้น

(เช่น สหรัฐฯ ขาดดุลการค้า จีน-ญี่ปุ่น)

 

เทคโนโลยีอัตโนมัติ (automation)

น่าจะทำให้ตำแหน่งงานในสหรัฐฯ ลดลงอีก

= 1/2 ในระยะยาว

 

(4). ความขัดแย้งทั่วโลก

ทำให้เกิดการกีดกันทางการค้ามากขึ้น

สะสมอาวุธมากขึ้น

 

(5). การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

เช่น ฝนทิ้งช่วง พายุ น้ำท่วม ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

จะทำให้เมืองใหญ่หลายแห่ง

รวมทั้งกรุงเทพฯ เสี่ยงน้ำท่วม

.....

.....

ประเทศไทยมีข้อดีที่ก้าวไปสู่ภาคบริการ

เช่น การท่องเที่ยว การเป็นฮับด้านการบิน-ขนส่ง

การบริการสุขภาพ ได้ค่อนข้างดี

 

ถ้ารัฐบาลเพิ่มการผลิตสาขาขาดแคลน

เช่น นักบิน ช่างการบิน นักวิทยุการบิน

หมอฟัน พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หมอนวดแผนไทย หมอ

.....

รีบพัฒนาให้คนไทยเก่งภาษาอังกฤษ-ภาษาที่สาม

รวมทั้งใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

เช่น การบำบัดน้ำเสีย-รีไซเคิลน้ำเสีย

ทำแหล่งน้ำขนาดเล็ก-กลางสำรองทั่วไทย

พัฒนาระบบดับไฟป่า ดับไฟอาคารสูงในเมือง 

.....

น่าจะทำให้ประเทศไทยปลอดภัยขึ้นได้ในระยะยาว

 

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > http://www.businessinsider.com/isis-climate-change-greatest-fears-in-the-world-pew-research-2017-8

From > http://www.pewglobal.org/2017/08/01/globally-people-point-to-isis-and-climate-change-as-leading-security-threats/

From > https://germanwatch.org/de/download/16411.pdf

From > https://www.weforum.org/agenda/2016/01/what-are-the-top-global-risks-for-2016/

.....

ภาพ: ทันตแพทย์ ผ่าตัดฟันคุด [ wikipedia ]

.....

ภาพ: โอกาสตกงานถ้าใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติแทนเต็มที่ [ BusinessInsider ]

แสดงในรูปร้อยละ(%)ของจำนวนคนจ้างงานเดิม(100%)

 

คนทำงานในประเทศต่างๆ มีค่าความเสี่ยงใกล้เคียงกัน

= 45-53% = 49% หรือเฉลี่ย = 1/2 (50%)

.....

ตาราง: โอกาสตกงาน(ล้านคน)จากระบบอัตโนมัติ(automation)

และยอดแรงงาน(ล้านคน)เป็นรายประเทศ [ BusinessInsider ]

.....     

ระบบอัตโนมัติลดการจ้างงานในอุตสาหกรรม(โรงงาน)ได้มากที่สุด

รองลงไปเป็นภาคเกษตร และบริการตามลำดับ

 

อาชีพบริการ เช่น ท่องเที่ยว การบิน

โรงแรม โรงพยาบาล บริการสุขภาพ

ธนาคาร ประกัน รักษาความปลอดภัย

เป็นกลุ่มที่ระบบอัตโนมัติลดการจ้างงานได้ค่อนข้างน้อย

.....

เดิมเชื่อกันว่า

ประเทศที่มีลูกดกจะมีเศรษฐกิจโตเร็วกว่า

 

ทว่า... ระบบการผลิตอัตโนมัติ (automation)

อาจทำให้ประเทศลูกดก

มีปัญหาคนตกงานเพิ่มขึ้น

และเกิด "การเมืองไม่นิ่ง"

เช่น การประท้วง จลาจล แรงขึ้นได้

.....

US News 2017

สรุป 26 ตำแหน่งงานที่มั่นคงที่สุดในสหรัฐฯ

 

โดยมีอัตราการว่างงาน หรือโอกาสตกงานไม่เกิน 1%

และมีแนวโน้มดีที่สุดในช่วงปี 2014-2024/2557-2567 ได้แก่

 

(1). Dentist (ทันตแพทย์) 

หมอฟันในสหรัฐฯ และนักสุขภาพช่องปาก

(dental hygienist) เป็นสาขาที่มาแรงที่สุดในโลกยุคใหม่

 

นักสุขภาพช่องปากช่วยซักประวัติ ให้คำแนะนำ

ขูดหินปูน และเอกซเรย์ช่องปาก

ทำให้บริการเร็วขึ้น คิวตรวจสั้นลง [ ADA ]

 

(2). Orthodontist (ทันตแพทย์จัดฟัน)

 

(3). Prosthodontist (ทันตกรรมประดิษฐ์)

หรือ ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาฟันปลอม

ทั้งแบบถอดได้ ถอดไม่ได้

เช่น ฝังเสาเข็มไทเทเนียมลงขากรรไกร

 

(4). Diagnostic Medial Sonographer

(นักตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง - 

ultrasound - US - อัลตราซาวด์)

 

ทำหน้าที่ช่วยแพทย์ตรวจ US

ก่อนส่งข้อมูลให้แพทย์รายงานผลตรวจ

ทำให้ตรวจได้เร็ว และคิวรอตรวจสั้นลง

 

(5). Veterinarian (สัตวแพทย์)

 

(6). Physician Assistant (ผู้ช่วยแพทย์)

รับคนจบปริญญาตรี ส่วนใหญ่สาขาสุขภาพ

มาฝึกอบรมต่อ

 

เพื่อให้การดูแลรักษา สั่งยาเบื้องต้น

ร่วมกับแพทย์

ทำให้คนไข้ได้รับบริการเร็วขึ้น คิวตรวจสั้นลง

 

(7). Respiratory Therapist (นักบำบัดระบบหายใจ)

ทำหน้าที่ดูแลรักษาคนไข้โรคทางเดินหายใจ

เช่น หอบหืด ถุงลมโป่งพอง 

โรคหยุดหายใจช่วงนอนหลับ

(sleep apnea - พบมากในคนอ้วน)

 

(8). Occupational Therapy Assistant

ผู้ช่วยกิจกรรมบำบัด

 

ทำหน้าที่ช่วยฟื้นฟูคนไข้

หลังหลอดเลือดสมองแตก-ตีบตัน

อัมพฤกษ์ อัมพาต

หรือหลังอุบัติเหตุ

 

(9). Computer Network Architect

นักวิเคราะห์-ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เป็นผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ชั้นเทพ

 

(10). Surgeon (ศัลยแพทย์ หมอผ่าตัด)

(11). Physician (แพทย์ ไม่รวมศัลยแพทย์)

 

(12). Marriage & Family Therapist

(นักบำบัดปัญหาแต่งงาน-ครอบครัว)

 

(13). Obstetrician & Gynecologist

(สูติ-นรีแพทย์)

ทำหน้าที่ดูแลการตั้งครรภ์ การคลอด

และโรคระบบสืบพันธุ์สตรี 

 

(14). Pediatrician (กุมารแพทย์)

 

(15). Occupational Therapy Aide

(ผู้ช่วยกิจกรรมบำบัด

เป็นผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัดข้อ 8)

 

ทำงานคล้ายผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

หรือผู้ช่วยพยาบาล 

ช่วยฟื้นฟูหลังป่วย เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต

 

(16). Oral and Maxillofacial Surgeon 

(ศัลยแพทย์ช่องปาก-กราม-ใบหน้า)

เป็นทันตแพทย์เฉพาะทาง

 

(17). Nurse Practitioner

(พยาบาลเวชปฏิบัติ)

เป็นพยาบาลวิชาชีพ(ปริญญาตรี)

เรียนต่อโท 2 ปีขึ้นไป

 

ทำหน้าที่ดูแลรักษาโรคได้

ทั้งแบบภายใต้การดูแลของแพทย์

และทำงานอิสระ(คลินิก)

 

พยาบาลเวชปฏิบัติในสหรัฐฯ

ช่วยให้การดูแลคนไข้เร็วขึ้น

คิวรอตรวจสั้นลงชัดเจน [ nursejournal ]

 

(18). Nurse Anesthetist 

(พยาบาลวิสัญญี - ดมยา)

เป็นพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)

 

ทำงานในห้องผ่าตัด

หรือคลินิกลดความเจ็บปวด

เช่น เจ็บปวดจากมะเร็ง

 

(19). Nurse Midwife (พยาบาลผดุงครรภ์)

(20). Statistician (นักสถิติ)

 

(21). Chiropractor (ไคโรแพรคติก)

เป็นนักนวดบำบัด

รักษาปวดหลัง-กล้ามเนื้อผิดปกติ

 

(22). Environmental Engineer 

(วิศวกรสิ่งแวดล้อม)

เช่น ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

รีไซเคิล อากาศเสีย

 

(23). Actuary (นักคณิตศาสตร์ประกันภัย)

ทำหน้าที่คำนวณ-ประเมินความเสี่ยง

ให้บริษัทประกัน-การกู้เงิน [ วิกิพีเดียไทย ]

 

(24). Mathematician (นักคณิตศาสตร์)

 

(25). Patrol Officer (สายตรวจ เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน)

อาชีพสายรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

ทั้งแบบใช้คน และใช้เครื่อง 

เช่น กล้องวงจรปิด อยู่ในขาขึ้น

หลังการก่อการร้าย-แบ่งแยกดินแดน

เพิ่มขึ้นทั่วโลก

 

(26). Data Administrator (นักวิเคราะห์สถิติ-ข้อมูล)

.....

26 สาขาไม่ตกงานในสหรัฐฯ 

เป็นวิชาชีพสาขาใด

 

(1). เป็นสายสุขภาพ = 19/26

= 73% หรือเกือบ 3/4

 

ในจำนวนนี้, กลุ่มหมอฟัน(ทันตแพทย์)

มาแรงที่สุด และติด 3 อันดับแรก (1-3)

 

(2). รองลงไปเป็นสายคณิตศาสตร์

สถิติ ข้อมูล และคอมพิวเตอร์

= 5/26 = 19%

 

ขีดจำกัดของงานกลุ่มนี้ คือ

ต้องการคนที่เก่งมากๆ เพียงไม่กี่คน

 

(3). วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

และสายตรวจ-เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน

อย่างละ 1/26 = 3.8%

..... 

โลกกำลังจะเข้าสู่ยุคระบบการผลิตอัตโนมัติ (automation)

ประสบการณ์จากสหรัฐฯ ปี 2011-2014/2554-2557 พบว่า

 

ระบบนี้ลดการจ้างงานได้ = 50%

หรือ คนงานเดิมตกงาน = 1/2

.....

การลงทุนผลิตสาขาที่จบมาแล้วมีงานทำ

เช่น หมอฟัน พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หมอ

นักบิน ช่างการบิน นักวิทยุการบิน

จะช่วยให้รัฐมีรายได้จากภาษีมากทุกปี

 

และการทำให้คนไทยเก่งภาษาอังกฤษ

(+/- ภาษาที่สาม เช่น จีน ญี่ปุ่น)

มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยแข่งขันกับนานาชาติได้ในระยะยาว 

.....

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดี

และมีงานทำไปนานๆ ครับ

.....

Photo > By JO3 OSCAR SOSA - http://www.dodmedia.osd.mil/DVIC_View/Still_Details.cfm?SDAN=DNST9005231&JPGPath=/Assets/1990/Navy/DN-ST-90-05231.JPG, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=983202 [ wikipedia ]

From > http://www.businessinsider.com/the-26-careers-with-the-most-job-security-2017-7

From > http://www.businessinsider.com/retraining-solution-to-robots-automation-2017-7

.....

.....

วิดีโอ: จาก 'Tech Insider' [ YouTube ]

.....

Tech Insider สรุปข้อมูล

จากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ (NIH) ว่า

 

ถ้าคนเราหยุดออกแรง-ออกกำลัง 

จะมีผลต่อร่างกายอย่างไร

..... 

วิธีวัดสมรรถภาพทางกาย

เน้น "หัวใจ-ปอด-หลอดเลือด-กล้ามเนื้อ"

รวมกันได้ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือ 'VO2max'

 

หรือความสามารถในการดึงออกซิเจนจากอากาศ

นำไปเผาผลาญสารอาหารเป็นกำลังงาน

.....

คนที่แข็งแรงกว่า จะมีค่า VO2max สูงกว่า

คนที่อ่อนแอกว่า จะมีค่า VO2max ต่ำกว่า

 

ทำให้เราใช้ VO2max วัดระดับความฟิต

หรือความแข็งแรงโดยรวมได้

..... 

หลังหยุดออกแรง-ออกกำลัง

ระดับความฟิต (VO2max) จะลดลง

จากเดิม = 100% ดังนี้

 

(1). สัปดาห์ที่ 1 ลดลง = 5%, เหลือ = 95%

(2). สัปดาห์ที่ 2-3 ลดลง = 12%, เหลือ = 88% 

(3). สัปดาห์ที่ 4-7 ลดลง = 12-15%, เหลือ = 85-88%

(4). มากกว่าสัปดาห์ที่ 8 (2 เดือน) ลดลง = 26%, เหลือ = 74%

.....

สรุป คือ

ถ้าหยุดออกแรง-ออกกำลัง 1 สัปดาห์

ความฟิตลดลง = 5%

 

ถ้าหยุดออกแรง-ออกกำลัง 8 สัปดาห์ (2 เดือน)

ความฟิตลดลง = 26% หรือประมาณ 1/4

.....

.....

ทว่า... อันตรายจริงๆ จากการหยุดออกแรง-ออกกำลัง

มีมากกว่านั้นได้แก่

(1). ความสามารถในการดึงน้ำตาล-ไขมันของกล้ามเนื้อไปใช้ลดลง

(หลังหยุดออกแรง-ออกกำลัง 1/2-17 ชั่วโมง)

(2). เสี่ยง 'ซึมเศร้า-เหงา-เซง' เพิ่มขึ้น

 

(3). ความดันเลือด สูงขึึ้น

ความดันเลือด เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของ

กลุ่มโรคสโตรค (stroke)

= หลอดเลือดสมองแตก-ตีบตัน

อัมพฤกษ์ อัมพาต สมองเสื่อมจากขาดเลือดรวมกัน

 

(4). ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเพิ่มขึ้น

ไขมันแทรกเข้าไปในเซลล์กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น

 

ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด

และไขมันในเซลล์กล้ามเนื้อ

เป็น "ตัวเร่งเบาหวาน (diabetes catalysts)"

หรือทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

(ทำให้เซลล์ดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน)

 

ทำให้แก่เร็ว 

หน้าอาจไม่แก่ 

เพราะทาครีม หรือทาแป้งปกปิดได้

 

แต่เครื่องใน(อวัยวะภายใน)

โดยเฉพาะตับ(ไขมันพอกตับ)

ตับอ่อน(ไขมันพอก) จะแก่เกินวัย

 

(5). เพิ่มเสี่ยงกลุ่มโรคหัวใจ-ระบบไหลเวียนเลือด

เช่น หัวใจขาดเลือด หัวใจวาย

 

(6). น้ำหนักเกิน-อ้วน

(7). ทำลายความเชื่อมั่นในตัวเอง (self-esteem)

ทำให้ฮอร์โมนเจริญเติบโต (growth hormone) ลด,

ฮอร์โมนเพศลด เซ็กส์เสื่อม

 

(8). โรคซึมเศร้า (สารเคมีในสมองเสียศูนย์)

โรคซึมเศร้าเพิ่มเสี่ยงฆ่าตัวตาย

.....

วิดีโอ: จาก 'World Economic forum (weforum.org)' [ YouTube ]

.....

การวิจัยทำในทหารผ่านศึกที่เป็นนักกีฬา

และออกกำลังเป็นประจำวัย 50-80 ปี

 

ทดลองให้กลุ่มตัวอย่างหยุดออกแรง-ออกกำลัง

เคลื่อนไหวร่างกายน้อยที่สุด

และอยู่แบบนั่งๆ นอนๆ (sedentary) 10 วัน

.....

นำกลุ่มตัวอย่างไปสแกนสมอง (MRI) พบว่า

อัตราการไหลเวียนเลือดไปเลี่ยงสมอง 8 ส่วนลดลง

 

ที่สำคัญ คือ 

สมองส่วน "ฮิปโปแคมปัส (hippocampus)"

ที่ทำหน้าที่เก็บ-สะสมความจำ

และเรียกความจำเก่ามาใช้งานใหม่

มีเลือดไปเลี้ยงน้อยลง

.....

ชื่อฮิปโป (hippo-) = ม้า

เพราะสมองส่วนนี้มีรูปคล้ายม้า

 

เช่น ฮิปโปโปเตมัน = ม้า + แม่น้ำ

เป็นสัตว์อ้วน-หนังหนา-ชอบแช่น้ำในอาฟริกา

.....

การศึกษานี้บอกเป็นนัยว่า

ถ้าหยุดออกแรง-ออกกำลัง

มีสิทธิ์ความจำเสื่อม สมองเสื่อมเพิ่มขึ้น

 

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ออกแรง-ออกกำลัง

และไม่นั่งนานเกิน 1 ชั่วโมง/ครั้ง ดังนี้

 

(1). ออกกำลังหนักปานกลาง 150 ชั่วโมง/สัปดาห์

= 21.4 นาที/วัน x 7 วัน

หรือ 30 นาที/ครั้ง x 5 วัน

เช่น เดินเร็วมาก

 

(2). ออกกำลังหนักมาก 75 ชั่วโมง/สัปดาห์

= 10.7 นาที/วัน x 7 วัน

หรือ 15 นาที/ครั้ง x 5 วัน

เช่น วิ่งเร็วมาก

 

(3). ไม่จำเป็นต้องออกแรง-ออกกำลังต่อเนื่องรวดเดียว

เช่น เดินเร็ว 150 นาที/สัปดาห์

หรือ วิ่งเร็วรวดเดียว 75 นาที/สัปดาห์

ค่อยๆ ทำไปน้อยๆ บ่อยๆ สะสมเวลาได้

(ดีที่สุด คือ ให้ต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป/ครั้ง)

 

(4). ออกแรง-ออกกำลังเบาๆ

หรือขยับเขยื้อนร่างกายก็สะสมเวลาได้

เช่น ล้างจาน ถูพื้น ล้างรถ

ขึ้นลงบันได

เดินไปทำงาน

 

(5). ไม่นั่งนานเกิน 1 ชั่วโมง/ครั้ง

ให้ลุกขึ้นยืนเดินสลับบ่อยๆ

 

เช่น ตั้งโทรศัพท์มือถือเตือน

ให้ลุกขึ้นยืนสลับ-มองไปไกลๆ ทุก 1 ชั่วโมง

 

(6). เดินสบายๆ หรือทำงานเบาๆหลังอาหาร

ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารมักจะสูงขึ้นเร็ว

 

การเดินสบายๆ (ไม่ใช่เดินเร็วมากหรือวิ่ง) 

แบบที่โบราณเรียกว่า "เดินย่อยอาหาร"

หรือทำงานเบาๆ เช่น ล้างจาน

ช่วยให้สารอาหารเข้าเซลล์กล้ามเนื้อได้มาก

 

กล้ามเนื้อที่มีแป้งสะสม(ไกลโคเจน)จะแข็งแรง

ไม่เหนื่อยง่าย ไม่ปวดง่าย

.....

เพียงท่านออกแรง-ออกกำลังเป็นประจำ

และไม่นั่งนิ่งๆ นานๆ

ก็นับว่า

ท่านได้ลงทุนเพื่อสุขภาพแล้ว

 

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > Gene Kim, Jessica Orwig. What happens to your body when you stops exercising. Tech Insider > https://www.youtube.com/watch?v=hQz_V9Dr8IU

From >'World Economic forum (weforum.org)'. https://www.youtube.com/watch?v=5Tyb4Orwa98

.....

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile