นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

 

...

 [ flickr ]

ภาพที่ 1: ดิกชันนารีทำเองแบบ "อังกฤษ-อังกฤษ" > Thank [ flickr ] , [ autumn bliss ]

...

ท่านอาจารย์สอ เสถบุตร อดีตนักโทษการเมืองผู้ไม่ท้อแท้ ได้สร้างพจนานุกรม "อังกฤษ-ไทย / ไทย-อังกฤษ" ชุดแรกของไทยมากว่า 4 ทศวรรษ

อ.เพ็ญแข คุณาเจริญ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชบัณฑิตยสถาน แนะนำเทคนิคในการเรียนภาษา และท่องศัพท์ให้ได้ผลดีคือ

  • (1). พกดิกฯ (dictionary = ดิกชันนารี = พจนานุกรม) > "ยืดอก พกดิกฯ" กันเลย (เลียนแบบโฆษณา "ยืดอก พกถุง(ยางอนามัย)"
  • (2). ค้นทันที > พบอะไร ให้รีบแปล อย่าช้า ยิ่งช้ายิ่งจำได้น้อย
  • (3). อย่าลืมดิกฯ ที่เป็นตัวเป็นตน (tangible = จับต้องได้) > ถึงแม้จะมีดิกฯ อีเล็คโทรนิคส์ และมีเว็บไซต์ดิกฯ

... 

กลไกที่การใช้ดิกชันนารีเป็นเล่นช่วยเสริมความจำคือ ช่วยให้ได้ใช้สัมผัสทั้ง 5 อย่างกว้างขวางตั้งแต่

  • กาย > หยิบ พลิก; ตา > ดู เห็น; หู > ได้ยินเสียงพลิกกระดาษ; ปาก > ออกเสียงเบาๆ ตามอย่างน้อย 3 ครั้งทันที
  • ถ้าอยู่ในที่ที่ส่งเสียงเบาๆ ออกมาไม่ได้... การทำปากขมุบขมิบคล้ายกับการออกเสียงก็ช่วยให้จำได้ดีขึ้น เนื่องจากได้ใช้สัมผัสทั้ง 5 อย่างกว้างขวางขึ้น

...

อ.นีน่า-กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ พิธีกรคนเก่งเผยเคล็ดลับว่า จะใช้ดิกชันนารีทั้งแบบหนังสือ และอีเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงชั้นปริญญาโท  

เทคนิคในการท่องศัพท์ได้แก่

  • (1). ยืดอกพกดิกฯ เช่นกัน 
  • (2). เปิดดูทันที อย่ารอ
  • (3). ตั้งคำถามบ่อยๆ ว่า สิ่งนั้นเรื่องนั้นคืออะไร (ตรงกับศัพท์ใด) แล้วเปิดดิกฯ ทันทีทุกครั้ง
  • (4). จำเป็นภาพ อย่าจำเป็นตัวหนังสือ เช่น 'car' = "รถยนต์" อย่าจำตัวหนังสือ "ร-ถ-ย-น-ต์" ให้นึกภาพรถยนต์ที่เคยเห็น แล้วจำ หรือถ้าเห็นรถวิ่งไปมา ให้ชี้ไปที่ตัวรถ แล้วท่องศัพท์ซ้ำ 3 ครั้งทันที

...