นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

 

.....

.....

ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

แถลงข่าวงาน "วันหลอดเลือดสมองโลกฯ" ว่า

ทั่วโลกมีโรคหลอดเลือดสมอง 15 ล้านคนต่อปี

 

ประเทศพัฒนาแล้ว พบลดลง = 40%

ประเทศกำลังพัฒนา เช่น ไทย อยู่ในขาขึ้น

.....

ภาพรวม คือ

พบเพิ่มขึ้นในประเทศที่ยังไม่พัฒนา

หรือยังไม่รวย (เช่น อาเซียน ไม่รวมสิงคโปร์)

 

โรคนี้เป็นสาเหตุการตาย(ไทย)

  • อันดับ 4 ในผู้ชาย
    (รองจากมะเร็ง อุบัติเหตุ เอดส์)
  • อันดับ 1 ในผู้หญิง

.....

พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง-อัมพาต

= 995 ต่อแสน(ประชากร)ต่อปี

 

หรือ ถ้ามีคนไทย 100,000 คน

จะพบคนป่วยรายใหม่ = 995 คนใน 1 ปี

.....

หรือ ถ้ามีคนไทย 100 คน

จะพบคนป่วยรายใหม่ = 1 คนใน 1 ปี

 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา(รวมทุกคน)

= 20,635 ล้านบาท/ปี

.....

หรือประมาณ 400,000 บาท/คน/ปี

 

โรคนี้ป้องกันได้ประมาณ = 90%

โดยลดปัจจัยเสี่ยงต่อไปนี้

(แต่ละปัจจัย เพิ่มเสี่ยงเท่าไร)

(1). ความดันเลือดสูง = 3-17 เท่า

(2). เบาหวาน = 3 เท่า

(3). นอนกรน = 3 เท่า

(4). สูบบุหรี่ = 2 เท่า

(5). โคเลสเตอรอล(ไขมันในเลือด)สูง = 2 เท่า

.....

วิธีลดเสี่ยงนอนกรนได้แก่

(1). ออกแรง-ออกกำลังเป็นประจำ

เช่น เดิน จักรยาน วิ่ง ว่ายน้ำ ขึ้นลงบันได

(2). ควบคุมน้ำหนัก

(3). ไม่ดื่มหนัก(แอลกอฮอล์)

(4). ไม่ดื่มกาแฟ เครื่องดื่มชูกำลังก่อนนอน

 

(5). ฝึกโยคะท่าสิมหะ(สิงห์) หรือท่าแลบลิ้นไปตรงๆ

แล้วชี้ปลายลิ้นลงล่างเล็กน้อย

(6). นอนตะแคง

(7). ป้องกันภาวะขาดน้ำ

โดยดื่มน้ำเฉลี่ยให้พอทุกๆ 1-2 ชั่วโมงทั้งวัน

เพื่อป้องกันเสมหะ-น้ำมูกข้นเหนียว

ไปอุดตันช่องจมูก

(8). ไม่สูบบุหรี่-หนีควันบุหรี่ควันไฟ

บุหรี่-ควันไฟ เพิ่มเสี่ยงภูมิแพ้ ช่องจมูกอุดตัน

(9). ป้องกัน-รักษาโรคภูมิแพ้ หวัด

.....

วิดีโอ: การฝึกท่าสิมหะ(สิงห์) เพื่อลดนอนกรน

.....

'helpguide' แนะนำวิธีบริหารช่องปาก

เพื่อลดเสี่ยงนอนกรนไว้อย่างนี้ [ helpguide ]

(1). พูดสระภาษาอังกฤษ 'เอ อี ไอ โอ ยู (a-e-i-o-u)' ดังๆ ทุกวัน

(2). นำปลายลิ้นไปแตะเหงือก ตรงด้านหลังฟันหน้าด้านบน

แล้วเลื่อน (สไลด์) ลิ้นตามแนวเพดาน

ไปทางด้านหลัง 3 ครั้ง/วัน

 

(3). จีบปากเป็นรูปกลม (purse lip) 

หรือ "ทำปากจู๋" ค้างไว้ 30 วินาที วันละครั้ง

(4). อ้าปาก

  • ผลักขากรรไกรล่างไปทางซ้าย ค้างไว้ 30 วินาที
  • ผลักขากรรไกรล่างไปทางขวา ค้างไว้ 30 วินาที

(5). อ้าปาก ส่องกระจก ให้เห็นลิ้นไก่

  • เกร็งกล้ามเนื้อลำคอด้านหลัง ค้างไว้ 30 วินาที
  • ถ้าทำท่านี้ได้... จะเห็นลิ้นไก่ เคลื่อนขึ้นไปทางด้านบน

.....

การออกแรง-ออกกำลังแบบแอโรบิค

เช่น เดิน วิ่ง จักรยาน ขึ้นลงเนิน-บันได ว่ายน้ำ

และบริหารช่องปาก

เช่น ท่าสิมหะ(สิงห์)โยคะ 

 

ช่วยลดเสียงกรนให้เบาลง

ซึ่งจะช่วยให้ท่าน

และคนรอบข้างของท่าน

นอนหลับ ฝันดีขึ้นได้

.....

.....

.....

อ.นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์

ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวาน

โรงพยาบาลเทพทารินทร์ กล่าวว่า

 

ปี 2558 ประเทศไทยมีคนเป็นโรคเบาหวาน

= 4,025,100 ราย

เสียชีวิตจากโรคแทรกเบาหวาน

= 76,000 ราย/ปี

.....

ผู้ป่วยเบาหวานในไทย 4 ล้านคน

รู้ตัวว่าเป็นครึ่งหนึ่ง = 2 ล้านคน

อีกครึ่งหนึ่ง ไม่รู้ว่าเป็น

 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเบาหวาน

= 12,000 บาท/คน/ปี

หรือประมาณ = 24,000 ล้านบาท/ปี

.....

.....

.....

เพียงช่วยกันลดปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

ก็นับว่า ช่วยชาติประหยัดได้มากแล้ว

 

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000103242

From > http://www.manager.co.th/GoodHealth/ViewNews.aspx?NewsID=9590000102628

From > https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7721517 (กรนไม่เพิ่มเสี่ยง); https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1484933 (กรนเพิ่มเสี่ยง 3.2 เท่า); http://qjmed.oxfordjournals.org/content/83/4/555.short (กรนเพิ่มเสี่ยง 3.2 เท่า)

From > http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/More/MyHeartandStrokeNews/Sleep-Apnea-and-Heart-Disease-Stroke_UCM_441857_Article.jsp#.V_-bc5N96V4 (หยุดหายใจตอนหลับเพิ่มเสี่ยง)

From > http://www.medscape.com/viewarticle/713990_4 (กรนประจำเพิ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง-โรคหลอดเลือดสมอง); http://www.forbes.com/sites/melaniehaiken/2013/01/28/snoring-is-a-tip-off-to-stroke-and-heart-disease-new-research-shows/#1b71b74c56c1 (กรนเพิ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง-หัวใจ)

From > http://www.webmd.com/sleep-disorders/features/easy-snoring-remedies#1http://www.nhs.uk/Livewell/snoring/Pages/snorertest.aspxhttp://www.helpguide.org/articles/sleep/how-to-stop-snoring.htm 

.....

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile