นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ: น้ำพุใน 'แซง-ปอล-เดอ-วองซ์' ฝรั่งเศส [ Wikipedia ]

เขียนว่า "โอ-ป้อต-ตาบ-เบลอะ" = น้ำดื่ม (ดีพอที่จะใช้ดื่มได้)

 

มีคำกล่าวว่า

1 ในความดีของประเทศที่พัฒนาแล้ว

คือ "น้ำก๊อก(ดีพอที่จะ)ดื่มได้"

 

ทำให้ประหยัดกว่าประเทศยังไม่พัฒนา

ที่บ่อยครั้งต้องซื้อน้ำดื่มใส่ขวด

.....

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า

ภาวะขาดน้ำแบบแรง

ทำให้ความสามารถในการคิด-ตัดสินใจ ลดลง

 

การศึกษาใหม่ในปี 2014/2557

(ตีพิมพ์ใน Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism)

 

พบว่า

แม้แต่การขาดน้ำแบบอ่อน

= 5% ของน้ำหนักตัว

ก็มีส่วนทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลง

.....

ผลคือ 

4 อย่างต่อไปนี้แย่ลง

 

(1). ความสามารถในการ "คิด-ตัดสินใจ" ลดลง 

 

(2). ความจำระยะสั้น ต่ำลง

เรื่องใหม่ๆ จำไม่ได้

จำได้แต่ความหลัง

 

(3). สมาธิในการใส่ใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ลดลง

= "ฟุ้ง เฟ้อ เบลอ" เพิ่มขึ้น

 

(4). ปฏิกริยาตอบสนอง (reaction time)

เช่น

ถ้าขับรถ...

จะเหยียบเบรค

หรือเปลี่ยนเลนได้ช้าลง 

เสี่ยงอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น

.....

.....

การทดลองที่ทำในคนงาน

เลือกประเภทใช้แรงมากหน่อย

ใช้สมองน้อยหน่อย

(ตีพิมพ์ใน Applied Ergonomics ปี 2004/2547) 

พบว่า

 

ภาวะขาดน้ำ

แม้จะน้อย

ก็ทำให้ผลผลิตลดลง = 12%

.....

ปี 2003/2546 

องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำว่า

 

การดื่มน้ำ = 8 ถ้วย/วัน

หรือประมาณ = 2 ลิตร/วัน

แบบเดิมๆ น่าจะไม่พอ

.....

ต้องขอเพิ่มเป็นอย่างนี้

  • ผู้ชาย = 2.5 ลิตร/วัน = 2.5 ขวดลิตร
  • ผู้หญิง = 2.2 ลิตร/วัน = 2.2 ขวดลิตร

 

คนที่กินอาหารจากพืชผักไม่แปรรูป เช่น

กินผัก ผลไม้ ถั่วมาก

อาจดื่มน้ำน้อยกว่านี้ได้

.....

ทว่า... 

ถ้ากินอาหารจากสัตว์

หรืออาหารขัดสี-ผ่านกระบวนการผลิตมาก เช่น

  • ข้าวขาว
  • ขนมปังขาว
  • อาหารทำจากแป้ง

ควรเน้นดื่มน้ำให้บ่อย

เช่น ทุก 1-2 ชั่วโมง

.....

หรือสังเกตจากสีฉี่ (ปัสสาวะ)

 

ถ้าดื่มน้ำพอ

จะเห็นฉี่สีเหลืองอ่อน

หรือใสจนแทบไม่เห็นสีเลย

.....

ตรงกันข้าม...

ถ้าดื่มน้ำมากเกินไป

 

เช่น ดื่มจนฉี่บ่อยกว่า 1 ชั่วโมง/ครั้ง

แบบนี้ น่าจะมากเกินไป

.....

น้ำก็คล้ายอีกหลายเรื่องในชีวิต

คือ ดีอย่างเดียวไม่พอ

ต้องขอ "พอดี" ด้วย

จึงจะได้ผลดีที่สุด

.....

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > Seth Porges. Bloomberg. Drinking Water Can Make You More Productive. Sep. 14, 2016. http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-14/drinking-water-can-make-you-more-productive

Photo > By Claritas - Transferred from en.wikipedia to Commons by FSII using CommonsHelper., https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18639483https://en.wikipedia.org/wiki/Drinking_water

Photo > By Photo taken by de:Benutzer:Alex Anlicker using a Nikon Coolpix 950. -  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34495

.....

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile