นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

…..

ต้องเรียนหนังสือกี่ปี 

จึงจะถูกหลอกน้อยลง

 

เรื่องนี้มีการศึกษาวิจัยจากอินเดีย

ตีพิมพ์ใน "เดอะ ดิพโลแมท"

ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ

..... 

สำมะโนประชากร ปี 2011/2554 

รายงานว่า

อินเดียมีประชากร = 1,211 ล้านคน [ wikipedia ]

 • ผู้ชาย 51.51%
 • ผู้หญิง 48.49%

 

ผู้ชายมากกว่า

อาจเป็นเพราะมีการทำแท้งเลือกเพศในวัยเด็ก

.....

อินเดียมีคนวัย 60up (60 ขึ้นไป) = 14.4%

 • ผู้หญิง 51%
 • ผู้ชาย 49%

 

ผู้หญิงมากกว่า 

เพราะอายุเฉลี่ย (อายุยืน) มากกว่า

.....

คนสูงอายุอินเดีย

(1). อยู่ที่ไหน

 • 71% อยู่นอกเมือง(ชนบท)
 • 29% อยุ่ในเมือง 

(2). อยู่กับใคร

 • 85.6% อยู่กับญาติ หรืออาศัยคนอื่น 
 • 14.4% อยู่คนเดียว 

..... 

สถิติอาชญากรรมต่อคนสูงอายุปี 2015/2558

เพิ่มขึ้น = 10% ดังนี้

 • เมืองหลวงเดลี = 108.8 ต่อแสนคนต่อปี
 • เมืองอื่นๆ = 25.9-53.7 ต่อแสนคนต่อปี

 

หรือถ้ามีคนสูงอายุ 100,000 คน

จะพบอาชญากรรม 26-109 รายต่อปี

โอกาสเกิดในเมืองหลวง

= ประมาณ 3 เท่าของเมืองอื่นๆ

.....

คนสูงอายุอินเดีย 56% อยู่กับสามีหรือภรรยา

ไม่มีลูกหลานอยู่ด้วย

จึงถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ ทำร้าย หลอก ง่ายขึ้น

 

คนสูงอายุอินเดียไม่มีเงินออม

หรือรายได้พอกิน = 89.7%

คล้ายในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่

.....

คนสูงอายุที่นั่นอ่านออกเขียนได้ = 73%

 

การศึกษาหลายรายงานจากอินเดีย พบว่า

คนสูงอายุที่ถูกคนในครอบครัวทำร้าย (abuse)

ทางกาย (เช่น ทุบตี)

หรือทางวาจา (เช่น ด่า นินทา พูดกระทบ ฯลฯ) น้อยลง

ต้องเรียนหนังสืออย่างน้อย = 8 ปี

.....

กลไกที่เป็นไปได้ คือ

คนที่อ่านออกเขียนได้

 • มักจะมีโอกาสทำงานที่มีรายได้มากกว่า
 • มีเงินออมมากกว่า
 • เรียนรู้เรื่องใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ ได้ดีกว่า
 • พึ่งพิงหรือเป็นภาระต่อคนอื่นน้อยกว่า

.....

คนสูงอายุที่ "กำพร้าลูกหลาน"

หรือเสี่ยงถูกทอดทิ้งสูง

มักจะมีลักษณะเฉพาะ 2 ข้อใหญ่ได้แก่

(1). ยากจน

(2). จู้จี้ หรือขี้บ่น

..... 

การศึกษาใหม่จากอินเดียพบว่า

คนสูงอายุที่มีลักษณะ 1 ใน 2 ข้อนี้

เสี่ยงถูกลูกหลานด่า นินทา 

หรือทำร้ายสูงได้แก่

(1). อ่านออกเขียนไม่ได้

(2). เรียนหนังสือน้อยกว่า 8 ปี

.....

การศึกษาใหม่จากอินเดียบอกเป็นนัยว่า

ถ้าต้องการให้คนสูงอายุมีคุณภาพชีวิตดี

จะต้องส่งเสริมให้คนในชาติ...

 

(1). อ่านออกเขียนได้ตั้งแต่เด็ก

หรือ ถ้ายังไม่ได้... ต้องเรียนใหม่ตอนสูงอายุ

(2). ส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับ = 8 ปีขึ้นไป

(3). ส่งเสริมการศึกษาทางเลือก เช่น

 • เรียนฟรี ค่าเรียนไม่แพง
 • มีห้องสมุดดีๆ แบบ TK park ทุกจังหวัด
 • มีเว็บไซต์ติวทุกภาษา-ทุกวิชา
 • อินเตอร์เน็ตต้องดีไปถึงบ้านนอก
 • อินเตอร์เน็ตต้องไม่แพงเกินไป

…..

เพื่อความปลอดภัยก่อนวัยสูงอายุ

อย่าลืม...

(1). เรียนหนังสือให้ได้ 8 ปีขึ้นไป
(2). ไม่เป็นหนี้เกินตัว
(3). มีเงินออม (ไม่จน)
(4). ไม่จู้จี้
(5). ไม่ขี้บ่น

.....

อินเดียเป็นประเทศที่อยู่ในขาขึ้น

คนชั้นกลางเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในโลก

 

เมืองไทยจะต้องค้าขาย-ลงทุน-ท่องเที่ยว

กับอินเดียมากขึ้นเรื่อยๆ

ขอให้ช่วยกันสนใจเรื่องอินเดียไว้ให้มาก

เพื่อให้ประเทศไทยแข่งขันกับนานาชาติได้ในระยะยาว

.....

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > The Trial of India's Aging Population. The Diplomat. October 4, 2016. http://thediplomat.com/2016/10/the-trials-of-indias-aging-population/

Picture > By unknown master - book scan, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1638870, https://en.wikipedia.org/wiki/Happiness

.....

 

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile