นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

 

...

อ.ดร. คริสเตอร์ ฮาคานซัน (Krister Hakannsonนักวิจัยจากสถาบันคาโรลินสกา สวีเดนพบว่า คนที่มียีนส์หรือพันธุกรรม (DNA) เสี่ยงชนิด 'APOE variant 4' และอยู่คนเดียว เสี่ยงโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ (Alzheimer's disease) เพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงนี้พบในคนที่แยกกันอยู่ หรือหย่าร้างจากคู่ครองที่อยู่กันมานานก่อนอายุ 50 ปี

...

โลกเบี้ยวๆ ใบนี้มีคนเป็นโรคสมองเสื่อม (dementia) 25 ล้านคนในปี 2005 และจะเพิ่มเป็น 81 ล้านคนในปี 2040

ถึงตรงนี้... ขอให้นำตัวเลข 543 ไปบวกปี ค.ศ. เพื่อทำเป็นปี พ.ศ. ในใจ ห้ามใช้กระดาษ (โปรดสังเกตว่า บล็อกของเราโหดร้ายมากทีเดียว)  ถ้าทำได้... โอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมของท่านตอนนี้นับว่า ค่อนไปทางต่ำ (ลองดู!)

...

การศึกษานี้ทำในกลุ่มตัวอย่างทางตะวันออกของฟินแลนด์ อายุเฉลี่ย 50 ปี 2,000 คน ติดตามไป 21 ปี

ผลการศึกษาพบว่า

  • (1). คนที่อยู่คนเดียว (live alone) ในวัยกลางคน > เสี่ยงสมองเสื่อม 2 เท่าเมื่อเทียบกับคนที่อยู่กับคู่ครอง (partner)
  • (2). "คนเคย(มี)คู่" ได้แก่ แม่ม่าย-พ่อม่ายจากการหย่าร้าง (widows) และแม่ม่าย-พ่อม่ายจากอีกฝ่ายเสียชีวิต และไม่มีคู่ใหม่ (widowers) > เสี่ยงสมองเสื่อม 3 เท่า
  • (3). ถ้ามียีนส์ (ชุด DNA หรือรหัสพันธุกรรมที่แสดงผลได้) อะโปโฟร์กลายพันธุ์จะเสี่ยงมากขึ้น

...

การศึกษานี้พบว่า ปัจจัยเพิ่มเสี่ยงสำคัญได้แก่ อายุที่มากขึ้น, ยีนส์ผิดปกติ "อะโปโฟร์", และการอยู่คนเดียวในวัยกลางคน </