นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ: ชาวฮัดซา (Hudza) แทนซาเทีย อาฟริกา

ชนเผ่านี้อยู่แบบดั้งเดิม เข้าป่าล่าสัตว์

ประชากร = ประมาณ 1,000 คน

.....

แผนที่: แทนซาเนีย อยู่ทางตะวันออกของอาฟริกา

แผนที่อาฟริกา มีรูปคล้ายแรด

หันหน้าไปทางตะวันออก

 

แทนซาเนียอยู่ทางใต้ของ "ตา" แรด

มีพื้นที่ 947,303 ตร.กม.

= 1.85 หรือเกือบ 2 เท่าของไทย (513,120 ตร.กม.)

ประชากร 51.8 ล้านคน

= น้อยกว่าไทย (68 ล้านคน)

.....

ชาวฮัดซา แทนซาเนีย

มีชื่อเสียงในเรื่อง

"ฟิต(แข็งแรง)ทุกวัย"

ไปจนวัยกว่า 70 ปี

 

วิถีชีวิตของชนเผ่านี้

เป็นแบบ "เข้าป่า-ล่าสัตว์-หาอาหาร"

ไม่เพาะปลูก-เลี้ยงสัตว์

(hunter-gatherers)"

.....

การศึกษาใหม่

จากมหาวิทยาลัยเยล

และอะริโซนา สหรัฐฯ

(ตีพิมพ์ใน Am J Human Biology

 

ทำในกลุ่มตัวอย่างชาวฮัดซา 46 คน

จากวัยหนุ่มสาว 

ไปจน 70s (= 70-79 ปี)

.....

ตรวจความดันเลือด

ตรวจเลือด เช่น โคเลสเตอรอล

 

และติดแถบวัดชีพจรต่อเนื่องที่หน้าอก

2 สัปดาห์

ทำแบบนี้หลายช่วงใน 1 ปี

เพื่อหาว่า

คนป่าที่ว่าฟิตออกแรง-ออกกำลังกันอย่างไร

.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบรียน วูด

หัวหน้าคณะวิจัยพบว่า

 

ชาวฮัดซาเกือบทั้งหมดจะเดินเร็ว

หรือทำงานอื่นที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วปานกลาง

นานกว่า 2 ชั่วโมง/วัน

.....

การศึกษานี้พบว่า

คนป่า(ฮัดซา)แทบจะไม่วิ่ง

หรือออกกำลังแบบหนักเลย

 

คนวัยกลางคนจนถึง 70up 

หรือ 70 ปีขึ้นไป

ออกแรงนานพอๆ กัน

แถมบางคนออกแรงนานกว่าคนหนุ่มสาว

.....

ทำให้ชีพจร ความดันเลือด

โคเลสเตอรอล(ไขมันในเลือด)

อยู่ในระดับดีมากทุกวัย

 

อาหารของชาวฮัดซา

เกือบทั้งหมดเป็นอาหารสด

ไม่ผ่านการขัดสี

ไม่มีข้าวขาว ขนมปังขาว 

ไม่ค่อยมีอาหารทำจากแป้ง

.....

ส่วนน้อยปิ้งย่างแบบป่าๆ

ไม่มีอาหารทอด

 

การศึกษาเร็วๆ นี้พบว่า

อาหารไขมันสูง

โดยเฉพาะอาหารทอด

เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของเบาหวาน

..... 

ผู้เชี่ยวชาญแนะว่า

ถ้าเดินให้บ่อย 

ไม่จำเป็นต้องเร็วมาก

 

เช่น เดินช้าๆ หลังอาหาร 10 นาทีทุกมื้อ

ถ้ากิน 3 มื้อ/วัน

จะได้ออกกำลังอย่างน้อย 30 นาที/วัน

..... 

ถ้าไม่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูง

ให้ออกกำลังหนักช่วงสั้นๆ

จะทำให้แข็งแรงมากได้

 

เช่น กระโดดเชือกเร็วที่สุด

หรือปั่นจักรยานออกกำลังอยู่กับที่เร็วที่สุด

30 วินาที = 1/2 นาที

สลับช่วงเบาๆ 90 วินาที = 1.5 นาที

.....

ฝึกแบบนี้ 2-7 เซ็ต (set = ยก)

วันเว้นวัน

น่าจะทำให้ฟิต

แบบชาวฮัดซาได้สบายๆ

 

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > http://www.nytimes.com/2016/11/23/well/move/born-to-move.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fhealth&action=click&contentCollection=health&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=2&pgtype=sectionfront&_r=0

Photo > By Hadzabe1.jpg: IdobiHadzabe2.jpg: IdobiHadzabe4.jpg: IdobiHadazbe_returning_from_hunt.jpg: Andreas Ledererderivative work: Joey Roe - Hadzabe1.jpgHadzabe2.jpgHadzabe4.jpgHadazbe_returning_from_hunt.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15068497

From > https://en.wikipedia.org/wiki/Hadza_people

From > https://en.wikipedia.org/wiki/Tanzania

.....

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile