นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ: การปลูกพืชลงดินในยุคอียิปต์ จากวิกิพีเดีย

แม่น้ำไนล์ไหลจากทางใต้

ต้นกำเนิดส่วนใหญ่มาจากเอธิโอเปีย

 

ตอนนี้เอธิโอเปีย-ซูดาน เริ่มทำเขื่อน

ทำให้อียิปต์ที่ต้องพึ่งน้ำจากแม่น้ำไนล์มากกว่า 80%

มีแนวโน้มจะต้องประหยัดน้ำ

และอาจต้องปลูกพืชแบบน้ำหยด 

หรือปลูกพืชไร้ดินมากขึ้น

.....

ภาพ: ผักไฮโดรโพนิคส์ (ปลูกพืชไร้ดิน)

.....

ภาพ: ผักไฮโดรโพนิคส์ (ปลูกพืชไร้ดิน)

ใช้น้ำผสมปุ๋ยหลายชนิด

ปั๊มพ์ (สูบฉีด) ผ่านท่อ

แล้วฉีดเป็นละอองฝอย (สเปรย์) ไปที่รากพืช

 

วิธีนี้ทำให้รากพืชดูดซึมน้ำ

และสารอาหารได้ดีมากเป็นพิเศษ

.....

ภาพ: เทคนิคการปลูกพืชไร้ดินแบบเบงกอล

ใช้กระบะวางเอียงๆ

ให้น้ำไหลไปตามแรงดึงดูดโลก

จากทางซ้าย ไปทางขวา

 

เทคนิคนี้พัฒนาในช่วงปี 1947/2490

เป็นช่วงที่อินเดียได้รับเอกราชพอดี

รัฐเบงกอลถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน

 

เบงกอลตะวันตก อยู่กับอินเดีย

เบงกอลตะวันออก อยู่กับปากีสถาน

 

ต่อมาปากีสถานตะวันออกแยกตัวเป็นเอกราช

เบงกอลตะวันออกปัจจุบันอยู่ในบังคลาเทศ

.....

อ.โซฟี อีแกน ตีพิมพ์เรื่อง

"ผักไฮโดรโพนิค(ปลูกพืชไร้ดิน ปลูกในน้ำ)"

มีคุณค่าเท่าปลูกในดินหรือไม่"

ในนิวยอร์ค ไทมส์

ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ

 

ศ.มาเรียน เนสเซิล

ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ อาหาร และสาธารณสุข

จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐฯ 

กล่าวว่า

..... 

ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า

พืชไร้ดินมีคุณค่าทางอาหาร

= ใกล้เคียงกับพืชปลูกลงดิน

 

พืชสังเคราะห์วิตามิน แป้ง น้ำตาล โปรตีน

เส้นใย และสารคุณค่าพืชผักได้เอง

 

ถ้าได้รับแร่ธาตุ เช่น สังกะสี (zinc), 

แคลเซียม แมกนีเซียม

น้ำ

และแสงแดดมากพอ

..... 

อ.ดิวา โมนิกา ไรนาเกว

ตีพิมพ์บทความคล้ายๆ กัน

ในซายทิฟิค อเมริกัน ว่า

 

ผลจากการวิจัยพบ...

ผักไฮโดรฯ (ไร้ดิน) 

มีคุณค่าทางอาหาร

= ใกล้เคียงกับผักปลูกในดิน

..... 

จุดที่น่าจะดีกว่า คือ

การใช้มุ้ง ตาข่าย และปลูกในโรงเรือน

 

ทำให้ไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา

ยาฆ่าหญ้า หรือยาปราบวัชพืช

ทำให้ปลอดภัยจากสารเคมีมากกว่าพืชปลูกลงดิน

..... 

ทุกวันนี้

มีการวิจัย-พัฒนา เพื่อปลูกพืชไร้ดินแนวดิ่ง

หรือผักคอนโดมิเนียม

 

วิธีนี้ทำให้ประหยัดน้ำและพลังงานได้มาก

หยดน้ำด้านบนสุดที่เดียว

ปล่อยให้น้ำซึมลงตามแรงดึงดูดโลก

.....

ในสหรัฐฯ

พืชไฮโดรฯ ที่ทำให้ตำรวจปวดหัวนิดหน่อย

คือ กัญชาไร้ดิน

 

นิยมไปปลูกในบ้านร้าง-โกดังร้าง

ใช้หลอดประหยัดพลังงาน LED 2 สี

.....

แม่สีแสงหลัก คือ

"RBG (red-blue-green)"

= แดง-ฟ้า-เขียว

 

พืชใช้แสงหลัก 2 สีในการสังเคราะห์แสง

ทำให้ใช้หลอด LED จริงๆ

เฉพาะสีแดง กับสีฟ้า (R + B)

มองไกลๆ รวมกันเป็นสีม่วง หรือ ฟ้าปนม่วง

.....

ผู้เชี่ยวชาญใช้วิธีตรวจหาบ้านร้าง-โกดัง

ที่มีคนอยู่น้อย

และใช้ไฟมาก

ทำให้สุ่มจับกัญชาไร้ดินได้บ่อย

 

สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ยุโรป อิสราเอล

เป็นกลุ่มประเทศที่ทำการวิจัย-พัฒนา

ด้านเทคโนโลยีการเกษตรจนก้าวไปไกลมาก

.....

สิงคโปร์ตั้งเป้าลดการพึ่งพาน้ำจากมาเลเซีย

โดยเก็บน้ำฝนได้มากกว่า 1/2 ของพื้นที่ประเทศ

และรีไซเคิลน้ำใช้แล้วได้มากที่สุดในอาเซียน

 

ถ้าประเทศไทยทำการวิจัย-พัฒนา

ทำแหล่งเก็บน้ำกระจายให้ทั่วไทย

และทำพืชไร้ดินให้ดี...

จะช่วยให้คนไทยปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงได้มากในระยะยาว

.....

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > http://well.blogs.nytimes.com/2016/12/23/are-hydroponic-vegetables-as-nutritious-as-those-grown-in-soil/?action=click&contentCollection=health&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=5&pgtype=sectionfront&_r=0

From > https://www.scientificamerican.com/article/are-hydroponic-vegetables-less-nutritious/

.....

Picture > By Painter of the burial chamber of Sennedjem - The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=154346

Photo > By Ryan Somma, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7928074

Picture > By MagicBeaver, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22661825

Picture > By ThunderSkunk, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47803239

From > https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroponics

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile