นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

...

เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคหอบหืด (asthma) เป็นโรคประเภท "ขาขึ้น" ยิ่งคนอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองกันมากขึ้น ต้นหมากรากไม้น้อยลงเท่าใด โรคนี้ก็ยิ่งพบมากขึ้น

คนทั่วโลกประมาณ 6,000 ล้านคนเศษเป็นโรคหอบหืดประมาณ 300 ล้านคน นั่นคือ คนประมาณ 20 คนจะเป็นโรคนี้ 1 คน

...

ภาพประกอบจากรอยเตอร์ > [Reuters ]

...

อาการของโรคหอบหืด (asthma) ที่สำคัญได้แก่ หายใจมีเสียงดัง "วี้ซ (wheezing)" หายใจหอบเหนื่อย ไอ และแน่นหน้าอก

ท่านอาจารย์แคโรไลน์ โรดุยท์ และคณะ แห่ง สถาบันการแพทย์คินแดร์ชปิตาล ซูริค สวิสเซอร์แลนด์ทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างเด็กเกือบ 3,000 คนที่มีปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจ ติดตามไปจนถึง 8 ขวบ ซึ่งพบว่า เด็ก 12% ได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคหอบหืดรุนแรงจนต้องใช้ยาพ่นชนิดป้องกัน (inhaled steroids)

...

ผลการศึกษาพบว่า เด็กที่ผ่าท้องคลอดออกมามีความเสี่ยง หรือโอกาสเป็นโรคหอบหืดมากกว่าเด็กที่คลอดทางช่องคลอด 80% และความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นถ้าพ่อแม่ของเด็กเป็นโรคหอบหืดด้วย

การศึกษาก่อนหน้านี้ทำในนอร์เวย์ (กรกฎาคม 2551) พบว่า เด็กที่ผ่าท้องคลอดออกมีความเสี่ยงโรคหอบหืดเพิ่มขึ้นเช่นกัน ขณะที่การศึกษาอื่นๆ ยังไม่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างการผ่าท้องคลอดกับโรคหอบหืด ทำให้ต้องรอผลการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านกันต่อไป

...

ภาพจากวิกิพีเดีย > [ Wikipedia ]

 • ภาพการผ่าท้องทำคลอดโดยอาจารย์หมอพื้นบ้านในอูกันดา อาฟริกา ปี 1879 (ถ้าบวก 543 จะได้ปีพุทธศักราชพอดีเลย)

...

ภาพจากวิกิพีเดีย > [ Wikipedia ]

 • ภาพการผ่าตัดทำคลอดหรือที่เรียกว่า "ซีซาร์"

...

อาจารย์โรดุยท์กล่าวว่า แม่เด็ก (หรือญาติเด็ก) มักจะกดดันให้หมอทำการผ่าตัด ไม่ค่อยฟังเหตุผลทางการแพทย์ว่า อะไรเสี่ยงอันตรายมาก อะไรเสี่ยงน้อย อะไรปลอดภัย อะไรเสี่ยงภัย (การคลอดทางช่องคลอดส่วนใหญ่จะปลอดภัยกว่าการผ่าท้องทำคลอด ยกเว้นมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์)

สมมติฐานที่อาจทำให้เด็กที่คลอดจากการผ่าตัด หรือที่เรียกว่า "ซีซาร์" เสี่ยงโรคหอบหืดมากขึ้น อาจเป็นผลจากการไม่ได้สัมผัสเชื้อท้องถิ่นชนิดดี ซึ่งมีอยู่ในช่องคลอดของคุณแม่นั่นเอง (อาจารย์โรดุยท์กล่าว)

...

ถึงตรงนี้... ขอให้พวกเรามีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

...

ภาษาอังกฤษสบายๆ สไตล์เรา                     

...

หัวข้อจ่าหน้าเรื่องนี้จากต้นฉบับคือ 'Researchers link C-section babies to asthma risk'

 • 'asthma' ออกเสียงว่า "แอ๊ส'-หม่า" 
 • ย้ำน้ำหนักเสียง (accent) ที่พยางค์หน้า คือ "แอ๊ส" หนักๆ ไว้... คำนามในภาษาอังกฤษนิยมย้ำน้ำหนักที่พยางค์แรก ไม่เหมือนคำกริยาที่นิยมย้ำน้ำหนักที่พยางค์หลัง
 • เครื่องหมาย [ ' ] แสดงการย้ำน้ำหนักเสียง
 • 'asthma' = โรคหอบหืด

...

ขอแนะนำให้ฟังเสียงเจ้าของภาษาที่นี่

 • [ Click ] 
 • คลิกธงชาติสหรัฐฯ > เสียงผู้หญิง ฟังอังกฤษแบบอเมริกัน (American English)
 • คลิกธงชาติสหราชอาณาจักร (หมู่เกาะอังกฤษ) > เสียงผู้หญิง ฟังอังกฤษแบบอังกฤษ (British English)
 • คลิกเครื่องหมาย "ลำโพง" > เสียงผู้ชาย ฟังอังกฤษแบบอเมริกัน (American English)

...

คำที่น่าจำได้แก่

 •  'asthma' = โรคหอบหืด

...

ขอแนะนำ                                                        

 • บล็อก "บ้านสุขภาพ" > Gotoknow > [ Click ]
 • บล็อก "บ้านสาระ" > Gotoknow > [ Click ]

 

ที่มา                                                     

...

 • Thank Reuter > Michael Kahsn. Maggie Fox & Nita Bhalla ed. > Researchers link C-section babies to asthma risk > [ Click ] > December 1, 2008. // Source > J Thorax.

 • ข้อมูลในบล็อก "บ้านสุขภาพ" เป็นไปเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ไม่ใช่รักษาโรค  
 • ท่านผู้อ่านที่มีโรคประจำตัว หรือมีความเสี่ยงต่อโรคสูง... ควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้ 

...

 • ขอขอบพระคุณ > อ.นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร สสจ.ลำปาง + อ.นพ.โอฬาร ยิ่งเสรี ผอ.รพ.ห้างฉัตร + อ.อรพินท์ บุญเสริม + อ.อนุพงษ์ แก้วมา > สนับสนุนเทคนิค iT.
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ โรงพยาบาลห้างฉัตร ลำปาง > 2 ธันวาคม 2551.

...

 • สงวนลิขสิทธิ์บทความในบล็อก "บ้านสุขภาพ" และ "บ้านสาระ" > ยินดีให้นำไปใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ หรือเผยแพร่ความรู้ได้ ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า. 

...

edit @ 2 Dec 2008 13:01:05 by นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์

edit @ 2 Dec 2008 15:33:23 by นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์

edit @ 2 Dec 2008 19:36:41 by นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์

edit @ 9 Dec 2008 21:08:59 by นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile