นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ: เครื่องดื่มเติมน้ำตาล เพิ่มเสี่ยงอะไร

.....

การศึกษาใหม่ จากสหรัฐฯ พบว่า

คนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล

เทียบเท่าน้ำตาล 7 ช้อนชา = 30 กรัม 

น้อยกว่าน้ำอัดลม 1 กระป๋องเล็ก

 

เพิ่มเสี่ยงอะไรต่อไปนี้

(1). เบาหวานชนิดที่ 2 = 1/4 = 26%

(2). โรคหัวใจ (เส้นเลือดหัวใจอุดตัน) 

ที่ทำให้เสียชีวิต = 1/3 = 35%

..... 

(3). สโตรค (stroke) หรือ 

กลุ่มโรคเส้นเลือดสมองแตก-ตีบตัน
อัมพฤกษ์ อัมพาต สมองเสื่อม

รวมกัน = 1/6 = 16%

.....

ภาพ: เครื่องดื่มเติมน้ำตาล เพิ่มเสี่ยงอะไร

.....

การลดเครื่องดื่มเติมน้ำตาล

เช่น น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง

กาแฟ-ชาใส่น้ำตาล

 

หรือ เปลี่ยนน้ำตาลเป็นน้ำตาลเทียมครึ่งหนึ่ง

เช่น ลินน์ ฮาล์ฟชูการ์

ไลท์ชูการ์ 

และ ชงกาแฟเองแทนซื้อ

.....

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า

ผลไม้ทั้งผล ลดเสี่ยงเบาหวาน

น้ำผลไม้ เพิ่มเสี่ยงเบาหวาน

 

เพียงเปลี่ยนน้ำผลไม้ เป็นผลไม้ทั้งผล

ก็นับว่า ได้ทำอะไรดีๆ เพื่อชีวิตแล้ว

.....

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

…..

From > Laura Donnelly. One can of fizzy drink daily 'can increase heart attack risk by a third’. The Telegraph. 28 Sep 2015. http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/11895894/One-can-of-fizzy-drink-daily-can-increase-heart-attack-risk-by-a-third.html

Source > by The Telegraph > Journal of the American College of Cardiology.

.....

 

ได้ความรู้ดี ค่ะ  
ฝากเว็บด้วย ค่ะ
ข้อผิดพลาด 1ข้อที่ทำให้...ลดน้ำหนัก ไม่ได้ผล...คุณต้องรู้ bit.ly/1P46aud

#1 By siri72nan on 2015-11-04 15:43

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile