นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

 

...

 [ CDC-ADHD ]

ภาพที่ 1: แสดงสถิติโรคสมาธิสั้น (ADHD) ในเด็กสหรัฐฯ อายุ 4-17 ปี 2546 ซึ่งพบในช่วง 4-9.7% หรือประมาณ 7% ของเด็กทั้งหมด > [ CDC-ADHD ]

กราฟแท่งสีแดงแสดงเด็กที่ได้รับการวินิจฉัย; กราฟแท่งสีเนื้อแสดงเด็กที่ได้รับยามีเกินครึ่งเล็กน้อยในปี ซึ่งมีประมาณ 56%

...

 [ CDC-ADHD ]

ภาพที่ 2: แสดงสถิติโรคสมาธิสั้น (ADHD), และเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียน หรือเรียนรู้ช้า (learning disability / LD) ในเด็กสหรัฐฯ (กราฟแท่งสีน้ำเงินแทนเด็กผู้ชาย, สีแสดแทนเด็กผู้หญิง) > [ CDC-ADHD ]

เด็กผู้ชายเสี่ยงโรคสมาธิสั้นและความบกพร่องในการเรียนมากกว่าผู้หญิง ความแตกต่างที่สำคัญมาก คือ โรคสมาธิสั้นมียาที่รักษาแล้วได้ผลค่อนข้างดี

...

ภาพที่ 3: แสดงสถิติโรคสมาธิสั้น (ADHD), และเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียน หรือเรียนรู้ช้า (learning disability / LD) ในเด็กสหรัฐฯ (ความชุกของโรคแปรตามความเข้มของสี สีเข้มพบมาก สีจางพบน้อย) > [ CDC-ADHD ]

บริเวณที่พบน้อยคือ ด้านตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะแคลิฟอร์เนีย (ภาพใหญ่มุมตะวันตกเฉียงใต้ ติดทะเล) และรัฐใกล้เคียงที่ใกล้ชายแดนเม็กซิโก, รัฐแถบนี้มีสัดส่วนคนฮิสพานิค (hispanic = คนเชื้อสายเม็กซิโก, อเมริกากลาง-ใต้ ซึ่งมีเชื้อสายยุโรปใต้ อินเดียนแดง คนผิวดำปนๆ กัน)

...

 [ TMhealth ]

ภาพที่ 4: กราฟแสดงชะตากรรมของคนสมาธิสั้นถ้าไม่ได้รับการรักษา (ADHD / แถบสีแสด), เทียบกับประชากรทั่วไป (Normal / แถบสีเหลืองน้ำตาล); กราฟด้านล่างแสดงตัวเลขเป็นร้อยละ (%) > Thank [ teenmentalhealth ]

...

เรียงจากบนลงล่าง > ปัญหาเรียนซ้ำชั้น, การศึกษาต่ำกว่ามัธยมฯ (เรียนไม่จบ), ตั้งครรภ์ตั้งแต่วัยรุ่น, โรคติดต่อเพศสัมพันธุ์ (กามโรค / STD), ความเสี่ยงติดยา(เสพติด), ความเสี่ยงอุบัติเหตุ, อุบัติเหตุจราจรรุนแรง, ถูกจับ (ทำผิดกฏหมาย), ติดคุก, การถูกไล่ออกจากงาน (ประมาณ 53% เทียบกับประชากรทั่วไป 32%)  [ teenmentalhealth ]

ปัญหาข้างต้นทุกรายการพบในคนสมาธิสั้นมากกว่าประชากรทั่วไป ข่าวดีคือ การรักษาด้วยยาทำให้คนไข้ดีขึ้นได้มาก

 [ Btomato ]

...

 [ Btomato ]

ภาพที่ 5: แสดงการพัฒนาสมองส่วนนอก ภาพซ้ายเด็กปกติ ภาพขวาเด็กสมาธิสั้น, > Thank [ brighttomato ] & [ nytimes ]

สมองส่วนนอก(ภาพซ้ายแต้มสีม่วง, ภาพขวาแต้มสีฟ้า)ของเด็กปกติมีพัฒนาการจนสมบูรณ์เร็วกว่าสมองเด็กสมาธิสั้น สังเกตได้จากส่วนแต้มสีไข่วาวปนเทาจะลดลงช้ากว่า

...

สมองส่วนนอกด้านหน้าเป็นส่วนที่ทำงานบนพื้นฐานของข้อมูล-เหตุผล และช่วยยับยั้งการทำงานของสมองส่วนสันดานดิบ (limbic), การที่สมองส่วนนี้พัฒนาช้าและไม่สมบูรณ์จะทำให้สมาธิ การยับยั้งชั่งใจลดลง [ brighttomato ] & [ nytimes ]

...

ภาพที่ 6: ยาเม็ดที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้นในเด็ก (methylphenidate / Ritalin) ซึ่งอาจใช้เป็นยาโด๊ป เพื่อเพิ่มสมรรถภาพสมอง เช่น ใช้ในการสอบ ฯลฯ ได้ > Thank [ Wikipedia ]

ขนาดเม็ดยาเปรียบเทียบกับเหรียญ และไม้บรรทัดเป็นเซนติเมตร

...

ภาพที่ 7: ยาเม็ดที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้นในเด็ก (methylphenidate / Ritalin) ซึ่งอาจใช้เป็นยาโด๊ป เพื่อเพิ่มสมรรถภาพสมอง เช่น ใช้ในการสอบ ฯลฯ ได้ > Thank [ Wikipedia ]

...

..................................................................................................

โลกเรามียารักษาโรคสมาธิสั้นในเด็ก (attention deficit hyperactivity disorder / ADHD) ที่ชื่อ "Ritalin (ชื่อการค้าหรือ 'methylphenidate') ซึ่งมีฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพสมอง เปรียบได้คล้ายกับยาโด๊ป ทำให้มีคนนำมาใช้ในการสอบ

ศาสตราจารย์จอห์น ฮาร์ริส (John Harris) กล่าวว่า คงจะยากที่ห้ามไม่ให้ใครใช้ในเวลานี้ เนื่องจากมันมีฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพสมองจริง

...

เด็กสหราชอาณาจักร (UK) อายุ 5-19 ปีเป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) ประมาณ 400,000 คน ซึ่งส่วนหนึ่งใช้ยาัเมธิลเฟนิเดทรักษา

เด็กสหรัฐฯ อายุ 4-17 ปี เป็นโรค ADHD 3-8%, เด็กผู้ชายเป็นมากกว่าเด็กผู้หญิง (9.5% และ 5.9% ตามลำดับ) และผู้ใหญ่สหรัฐฯ เป็นโรคนี้ 2.9-4.4% [ nida.nih ]; [ CDC ] 

...

เด็กสหรัฐฯ ผิวขาวและฐานะค่อนไปทางยากจน รวมทั้งคนผิวดำ (รวมเรียกว่า เป็นกลุ่มที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก) เป็นโรคนี้มากกว่าเด็กฮิสพานิค (hispanic = คนเชื้อสายเม็กซิโก อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ซึ่งส่วนใหญ่พูดสเปน ยกเว้นบราซิลพูดโปรตุเกส)

ข้อมูลนี้ทำให้มีความเป็นไปได้ว่า โรคนี้น่าจะพบมากในฝรั่งผิวขาว หรือคนผิวดำ (อาฟริกัน-อเมริกัน) มากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ

...

เรื่องที่น่าสนใจคือ เด็กสหรัฐฯ ได้รับการวินิจฉัยโรคนี้เพิ่มขึ้น 3%/ปี ในช่วงปี 1997-2006 หรือ พ.ศ. 2530-2549

คณะกรรมการอาหารและยา (FDA) สหรัฐฯ เตือนว่า ยานี้มีความปลอดภัยสูงก็จริง ทว่า... อาจทำให้เกิดการติดยา (abuse), พึ่งพิงยา (dependence), โอกาสตายเฉียบพลัน หรอมีอาการข้างเคียงต่อหัวใจได้

...

 

ท่าน อ.สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทกล่าวว่า พบเด็กไทยก่อนวัยเรียนเป็นโรคนี้ 3-5% น้อยกว่าสหรัฐฯ, เด็กผู้ชายเป็นมากเป็น 3-5 เท่าของเด็กผู้หญิง [ elib-online ]