นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ: เด็กเป็นโรคหัด [ wikipedia ]

.....

แผนที่: อัตราการฉีดวัคซีนหัด(ร้อยละ)

แม้ประเทศไทยจะมีอัตราการฉีดวัคซีนสูง

 

ทว่า... ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น

เมียนมาร์ บังลา(บังคลาเทศ) ลาว

ยังมีอัตราการฉีดวัคซีนไม่สูงพอ

.....

การศึกษาใหม่

จากเยอรมนี พบว่า

 

โรคสมองอักเสบแทรกซ้อน

(subacute sclerosing panencephalitis / SSPE)

หลังเป็นโรคหัด (measles)

 

พบได้มากกว่าที่คิด

และอาจพบหลังเป็นโรคหัดได้นาน

หลายปี หรือหลายเดือน

.....

การศึกษาก่อนหน้านี้

ทำจากสถิติในเยอรมนี พบว่า

 

โอกาสเป็นโรคสมองอักเสบแทรกซ้อน

= 1 ใน 1,700

 

หรือถ้าเป็นโรคหัด 1,700 คน

จะพบโรคสมองอักเสบแทรกซ้อน 1 คน

.....

การศึกษาใหม่จากสหรัฐอเมริกา

พบว่า

 

โอกาสเป็นโรคสมองอักเสบแทรกซ้อน

1 ใน 1,387 (ประมาณ  1 ใน 4,000)

 

หรือถ้าเป็นโรคหัด 1,387 คน

จะพบโรคสมองอักเสบแทรกซ้อน 1 คน

.....

ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี

โอกาสเป็นโรคสมองอักเสบแทรกซ้อน

= 1 ใน 600 

 

หรือถ้าเป็นโรคหัด 600 คน

จะพบโรคสมองอักเสบแทรกซ้อน 1 คน

.....

ดร.เจมส์ เชอร์รี จากมหาวิทยาลัย UCLA

กล่าวว่า

 

โรคแทรกนี้พบในช่วงอายุ 3-35 ปี

เฉลี่ย = อายุ 12 ปี

 

ทว่า... เมื่อเป็นโรคหัดแล้ว

มีโอกาสเกิดโรคแทรกภายหลังได้

ตั้งแต่ปีแรก

จนถึงหลังจากเป็น 10 ปี

.....

ดร.เชอร์รี กล่าวว่า

ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง คือ

ประเทศในยุโรป

และ ฟิลิปปินส์

 

เนื่องจากพบโรคนี้ได้บ่อย

(ส่วนหนึ่งเป็นจากคนนอก อพยพเข้าไป)

.....

ประเทศที่น่าจะปลอดภัย คือ

อัตราการฉีดวัคซีน = 90-95% ขึ้นไป

 

หรือ ถ้ามีเด็ก 100 คน

ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ได้ 90-95 คนขึ้นไป

.....

ดร.เชอรี กล่าวว่า

แม้จะไม่เป็นโรคสมองอักเสบแทรก

 

เป็นแต่โรคหัด

ก็ยังมีโอกาสเสียชีวิตได้

.....

ถ้าเป็นเด็ก

ต้องฉีดวัคซีนให้ครบ

 

อย่าเป็น "โรคที่ไม่จำเป็น"

หรืออย่าเป็น "โรคที่ป้องกันได้"

.....

เพราะ โรคสมองอักเสบเป็นแล้ว

มีโอกาสพิการ เป็นลมชัก หรือเสียชีวิตสูง

 

วัคซีนป้องกันโรคหัดได้ผลดีมากเท่าไร

ปี 1980/2523 พบโรคหัดทั่วโลก = 4,211,431 คน

ปี 2014/2557 พบโรคหัดทั่วโลก = 462,186 คน

 

34 ปีผ่านไป...

วัคซีนทำให้คนเป็นโรคหัดน้อยลง = 5.7 เท่า

.....

โรคไวรัสสมองอักเสบญี่ปุ่น ฺB

ยังพบได้บ่อยในอาเซียน

การลงทุนติดมุ้งลวด

และนอนกางมุ้งทุกวัน

เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในระยะยาว

 

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > http://www.reuters.com/article/us-health-measles-idUSKCN12S226

Map > By BlankMap-World8.svg: AMK1211derivative work: Master Uegly (talk) - WHO: Reported estimates of immunization coverage time series (1980-2010): Measles-containing vaccineBlankMap-World8.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17066839

From > https://en.wikipedia.org/wiki/Measles

.....

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile