นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ: แม่น้ำสาละวิน(ไทย) หรือตานลวิน (เมียนมาร์) [ wikipedia ]

.....

ภาพ: แม่น้ำนู (จีน) - ตานลวิน (เมียนมาร์) - สาละวิน (ไทย)

แม่น้ำในเอเชียที่เป็น "มรดกเก่า"

มาจากการละลายของน้ำแข็ง (glaciers) และหิมะ

 

พื้นที่สีเหลืองจางรอบๆ แม่น้ำ (สีน้ำเงิน)

คือ พื้นที่ลุ่มแม่น้ำ

เหมาะกับการเพาะปลูก

และเป็นที่ตั้งเมืองใหญ่ในเมียนมาร์

.....

แม่น้ำที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง(ส่วนใหญ่)

และหิมะ(ส่วนน้อย)

มักจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านมาก

เช่น สาละวิน คงคา

แม่น้ำในยุโรปเหนือ-ยุโรปกลาง

ใช้เดินเรือขนาดใหญ่ได้ดี

 

แม่น้ำที่มาจากภูเขามักจะขนาดเล็กกว่า

เช่น เจ้าพระยา

.....

ยิ่งโลกร้อน ฝนทิ้งช่วง

ประเทศต้นน้ำก็ยิ่งสร้างเขือน

เริ่มจากแม่น้ำโขง พรหมบุตร 

แม่น้ำในแคชเมียร์(อินเดีย)ที่ไหลไปปากีสถาน

 

และแม่น้ำนู (Nu หรือ Nujiang river)

หรือสาละวินเหนือ (Upper Salween) ในยูนนาน(จีน)

ลำน้ำเดียวกันชื่อ "ตานลวิน

และ "สาละวิน" ในไทย 

..... 

เร็วๆ นี้ทางการจีนตัดสินใจ

หยุดการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำนู

หรือสาละวินเหนือ (Upper Salween) 13 แห่ง

 

ทว่า... ไม่หยุดสนับสนุนการสร้างเขื่อนในเมียนมาร์

.....

ปี 2013/2556 รัฐบาลเมียนมาร์อนุมัติ

ผลิตเขื่อนปั่นไฟ 5 แห่ง

 

เขื่อนใหญ่ตอนบน (Mong Ton) 7,100 MW(เมกะวัตต์)

กำลังการผลิต = ประมาณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 7 โรง

อยู่ในรัฐฉาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือ เมียนมาร์

(ใกล้ภาคเหนือไทย)

..... 

ผู้ได้ส้มปทานเป็น 2 ยักษ์ใหญ่จีน

(Three Gorges & Sinohydro)

และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไทย (EGAT)

 

เขื่อนใหญ่ทางใต้ในรัฐคาเรน (Karen/กะเหรี่ยง) 1,365 MW

เป็นสัมปทานร่วมจีน (Sinohydrao)

และ การไฟฟ้าฝ่ายผลตไทย (EGET)

.....

Tom Fawthrop รายงานในเดอะ ดิพโลแมท ว่า

ไฟฟ้าจากเขื่อน 90% จะส่งไปจีน และไทย

 

ทว่า... 2 ปีที่ผ่านมา

เศรษฐกิจโลก-เศรษฐกิจจีน โตช้าลงไปมาก

และมณฑลยูนนานก็ผลิตไฟได้เกินใช้

.....

คนเมียนมาร์มีไฟฟ้าใช้ = 30% ของทั้งหมด

ทำให้ประเทศรอบๆ โดยเฉพาะจีน

สนใจจะส่งออกไฟฟ้าไปขาย

 

ชนกลุ่มน้อยในเมียนมาร์

มีแนวโน้มจะต่อต้านการสร้างเขื่อน

โดยเฉพาะในรัฐฉาน

มีเกาะกลางแม่น้ำ 1,000 แห่งที่สวยงามมาก

ซึ่งน่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ได้

.....

ดร.ฟาน เซียว (Fan Xiao)

วิศวกรและนักธรณีวิทยาจีน

กล่าวว่า

สาละวินเป็นแม่น้ำที่ไหลบนแนวแผ่นดินไหวพอดี

 

เรื่องนี้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์เมียนมาร์

ที่พบแผ่นดินไหวบ่อยในภาคกลาง

โดยเฉพาะพุกาม 

.....

ปี 2011/2554 

รัฐบาลเมียนมาร์สั่งให้หยุดสร้างเขื่อน 'มยิตซง (Myitsone)'

กั้นแม่น้ำอิระวดี

เรื่องนี้ทำให้จีนเสียหน้า 

และบริษัทจีนที่ได้สัมปทานก็หงุดหงิดมาก

 

เรื่องเขื่อนกั้นแม่น้ำสาละวิน

ก็คงจะทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหนักใจไปตามๆ กัน

.....

ข้อดีของการสร้างเขื่อนตอนนี้ คือ

ทางยูนนาน(จีน) คงไม่ต้องการไฟแล้ว

ทางไทยก็ขาดไฟน้อยลง

ทำให้เมียนมาร์มีโอกาสใช้ไฟมากขึ้น

 

ข้อเสียของการสร้างเขื่อน คือ

ความเสี่ยงแผ่นดินไหว

ทำให้เขื่อนแตก

.....

เรื่องนี้...  

แม้แต่รัฐยูนนาน (จีน)

ก็ยังหยุดสร้างเขื่อนในเขตต้นน้ำ

 

เพราะกลัวแผ่นดินไหวใหญ่

และไม่ต้องการไฟฟ้า (มีเกินใช้)

.....

ถ้าเมียนมาร์เปิดให้สร้างเขื่อนต่อ

ทางไทยน่าจะเตรียมแผนสำรอง

 

เผื่อแผ่นดินไหว

ทำให้เขื่อนแตก น้ำท่วมชายแดนไว้

.....

อย่างไรก็ขอส่งใจเชียร์เมียนมาร์

ขอให้หาทางออก

ที่ทุกคนทุกฝ่ายเดือดร้อนน้อยที่สุดได้

 

เพื่อให้เกิดสันติภาพ

และความสุขในเมียนมาร์สืบไป

.....

From > http://thediplomat.com/2017/01/chinas-myanmar-dam-hypocrisy/

Photo > By Takeaway, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4526529; https://en.wikipedia.org/wiki/Salween_River#/media/File:Salawin_river_at_Mae_Sam_Laep.jpg

Photo > By No machine-readable author provided. Kmusser assumed (based on copyright claims), https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=440966

.....

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile