นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ: วิ่งมาราธอน บาร์เซโลนา สเปน ปี 2007/2550 [ wikipedia ]

คนสูงอายุหลายๆ ท่านวิ่งเก่งกว่าคนอายุน้อย

.....

นิวยอร์คไทมส์

(23 กันยายน 2559)

ตีพิมพ์เรื่อง

"คนแก่(สูงวัย)บริจาคโลหิตไม่ได้หรือ"

โดย อ.โรนิ คาริน ราบิน,

ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ

.....

อ.ราบินกล่าวว่า

ทุกวันนี้ (ในสหรัฐอเมริกา)

คนอายุน้อยเกิน

เช่น ต่ำกว่า 16-17 ปี

 

หรือ น้ำหนักน้อยเกิน(ในสหรัฐฯ)

เช่น ต่ำกว่า 51.7 กิโลกรัม

อาจบริจาคเลือดไม่ได้

 

ทว่า...

"สูงวัย" ไม่ใช่ข้อห้ามบริจาคเลือดในสหรัฐฯ

.....

สมัยก่อน...

สมาคมธนาคารโลหิต(เลือด)อเมริกา

ห้ามคนอายุเกิน 65 ปี บริจาคเลือด 

 

ต่อมา...

มีการศึกษาว่า

คนสูงวัยบริจาคเลือดเก็บไว้ผ่าตัดได้

.....

หลักการ คือ

เม็ดเลือดแดงในร่างกายมีอายุเฉลี่ย

= 115 วัน

= เกือบ 4 เดือน

 

ทว่า...

เลือดที่บริจาคใส่ถุง

แช่ตู้เย็นมีอายุเฉลี่ย

= 42 วัน

= ประมาณ 1.5 เดือน

..... 

ทำให้คนที่รอผ่าตัดแบบไม่ด่วน

บริจาคเลือดให้ตัวเองได้

 

วิธีการ คือ

ไปบริจาคเลือดเก็บไว้ 1 ถุง

 

กินยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็กชดเชย

เพื่อ ให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดใหม่

.....

1-2 สัปดาห์ต่อไป

บริจาคเลือดเพิ่มอีก 1 ถุง

 

 

ทำให้มีเลือดสำรอง

เผื่อเสียเลือดในการผ่าตัด

เพื่อจะได้ไม่ต้องขอรับเลือดจากคนอื่น

= 2 ถุง

.....

.....

ธนาคารเลือดในสหรัฐฯ หลายแห่ง

พิจารณารับบริจาคเลือด

จากคนสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ

 

แม้อายุเกิน 75 ปี

ก็พิจารณาเป็นรายๆ ไป

โดยเลือกคนที่มีสุขภาพดี

 

และไม่มีโรคที่เป็นข้อห้าม เช่น

  • ไม่เป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์
  • ไม่มีไวรัสตับอักเสบ
  • ไม่มีไวรัส HIV (เอดส์)
  • ไม่มีหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ
  • ไม่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด
  • ไม่สำส่อนทางเพศ(กับคนที่ไม่ใช่คู่สมรส)ใน 1 ปี

.....

ประสบการณ์จากสหรัฐฯ พบว่า

คนสูงอายุที่มีสุขภาพดี

ผ่านการประเมินให้บริจาคเลือดได้

 

มีภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุด

คือ "เป็นลม"

น้อยกว่าคนอายุน้อย

.....

ยุคนี้เป็นยุคที่คนสูงอายุ

หรือสูงวัย(สว.)หลายๆ ท่าน

 

สามารถมีสุขภาพดี

เป็นแบบอย่างสุขภาพ

 

บางท่านอาจมีสุขภาพ

ดีกว่าคนรุ่นลูกรุ่นหลานได้มาก เช่น

  • พ่อแม่แข็งแรง ไม่เป็นเบาหวาน
  • ลูกนั่งๆ นอนๆ... เป็น(เบาหวาน)

.....

ถึงตรงนี้...

ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > http://well.blogs.nytimes.com/2016/09/23/too-old-to-donate-blood/?rref=collection%2Fcolumn%2Fask-well&_r=0

From > https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3678251/

From > http://library.med.utah.edu/WebPath/EXAM/LabMedCurric/LabMed06_02.html

From > http://www.redcrossblood.org/learn-about-blood/blood-components/whole-blood-and-red-blood-cells

Photo > By fibercool - deporte y vida, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7060789; https://en.wikipedia.org/wiki/Marathon#/media/File:Marathon_Barcelona_Catalunya_2007.jpg

.....

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile