นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

.....

.....

ภาพ: สถิติ OECD (องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) [ Bloomberg ]

ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นประเทศอุตสาหกรรม

หรือประเทศพัฒนาแล้ว 35 ประเทศ

 

แสดงสัดส่วนแพทย์ที่จบจากต่างประเทศ

หรือสัดส่วนการนำเข้า "หมอนอก" ค่อนข้างสูง

.....

.....

ภาพ: ประเทศที่มีสัดส่วนการนำเข้า "หมอนอก" มากที่สุด

เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว-ฐานะดี 6 อันดับแรกได้แก่

 1. อิสราเอล
 2. นิวซีแลนด์ 
 3. ไอร์แลนด์
 4. นอร์เวย์
 5. ออสเตรเลีย
 6. สหราชอาณาจักร (UK)

 

5 ใน 6 อันดับแรก

เป็นประเทศ "เกาะ-หมู่เกาะ"

(ไม่ติดแผ่นดินใหญ่)

.....

สหราชอาณาจักร (UK) 

มีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้า (คล้ายไทย)

ประชากรก็ใกล้เคียงกัน (ปี 2015/2558)

 • ไทย = 68 ล้านคน
 • UK = 64.7 ล้านคน

.....

ทว่า... จำนวนหมอต่างกันมาก

 • ไทย = 50,573 คน 
 • UK = 149,808 คน

 

สถิติไทยคิดจากแพทย์ที่มีชีวิตทุกคน

รวมทั้งที่เกษียณ(ไม่ทำงาน)

 

และประกอบอาชีพอื่น

เช่น บริหาร ธุรกิจ

บวชเป็นพระ

.....

ปี 2013/2559

UK มีแพทย์เฉพาะทาง 87,869 คน

 • 58% จบในประเทศ
 • 17% จบจากยุโรป
 • 25% มาจากนอกยุโรป

..... 

แพทย์ UK ที่จบนอกทวีปยุโรป

ส่วนใหญ่จบจาก "อินเดีย"

ส่วนน้อยมาจากปากีสถาน บังคลาเทศ อาฟริกา 

 

แพทย์สหรัฐฯ ที่จบจากต่างประเทศ

มาจากอินเดียมากที่สุดเช่นกัน

คือ = 22%

.....

แพทย์ UK มีชั่วโมงทำงานมากกว่าค่าเฉลี่ยยุโรป

เนื่องจากมีระบบประกันสุขภาพ(คล้ายไทย)

 

ผลการสำรวจปี 2012/2555 พบว่า

แพทย์ UK วางแผนจะไปทำงานนอกประเทศ = 42%

รัฐบาลใหม่ UK จึงประกาศนโยบายใหม่(คล้ายไทย)

 

คือ ถ้าจบแล้วไม่ทำงานในประเทศ(ระยะหนึ่ง)

คล้ายไทย 

ทว่า... ต่างกันที่ค่าตัว(หมอไม่ใช้ทุน)

 • UK = 9,742,630 บาท ( 9.7 ล้าน)
 • ไทย = 400,000 บาท (4 แสน)

.....

Bloomberg รายงานว่า

หลัง Brexit (UK ออกจาก EU)

UK น่าจะขาดแพทย์มากขึ้น

 

เนื่องจากใบอนุญาตวิชาชีพแพทย์ EU

จะใช้ใน UK ไม่ได้

 

ต้องสอบใบอนุญาตใหม่

ซึ่งกว่าจะสอบได้

ใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปีๆ ทีเดียว

.....

.....

ภาพ: สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1,000 คน [ WHO ]

(ไทย-อาเซียน-จีน-อินเดีย-สหราชอาณาจักร-สหรัฐอเมริกา)

.....

มองโลก-มอง UK

แล้วหันมามองไทย

 

เรื่องนี้คงจะบอกเป็นนัยว่า

ทั้ง UK และไทย

น่าจะเพิ่มการผลิตแพทย์

(รวมพยาบาล ทันตแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์)

.....

โดยเฉพาะประเทศไทย

รับภาระรักษาโรค...

 • ทั้งคนไทย-สามีคนไทย(ตามบ้านนอก... นำเข้ามามากเช่นกัน)
 • แรงงานต่างชาติ-ญาติ และครอบครัว
 • เมดิคัลทัวร์
 • เพื่อนบ้านที่เข้ามารักษาโรคตามจังหวัดชายแดน

 

เรียนมาด้วยความเคารพ

และขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-10-05/britain-is-sending-foreign-doctors-home

From > http://www.nhsconfed.org/resources/key-statistics-on-the-nhs

From > https://www.statista.com/chart/3849/the-countries-with-the-most-foreign-trained-doctors/

From > http://www.worldometers.info/world-population/uk-population/

From > http://www.worldometers.info/world-population/thailand-population/

From > http://www.tmc.or.th/statistics.phphttp://www.tmc.or.th/pdf/stat_240216.pdf

From > http://www.who.int/gho/health_workforce/physicians_density/en/http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/health_workforce/PhysiciansDensity_Total/atlas.html

.....

การผลิตสาขาที่จบมาแล้วมีงานทำ เพิ่มขึ้น

เช่น นักบิน-ช่าง-วิศวกรการบิน

หมอฟัน-พยาบาล-ผู้ช่วยพยาบาล-หมอ

 

มีผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศหลายอย่าง

เช่น จบมาแล้ว มีงานทำ

มีเงินเสียภาษีต่อเนื่องไปได้หลายสิบปีทีเดียว

 

ขอบคุณครับ....

จากเรื่องนี้...

สัดส่วนหมอต่อประชากร 1,000 คน

พม่า(เมียนมาร์)มีหมอมากกว่าไทย

 

นี่เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่บอกเป็นนัยว่า

ประเทศไทยน่าจะเพิ่มการผลิตหมอ

(หมอฟัน-พยาบาล-ผู้ช่วยพยาบาล-หมอ ฯลฯ)

 

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile