นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ: หินเกลือแดงจากเหมืองเกลือเกวรา (Khewra) ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ปากีสถาน (เทียบกับเกลือแกงสีขาวจากแหล่งอื่น) [ wikipedia ]

.....

การศึกษาใหม่จากมหาวิทยาลัยทัฟท์ (Tufts) สหรัฐฯ

ทำการศึกษา 2 ช่วง (ห่างกัน 10 ปี)

(1). ช่วงแรก ปี 1999-2002/2542-2545

(2). ช่วงหลัง ปี 2009-2012/2552-2555

พบว่า

 

การกินอาหาร 10 กลุ่มอย่างพอดี

ลดเสี่ยงเสียชีวิตเร็ว = 45%

= 318,656 รายในปี 2012/2555 

.....

การกินอาหาร "ไม่พอดี"

มีส่วนทำให้เสียชีวิตจากโรคต่อไปนี้

  • หัวใจขาดเลือด
  • หลอดเลือดสมองแตก-ตีบตัน อัมพฤกษ์ อัมพาต สมองเสื่อม
  • เบาหวาน 

..... 

ภาพ: สาเหตุการเสียชีวิตจากการกิน "ไม่พอดี"

คือ มากเกินหรือน้อยเกิน (ร้อยละ)

  1. เกลือโซเดียม มากเกิน = 16.8%
  2. เมล็ดพืช เช่น งาทุบ อัลมอนด์ น้อยเกิน = 15%
  3. เนื้อสำเร็จรูป มากเกิน = 14.6%
  4. ปลาไม่่ผ่านการทอด น้อยเกิน = 13.8%
  5. ผัก น้อยเกิน = 13.5%
  6. ผลไม้ น้อยเกิน = 13.3%
  7. น้ำตาล มากเกิน = 13.1%

.....

ทีมวิจัยวิเคราะห์แบบละเอียดถี่ถ้วนแล้ว

พบว่า 

การกินอยู่แบบ "ไม่พอดี"

เป็นสาเหตุการตายในคนสหรัฐฯ ดังนี้

 

(1). โซเดียม(เกลือ) มากไป = 66,508 ราย

(2). กินเมล็ดพืชเปลือกแข็ง

(nuts เช่น อัลมอนด์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์)

น้อยไป = 59,374 ราย

 

(3). กินเนื้อสำเร็จรูป

เช่น หมูแผ่น หมูหยอง ไส้กรอก ไส้อั่ว

มากไป = 57,766 ราย

 

(4). กินปลาที่ไม่ผ่านการทอด

น้อยไป = 54,626 ราย

 

(5). กินผักน้อยไป = 53,410 ราย

(6). กินผลไม้น้อยไป = 52,547 ราย

 (ไม่ใช่น้ำผลไม้)

 

(7). กินเครื่องดื่มเติมน้ำตาล

เช่น ชาเขียวใส่น้ำตาล

มากไป = 51,695 ราย

.....

การศึกษานี้พบว่า

การกินอย่าง "ไม่พอดี"

เป็นสาเหตุการตาย

ในคนกลุ่มต่างๆ ไม่เท่ากันดังนี้

(1). ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

(2). คนอายุน้อยมากกว่าคนอายุมาก

 

(3). คนสหรัฐฯ เชื้อสายอาฟริกัน(ผิวดำ)

หรือฮิสแปนิค (เชื้อสายยุโรปใต้-อินเดียนแดง)

มากกว่าคนผิวขาว (เชื้อสายยุโรปกลาง-เหนือ)

(4). คนมีการศึกษาน้อย มากกว่าคนมีการศึกษาสูง

.....

ข่าวดี คือ

10 ปีผ่านไป...

คนสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะเสียชีวิต

จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เช่น หัวใจขาดเลือด เบาหวาน

ลดลง = 25% 

จากการกินอยู่แบบพอดีมากขึ้น 

.....

ภาพ: เกลือกับคนสหรัฐฯ [ OKnation ]

.....

ภาพรวมจากการศึกษานี้ คือ

ถ้าอยากเพิ่มโอกาสอายุยืน 3 ข้อแรกได้แก่

(1). ลดเค็ม เช่น ฝึกไม่เติมซอส-น้ำปลา ลดน้ำจิ้ม

(2). กินเมล็ดพืชทุบ เช่น งาทุบ

(3). ลดเนื้อสำเร็จรูป เช่น หมูแผ่น หมูหยอง ไส้กรอก

.....

From > http://www.reuters.com/article/us-health-diets-metabolic-casualties-idUSKBN16E2WR 

Source by Reuters > JAMA, online March 7, 2017.

.....

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile