นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

.....

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า

การดู"จอใหญ่ (TV)" นานๆ

ทำให้เด็กอ้วน

 

การศึกษาใหม่จากสหรัฐฯ

ทำในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมปลาย

24,800 คน ติดตามไป 2 ปี

ตีพิมพ์ในวารสารกุมารแพทย์ (Pediatrics) พบว่า

..... 

ทั้งจอใหญ่ และจอเล็ก 

เช่น สมาร์ทโฟน

ก็ทำให้อ้วนได้คล้ายๆ กัน

 

ถ้านั่งดูจอ = 5 ชั่วโมง/วัน ขึ้นไป

เพิ่มเสี่ยงอ้วนในวัยรุ่นดังนี้

  • จอใหญ่ (TV) = 78%
  • จอเล็ก (เช่น มือถือ) = 43%

.....

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จอนาน

มีแนวโน้มจะ....

  • นอนไม่พอ
  • กินเครื่องดื่มเติมน้ำตาลมาก
  • ขยับเขยื้อนร่างกายน้อย
  • นั่งนิ่งๆ นานๆ มาก
  • รู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายมากขึ้น

.....

อาจารย์แพทย์ที่มีหุ่นดี(มาก)หลายท่าน

แนะนำว่า

 

ถ้าอยากให้หุ่นดี 

ให้นำลู่วิ่ง-เดินไฟฟ้า

หรือจักรยานออกกำลังไปตั้งไว้หน้า TV

.....

ทำใจให้แน่วแน่ว่า

ถ้าไม่เดิน(บนลู่วิ่งไฟฟ้า)

หรือไม่ปั่น(บนจักรยานออกกำลัง)

จะไม่ดู TV

 

วิธีนี้น่าจะช่วยให้หลายๆ ท่านได้ออกกำลังฟรีแทบทุกวัน

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > http://www.reuters.com/article/us-health-teens-tv-obesity-idUSKBN1492PO

Photo > By Wags05 at English Wikipedia - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43906515; https://en.wikipedia.org/wiki/Television

.....

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile