นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

 

...

 [ CDC-ADHD ]

ภาพที่ 1: แสดงสถิติโรคสมาธิสั้น (ADHD) ในเด็กสหรัฐฯ อายุ 4-17 ปี 2546 ซึ่งพบในช่วง 4-9.7% หรือประมาณ 7% ของเด็กทั้งหมด > [ CDC-ADHD ]

กราฟแท่งสีแดงแสดงเด็กที่ได้รับการวินิจฉัย; กราฟแท่งสีเนื้อแสดงเด็กที่ได้รับยามีเกินครึ่งเล็กน้อยในปี ซึ่งมีประมาณ 56%

...

 [ CDC-ADHD ]

ภาพที่ 2: แสดงสถิติโรคสมาธิสั้น (ADHD), และเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียน หรือเรียนรู้ช้า (learning disability / LD) ในเด็กสหรัฐฯ (กราฟแท่งสีน้ำเงินแทนเด็กผู้ชาย, สีแสดแทนเด็กผู้หญิง) > [ CDC-ADHD ]

เด็กผู้ชายเสี่ยงโรคสมาธิสั้นและความบกพร่องในการเรียนมากกว่าผู้หญิง ความแตกต่างที่สำคัญมาก คือ โรคสมาธิสั้นมียาที่รักษาแล้วได้ผลค่อนข้างดี

...

ภาพที่ 3: แสดงสถิติโรคสมาธิสั้น (ADHD), และเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียน หรือเรียนรู้ช้า (learning disability / LD) ในเด็กสหรัฐฯ (ความชุกของโรคแปรตามความเข้มของสี สีเข้มพบมาก สีจางพบน้อย) > [ CDC-ADHD ]

บริเวณที่พบน้อยคือ ด้านตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะแคลิฟอร์เนีย (ภาพใหญ่มุมตะวันตกเฉียงใต้ ติดทะเล) และรัฐใกล้เคียงที่ใกล้ชายแดนเม็กซิโก, รัฐแถบนี้มีสัดส่วนคนฮิสพานิค (hispanic = คนเชื้อสายเม็กซิโก, อเมริกากลาง-ใต้ ซึ่งมีเชื้อสายยุโรปใต้ อินเดียนแดง คนผิวดำปนๆ กัน)

...

 [ TMhealth ]

ภาพที่ 4: กราฟแสดงชะตากรรมของคนสมาธิสั้นถ้าไม่ได้รับการรักษา (ADHD / แถบสีแสด), เทียบกับประชากรทั่วไป (Normal / แถบสีเหลืองน้ำตาล); กราฟด้านล่างแสดงตัวเลขเป็นร้อยละ (%) > Thank [ teenmentalhealth ]

...

เรียงจากบนลงล่าง > ปัญหาเรียนซ้ำชั้น, การศึกษาต่ำกว่ามัธยมฯ (เรียนไม่จบ), ตั้งครรภ์ตั้งแต่วัยรุ่น, โรคติดต่อเพศสัมพันธุ์ (กามโรค / STD), ความเสี่ยงติดยา(เสพติด), ความเสี่ยงอุบัติเหตุ, อุบัติเหตุจราจรรุนแรง, ถูกจับ (ทำผิดกฏหมาย), ติดคุก, การถูกไล่ออกจากงาน (ประมาณ 53% เทียบกับประชากรทั่วไป 32%)  [ teenmentalhealth ]

ปัญหาข้างต้นทุกรายการพบในคนสมาธิสั้นมากกว่าประชากรทั่วไป ข่าวดีคือ การรักษาด้วยยาทำให้คนไข้ดีขึ้นได้มาก

 [ Btomato ]

...

 [ Btomato ]

ภาพที่ 5: แสดงการพัฒนาสมองส่วนนอก ภาพซ้ายเด็กปกติ ภาพขวาเด็กสมาธิสั้น, > Thank [ brighttomato ] & [ nytimes ]

สมองส่วนนอก(ภาพซ้ายแต้มสีม่วง, ภาพขวาแต้มสีฟ้า)ของเด็กปกติมีพัฒนาการจนสมบูรณ์เร็วกว่าสมองเด็กสมาธิสั้น สังเกตได้จากส่วนแต้มสีไข่วาวปนเทาจะลดลงช้ากว่า

...

สมองส่วนนอกด้านหน้าเป็นส่วนที่ทำงานบนพื้นฐานของข้อมูล-เหตุผล และช่วยยับยั้งการทำงานของสมองส่วนสันดานดิบ (limbic), การที่สมองส่วนนี้พัฒนาช้าและไม่สมบูรณ์จะทำให้สมาธิ การยับยั้งชั่งใจลดลง [ brighttomato ] & [ nytimes ]

...

ภาพที่ 6: ยาเม็ดที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้นในเด็ก (methylphenidate / Ritalin) ซึ่งอาจใช้เป็นยาโด๊ป เพื่อเพิ่มสมรรถภาพสมอง เช่น ใช้ในการสอบ ฯลฯ ได้ > Thank [ Wikipedia ]

ขนาดเม็ดยาเปรียบเทียบกับเหรียญ และไม้บรรทัดเป็นเซนติเมตร

...

ภาพที่ 7: ยาเม็ดที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้นในเด็ก (methylphenidate / Ritalin) ซึ่งอาจใช้เป็นยาโด๊ป เพื่อเพิ่มสมรรถภาพสมอง เช่น ใช้ในการสอบ ฯลฯ ได้ > Thank [ Wikipedia ]

...

..................................................................................................

โลกเรามียารักษาโรคสมาธิสั้นในเด็ก (attention deficit hyperactivity disorder / ADHD) ที่ชื่อ "Ritalin (ชื่อการค้าหรือ 'methylphenidate') ซึ่งมีฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพสมอง เปรียบได้คล้ายกับยาโด๊ป ทำให้มีคนนำมาใช้ในการสอบ

ศาสตราจารย์จอห์น ฮาร์ริส (John Harris) กล่าวว่า คงจะยากที่ห้ามไม่ให้ใครใช้ในเวลานี้ เนื่องจากมันมีฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพสมองจริง

...

เด็กสหราชอาณาจักร (UK) อายุ 5-19 ปีเป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) ประมาณ 400,000 คน ซึ่งส่วนหนึ่งใช้ยาัเมธิลเฟนิเดทรักษา

เด็กสหรัฐฯ อายุ 4-17 ปี เป็นโรค ADHD 3-8%, เด็กผู้ชายเป็นมากกว่าเด็กผู้หญิง (9.5% และ 5.9% ตามลำดับ) และผู้ใหญ่สหรัฐฯ เป็นโรคนี้ 2.9-4.4% [ nida.nih ]; [ CDC ] 

...

เด็กสหรัฐฯ ผิวขาวและฐานะค่อนไปทางยากจน รวมทั้งคนผิวดำ (รวมเรียกว่า เป็นกลุ่มที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก) เป็นโรคนี้มากกว่าเด็กฮิสพานิค (hispanic = คนเชื้อสายเม็กซิโก อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ซึ่งส่วนใหญ่พูดสเปน ยกเว้นบราซิลพูดโปรตุเกส)

ข้อมูลนี้ทำให้มีความเป็นไปได้ว่า โรคนี้น่าจะพบมากในฝรั่งผิวขาว หรือคนผิวดำ (อาฟริกัน-อเมริกัน) มากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ

...

เรื่องที่น่าสนใจคือ เด็กสหรัฐฯ ได้รับการวินิจฉัยโรคนี้เพิ่มขึ้น 3%/ปี ในช่วงปี 1997-2006 หรือ พ.ศ. 2530-2549

คณะกรรมการอาหารและยา (FDA) สหรัฐฯ เตือนว่า ยานี้มีความปลอดภัยสูงก็จริง ทว่า... อาจทำให้เกิดการติดยา (abuse), พึ่งพิงยา (dependence), โอกาสตายเฉียบพลัน หรอมีอาการข้างเคียงต่อหัวใจได้

...

 

ท่าน อ.สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกล่าวว่า พบเด็กไทยก่อนวัยเรียนเป็นโรคนี้ 3-5% น้อยกว่าสหรัฐฯ, เด็กผู้ชายเป็นมากเป็น 3-5 เท่าของเด็กผู้หญิง [ elib-online ]

ถ้าคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นใช้ยา... ผลดีมีแนวโน้มจะมากกว่าผลเสีย ซึ่งเป็นธรรมดาของโลกที่ว่า ยาทุกชนิดมีทั้งข้อดีและข้อเสีย หมอจะชั่งน้ำหนักว่า ข้อดีมีมากกว่าข้อเสียแล้วจึงจะใช้ยา

...

โลกเราไม่มีอาหารและยาใดที่ไม่มีความเสี่ยงเลย... แม้แต่น้ำดื่มมากไปก็ตายได้ ดังปรากฏในคดีการรับน้องใหม่จนตายในไทย

อะไรที่ "ดี" อย่างเดียวไม่พอ ต้องขอความ "พอดี" กำักับไว้ จึงจะได้ผลดีจริง

...

 

ศาสตราจารย์ฮาร์ริสกล่าวว่า [ ต่อไปเป็นบทความคัดลอก ] He said: 'Being smarter does not mean wiser. ..." [ MailOnline ]

แปลว่า "ความฉลาด (หรือแม้แต่วิชาการ) ที่มากขึ้นไม่ได้หมายความว่า วิจารณญาณ (ความสามารถในการตัิดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล-ความรู้) จะดีขึ้น (เสมอไป).

... 

ประวัติศาสตร์สอนเราตรงกับคำโบราณที่ว่า "ฉลาด (ความรู้) อย่างเดียวไม่พอ ต้องขอเฉลียว (พิจารณาข้อมูลให้รอบคอบ) ด้วย" ทำอะไรจึงจะได้ผลดี

คณะกรรมอาหารและยาไทยประกาศให้ยาริตาลินขนาด 200 เม็ด/กล่อง ราคาใหม่กล่องละ 900 บาทในวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ทำให้ยานี้มีราคาเฉลี่ยเม็ดละ 4.50 บาท [ fda.moph ]

...

โรคสมาธิสั้น (ADHD) เป็นโรคเรื้อรัง (นานกว่า 6 เดือน) ทำให้สมาธิสั้นลง อยู่ไม่นิ่ง หรือตรงกับสำนวน "อยู่ไม่สุข"  คือเป็นเด็กก็ซน อยู่ไม่นิ่ง ทำให้คุณครูไม่ค่อยชอบ

พอโตไปเป็นผู้ใหญ่ก็ทำอะไรที่อยู่นิ่งนานๆ ไม่ได้ เช่น ให้นั่งประชุมเฉยๆ นานๆ ไม่ได้ ทำให้เจ้านายไม่ค่อยชอบ ฯลฯ

...

อาการที่พบบ่อยได้แก่ [ help4adhd ]

 • จดจ่อการเรื่องใดเรื่องหนึ่งไ้ด้ไม่นาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน การบ้าน กิจกรรม หรือการเล่น ทำให้ผลการเรียนไม่ดี

 • ไม่ตั้งใจฟัง (โรคนี้คุณครูคงจะไม่ชอบ)

 • ทำอะไรครึ่งๆ กลางๆ, ไม่ทำตามคำสั่งให้ครบ หรือประเภทชอบทิ้งงาน

 • ลืมโน่นลืมนี่บ่อย เช่น ลืมเครื่องเขียน หนังสือ กระเป๋า ฯลฯ ทำของหายบ่อย

... 

 • พูดมาก

 • เล่นส่งเสียงดัง, อยู่เงียบๆ ไม่ได้

 • เด็กผู้ชายมักจะเด่นทางด้านการเคลื่อนไหวมากหรืออยู่ไม่นิ่ง (hyperactive),

 • เด็กผู้หญิงมักจะเด่นทางด้านไม่ค่อยสนใจอะไร (inattentive) และฝันกลางวัน ฟุ้งไปเรื่อย

...

อาการสำคัญมี 3 กลุ่มได้แก่ 'inattention, hyperactivity, impulsivity' [ wrongdiagnosis ]

 • inattention (in- = ไม่; attend = เข้าร่วม ฟังหรือดูอย่างตั้งใจ) = สมาธิสั้น
 • hyperactivity (hyper- = มากเกิน; active = กระตือรือร้น; activity = กิจกรรม) = อยู่ไม่สุข
 • impulsivity = หุนหันพลันแล่น

...

เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะโตไปเป็นผู้ใหญ่สมาธิสั้น 30-70% ซึ่งมักจะดูเป็นคนไม่ค่อยมีระเบียบ ซุ่มซ่าม เครียดง่าย อารมณ์ขึ้นๆลงๆ หรือวูบๆวาบๆ และทนทำงานเต็มเวลา (full-time) ได้ประมาณครึ่งหนึ่ง (ประชากรทั่วไปทนทำงานเต็มเวลาได้ 72%) [ webMD ]

ผู้ใหญ่สมาธิสั้นมักจะควบคุมอารมณ์โกรธไม่ค่อยได้ หุนหันพลันแล่น ทำให้มีโอกาสหย่าร้าง หรือแยกกันอยู่กับคู่ครองสูงกว่าประชากรทั่วไป

...

ผู้ใหญ่สมาธิสั้นเสี่ยงที่จะมีปัญหาสะสมอื่นๆ เช่น เครียด ซึมเศร้า สูบบุหรี่ ติดยา ฯลฯ สูงกว่าประชากรทั่วไป [ webMD ]

อาหารที่น่าจะดีกับผู้ใหญ่สมาธิสั้น คือ อาหารที่มีโปรตีน (ไข่ ถั่ว นม โปรตีนเกษตร เต้าหู้) มากหน่อย ลดแป้งขัดสีและน้ำตาล เปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้อง หรือขนมปังขาวเป็นขนมปังขัดสี

...

สาเหตุที่ทำให้คนบางคนเป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ทว่า... ปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงได้แก่ [ MayoClinic ]; [ elib-online ] 

 • (1). สมอง > ส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและสมาธิผิดปกติ
 • (2). พันธุกรรม > คนไข้ 1/4 จะมีประวัติสมาชิกคนอื่นในเครือญาติเป็นโรคนี้, ถ้ามีพี่น้องท้องเดียวกันคนใดคนหนึ่งเป็น คนที่เหลือเสี่ยงเพิ่มขึ้น 5 เท่า, ถ้าแฝดเหมือนคนหนึ่งเป็น แฝดอีกคนมีโอกาสเป็นโรค 51%, ถ้าแฝดต่างหรือแฝดที่มีไข่คนละใบคนหนึ่งเป็น อีกคนมีโอกาสเป็น 33%
 • (3). แม่ > สูบบุหรี่, ดื่มแอลกอฮอล์ (เหล้า เบียร์ ไวน์ ฯลฯ), ใช้ยาเสพติดบางชนิด

...

 • (4). แม่ได้รับสารพิษ > สาร PCBs (polychlorinated biphenyls) ซึ่งใช้ในช่วงก่อนปี 1970s = 1970-1979 = พ.ศ. 2513-2522 (หลังจากนั้นมีการห้ามใช้)
 • (5). ลูกได้รับสารพิษ > สารตะกั่วและ PCBs เพิ่มเสี่ยงโรคสมาธิสั้น
 • (6). ลูกขาดอาหาร โดยเฉพาะโปรตีน, สมองอักเสบวัยเด็ก, พยาธิสมองในเด็ก, มีความผิดปกติในโครงสร้างสมอง หรือสารสื่อประสาท เช่น สมองเล็ก ฯลฯ
 • (7). คลอดก่อนกำหนด

...

วิธีป้องกันโรคสมาธิสั้น (ADHD) ได้แก่ [ MayoClinic ]

 • (1). คุณแม่ไม่สูบ (บุหรี่) ตั้งแต่เริ่มคิดจะมีลูกไปจนตลอดการตั้งครรภ์ และให้นมลูก (รวมข้อ 1-3)
 • (2). คุณแม่ไม่ดื่ม (แอลกอฮอล์)

...

 • (3). คุณแม่ไม่เสพ(ยาเสพติด)
 • (4). ปรึกษาหมอใกล้บ้านตั้งแต่คิดจะมีลูก เมื่อท้องให้รีบฝากครรภ์
 • (5). ป้องกันลูกจากสารพิษ เช่น ควันบุหรี่ สารเคมีทางการเกษตร สารตะกั่ว (ผลการสำรวจปี 2551 พบว่าหม้อก๋วยเตี๋ยวไทยเชื่อมด้วยสารตะกั่วประมาณ 80%, หมึกพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ ฯลฯ (อ่านจากอินเตอร์เน็ตปลอดภัยกว่าการไปสัมผัสตะกั่วในหนังสือพิมพ์), สีทาบ้าน, สีในของเล่น (ส่วนใหญ่มีสารตะกั่ว และโลหะหนัก)

... 

 

การรักษาโรคสมาธิสั้น (ADHD) ส่งผลดีต่อเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นโรคนี้ชัดเจน ส่วนการนำยาที่ใช้รักษาโรคนี้ไปเพิ่มสมรรถภาพสมองนั้นอาจทำให้ติดยาได้ เนื่องจากยาชนิดนี้มีการทำงานเป็นแบบกระตุ้นสมองคล้ายๆ กับยาบ้า (amphetamine)

แนะนำให้อ่านเรื่องโรคสมาธิสั้น (ภาษาไทย) ที่นี่ > [ elib-online ], [ OTAT.org ], [ ADHDthai ]

...

ถึงตรงนี้... ขอให้พวกเรามีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

... 

 > Thank [ elib-online ]; [ webMD ][ nida.nih ]; [ Wikipedia ]; [ teenmentalhealth ]; [ drugfree ]; [ fda.moph ]; [ help4adhd ]; [ MayoClinic ][ ADHDthai ][ wrongdiagnosis ]; [ MailOnline ]; [ brighttomato ]; [ nytimes ]; [ OTAT.org ], [ ADHDthai ]  

ที่มา                                                                      

#71 By (91.217.42.1|148.251.91.38, 91.217.42.1) on 2014-09-05 02:56

#70 By (91.217.42.1|148.251.91.38, 91.217.42.1) on 2014-09-05 02:55

#69 By (91.217.42.1|148.251.91.38, 91.217.42.1) on 2014-09-05 02:54

#68 By (178.249.14.19|178.249.14.19) on 2014-08-11 04:01

#67 By (178.249.14.19|178.249.14.19) on 2014-08-11 03:59

#66 By (178.249.14.19|178.249.14.19) on 2014-08-11 03:59

#65 By (147.52.9.2|178.63.0.194, 147.52.9.2) on 2014-07-31 18:22

#64 By (147.52.9.2|178.63.0.194, 147.52.9.2) on 2014-07-31 18:22

#63 By (147.52.9.2|178.63.0.194, 147.52.9.2) on 2014-07-31 18:21

#62 By (12.234.194.19|178.63.0.194, 12.234.194.19) on 2014-07-27 21:12

#61 By (12.234.194.19|178.63.0.194, 12.234.194.19) on 2014-07-27 21:12

#60 By (12.234.194.19|178.63.0.194, 12.234.194.19) on 2014-07-27 21:11

#59 By (162.253.111.5|148.251.92.48, 162.253.111.5) on 2014-07-13 14:47

#58 By (162.253.111.5|148.251.92.48, 162.253.111.5) on 2014-07-13 14:46

Hello!
q buy cialis online , female viagra , q buy cialis online , q buy cialis online , female viagra ,

#57 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-07-04 10:46

Hello!
cialis , viagra , cialis , cialis , viagra ,

#56 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-07-04 01:05

Hello!
buy viagra , cialis cheap , generic cialis online , generic viagra online ,

#55 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-07-02 23:28

Hello!
viagra , cialis , viagra online , cialis online ,

#52 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-26 04:24

Hello!
cheap viagra online , cheap cialis online , cheap viagra , cheap cialis ,

#50 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-23 15:31

Hello!
where to buy cialis , where to buy viagra , how to buy viagra , how to buy cialis ,

#49 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-22 13:32

Hello!
generic viagra woman , buy cialis generic , generic viagra woman , buy cialis generic ,

#48 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-21 06:55

Hello!
cialis online overnight , viagra without prescription , viagra without prescription , cialis online overnight ,

#47 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-21 01:47

Hello!
buy cialis , cialis online , viagra online , generic cialis , buy generic viagra ,

#46 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-20 14:36

Hello!
buy cialis , cialis online , viagra online , generic cialis , buy generic viagra ,

#44 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-20 04:21

Hello!
price of viagra , price of cialis , viagra online uk , cialis online uk ,

#42 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-19 19:11

Hello!
cialis , viagra , cialis , viagra , cialis ,

#41 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-17 11:39

Hello!
buy cheap viagra online , buy cheap cialis online , buy generic viagra , buy generic cialis , buy generic viagra ,

#40 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-16 19:36

Hello!
viagra , cialis , viagra , cialis , viagra ,

#38 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-14 12:20

Hello!
viagra online , viagra , cheap viagra , buy cialis , viagra without prescription ,

#37 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-13 14:52

Hello!
viagra , cialis , viagra , cialis , cialis ,

#36 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-11 10:18

Hello!
cialis no prescription needed , free viagra , cialis no prescription needed , free viagra , cialis no prescription needed ,

#33 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-09 01:36

Hello!
viagra , cialis , viagra , cialis , viagra ,

#32 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-07 16:43

Hello!
cialis , cialis , viagra , viagra , cialis ,

#28 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-04 21:44

Hello!
http://larryspoultry.com/ , http://malanjo.com/ , http://pcpfcu.org/ , http://pinehurstncrealtors.com/ ,

#26 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-02 21:49

Hello!
cialis discount card , cialis discount card , viagra uk , cialis discount card , viagra uk ,

#25 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-02 13:46

Hello!
viagra , buy cheap cialis , viagra online , generic viagra ,

#23 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-01 04:08

Hello!
cialis , cialis online , viagra online pharmacy , generic cialis , viagra online pharmacy ,

#22 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-05-29 12:11

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile