นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ: การเดินแบบนอร์ดิค (Nordic Walking)

หรือ การเดินขึ้นลงเนิน

และ ใช้ไม้เท้าช่วยดัน

เป็น 1 ในการออกกำลังที่ดีกับสุขภาพมากที่สุด

.....

อ.นพ.เกบ เมียคิน ตีพิมพ์เรื่อง

"ออกกำลังเบาๆ หลังอาหารน่าจะดี"

ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ

 

การศึกษาจากนิวซีแลนด์ พบว่า

เดินหลังอาหาร 10 นาที

ลดระดับน้ำตาลในเลือด

ในคนไข้เบาหวานได้มากกว่า 22%

.....

ถ้าเทียบกับคำแนะนำเดิม

ให้ออกกำลังหนักปานกลาง

เช่น เดินเร็ว 30 นาที/วัน

 

การเดินหลังอาหารแบบสบายๆ

หรือที่โบราณเรียกว่า "เดินย่อยอาหาร" 

ได้ผลดีมากกว่า

.....

กลไกที่เป็นไปได้ คือ

 

การออกแรง-ออกกำลัง

มีส่วนช่วยให้กล้ามเนื้อ

ดึงน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ดีขึ้นมาก 

.....

คนที่ออกแรง-ออกกำลัง 300 นาที/สัปดาห์

เป็นเบาหวานน้อยลง = 36%

เมื่อเทียบกับคนที่ออกแรง-ออกกำลัง 150 นาที/สัปดาห์

.....

อ.นพ.เกบ เมียคิน

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเวชศาสตร์การกีฬาด้วย

และเป็นคนป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำด้วย

แนะนำวิธีป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดสูงไว้อย่างนี้

 

(1). กินอาหารในช่วงพระอาทิตย์ขึ้น

หลีกเลี่ยงอาหารหลังพระอาทิตย์ตกดิน

 

(2). ไม่นั่งนิ่งๆ นานเกิน 1 ชั่วโมง/ครั้ง

หมั่นลุกขึ้น... ยืน เดินสลับให้บ่อย

 

ถ้าท่านอายุมากจนเดินไม่ไหว

แม้ยืนหลังอาหาร...

ก็ยังดีกว่านั่งนิ่งๆ

หรือนอนหลังอาหารทันที

 

(3). ขยับเขยื้อนร่างกายหลังอาหาร 20 นาที

เช่น เดินช้าๆ สบายๆ

แบบที่โบราณเรียกว่า "เดินย่อยอาหาร"

ไม่ใช่เดินเร็วแบบแข่งโอลิมปิค

 

คนสูงอายุหรือคนป่วยที่เดินไม่ไหว

อาจใช้วิธีขยับเขยื้อนเบาๆ

เช่น โยกเยกร่างกาย

ไปทางซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง

แทนได้

.....

การออกกำลังหลังอาหารดี

แต่อาจ "ไม่พอดี" 

หรือไม่เหมาะกับทุกคน

 

ถ้าท่านมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูง

ควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อน

ออกกำลังหนัก

หรือออกกำลังหลังอาหาร

.....

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > http://www.drmirkin.com/fitness/everyone-should-exercise-after-meals.html

Photo > By Malcolm jarvis - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9593105; https://en.wikipedia.org/wiki/Walking#/media/File:Nordic_Walkers_near_Ilkley_020.JPG

From > https://en.wikipedia.org/wiki/Walking

.....

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile