นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ: การหายใจ [ Wikipedia ]

.....

การศึกษาจากญี่ปุ่นปี 2005/2548

ทำในกลุ่มตัวอย่าง 21,563 รายทั่วประเทศ พบว่า

 

การฝึกหายใจช้าๆ

= 6 ครั้ง/30 วินาที

= 12 ครั้ง/นาที

ลดความดันเลือดได้เท่ากับ

  • 6.4 มม.ปรอท ในคนปกติ
  • 9.6 มม.ปรอท ในคนที่เป็นโรคความดันเลือดสูง
  • 8.3 มม.ปรอท ในคนที่เป็นโรคความดันเลือดสูง และรักษาด้วยยา

..... 

ผศ.ดร.แพทริเชีย เกอร์บาร์ก  

จาก นิวยอร์ค เมดิคัล คอลเลจ

อธิบายว่า

 

การหายใจเข้าช้าๆ-ออกช้าๆ

ให้ระยะเวลาในการหายใจเข้า-ออกเท่ากัน

โดยไม่มีช่วงหยุดพัก

ตรงปลายการหายใจเข้า หรือหายใจออก

= 4.5-6 รอบ/นาที

 

ช่วยปรับสมดุล

ทำให้ผ่อนคลาย

และสมรรถภาพในการคิด-ตัดสินใจดีขึ้นได้ดีที่สุด

.....

.....

วิธีฝึกที่น่าจะดีได้แก่

(1). ฝึกหายใจในช่วงที่รู้สึกเครียด

= 5 นาที/ครั้ง ทำให้บ่อย

(2). ฝึกเป็นประจำ

= 20 นาที/วัน

..... 

ดร.เกอร์เบิร์ก

แนะนำให้ใช้แอพฯ ช่วยฝึก

ในโทรศัพท์มือถือ เช่น

  • 'Breathing Zone (iOS)
  • 'Paced Breathing (Android)

.....

เพียงหายใจให้ช้าลง

  • 5 นาทีทันทีที่เครียด ทำให้บ่อย
  • 20 นาทีทุกวัน

 

ฝึกให้ไม่เกิน 10 รอบ/นาที

(4.5-6 รอบ/นาที อาจยากเกินไป)

สมรรถภาพสมองน่าจะดีขึ้นได้มากในระยะยาว

..... 

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-04/the-breathing-trick-that-can-make-you-more-productive

From > https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16231755http://www.nature.com/hr/journal/v28/n6/pdf/hr200562a.pdfhttp://www.nature.com/hr/journal/v28/n6/full/hr200562a.html

Picture > By Cruithne9 - Own work, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50768110; https://en.wikipedia.org/wiki/Breathing

.....

https://itunes.apple.com/us/app/breathing-zone-mindful-breathing/id369838631?mt=8

'Breathing Zone' เป็น app. สำหรับโทรศัพท์มือถือ iOS (iPhone)

3.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ = 139 บาทครับ...

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apps.paced.breathing&hl=en

'Paced Breathing' เป็น app. สำหรับโทรศัพท์มือถือ Android

น่าจะฟรีครับ...

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile