นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ: ไขมันพอกตับนำไปสู่โรคตับอื่นๆ ได้

ภาพ: ระยะของโรคตับ เรียงตามลำดับได้แก่ [ wikipedia ]

 1. ไขมันพอกตับ ตับโต
 2. ตับอักเสบเรื้อรัง
 3. ตับแข็ง (ตับแข็ง เพิ่มเสี่ยงมะเร็งตับ)

..... 

กลุ่มเสี่ยงกลุ่มโรคตับได้แก่ 

 1. น้ำหนักเกิน-อ้วน
 2. เบาหวานชนิดที่ 2 (พบมากในเด็กอ้วน คนอายุ 40up = 40 ปีขึ้นไป)
 3. ความดันเลือดสูง
 4. ไขมันในเลือดสูง (โคเลสเตอรอลผิดปกติ)
 5. น้ำตาลในเลือดสูง แต่ยังถถึงระดับไม่เป็นเบาหวาน (ภาวะก่อนเบาหวาน-ว่าที่เบาหวาน)
 6. อายุ 50up = 50 ปีขึ้นไป
 7. สูบบุหรี่

.....

ไขมันในเลือดกลุ่มที่เพิ่มเสี่ยงกลุ่มโรคตับมาก คือ

ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง

 

พบในคนที่กินอาหารไขมันปิ้งย่าง เช่น หมู(ผสมไขมันหมู)ปิ้ง

อาหารทอด เช่น ไข่ทอด ไข่ดาว ไข่เจียว

"อาหารขาว-หวาน-มัน"

 • ขาว = ข้าวขาว ขนมปังขาว อาหารทำจากแป้ง
 • หวาน = น้ำตาล น้ำผลไม้
 • มัน = อาหาร "ทอด-ผัด-เติมน้ำมัน"

หรือนั่งนานเกิน 60 นาที/ครั้ง

(ลดเสี่ยงได้ด้วยการยืน เดินสลับ)

.....

ภาพ: ไขมันไม่ได้พอกตับ หรือ สะสมที่ตับเฉยๆ

ทว่า... ทำให้เกิดการอักเสบ

หรือ ธาตุไฟกำเริบเรื้อรัง

อาจกลายเป็นตับอักเสบ ตับแข็ง มะเร็งตับได้

.....

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า

กลุ่มโรคตับได้แก่

 • ไขมันพอกตับ
 • ตับอักเสบ
 • ตับแข็ง
 • มะเร็งตับ

.....

ปัจจัยเสี่ยงกลุ่มโรคตับได้แก่

 • เบาหวาน
 • ไวรัสตับอักเสบ
 • ดื่มหนัก (แอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ ไวน์ ฯลฯ)

..... 

.....

การศึกษาใหม่จากสวีเดน

ทำในกลุ่มตัวอย่างทหารเกณฑ์อายุ 17-19 ปี

1,220,261 ราย หรือ 1.2 ล้านคน

ติดตามไปเฉลี่ย = 29.5 ปี หรือเกือบ 30 ปี

 

การศึกษานี้ใช้ดัชนีมวลกาย (body mass index/BMI)

หรือ น้ำหนักเป็น(หน่วย)กิโลกรัม

หารด้วย(หน่วย)ส่วนสูงเป็นเมตร 2 ครั้ง

.....

ค่าปกติ BMI หรือดัชนีมวลกาย

 • ฝรั่ง = 18.5-24.9
 • คนเอเชีย = 18.5-22.9

 

ถ้าเกินค่าปกติ (สูงเกิน)

นับเป็นน้ำหนักเกิน หรืออ้วน

..... 

แม้ไม่เป็นเบาหวาน

ถ้าอ้วนหรือน้ำหนักเกิน

ก็เพิ่มเสี่ยงโรคตับ เช่น

 • ไขมันพอกตับ
 • ตับอักเสบ
 • ตับแข็ง

..... 

ผู้ชายอายุน้อย และมีน้ำหนักเกินหรืออ้วน

เพิ่มเสี่ยงโรคตับในวัยกลางคน

หรือช่วงอายุ 45-65 ปี เพิ่มขึ้นดังนี้

(1). ถ้าไม่เป็นเบาหวาน = 2 เท่า
(2). ถ้าเป็นเบาหวาน = 3.3 เท่า

..... 

น้ำหนักเกินหรืออ้วน

เพิ่มเสี่ยงโรคตับ

(ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง)

ไม่รวมมะเร็งตับ ได้แก่

(1). น้ำหนักเกิน = 50%

(2). อ้วน = 200% หรือ = 2 เท่า

.....

น้ำหนักเกินหรืออ้วน

เพิ่มเสี่ยงมะเร็งตับ ได้แก่

(1). น้ำหนักเกิน = 60%

(2). อ้วน = มากกว่า 300% หรือ 3 เท่า

.....

อ.ดร.พญ.คาเรน บาเซน-เองกิสต์

จากสถาบัน MD Anderson สหรัฐฯ กล่าวว่า

ถ้าอยากลดเสี่ยงมะเร็ง ให้ทำอย่างนี้

(1). ไม่สูบบุหรี่

(2). ไม่หายใจเอาควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบเข้าไป

(3). ควบคุมน้ำหนัก ระวังน้ำหนักเกิน-อ้วน

 

เพราะ การศึกษาใหม่จากสวีเดน

ที่ติดตามกลุ่มตัวอย่าง 1.2 ล้านคน

บอกเราว่า

ความอ้วน เพิ่มเสี่ยงมะเร็ง

.....

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > http://www.reuters.com/article/us-health-obesity-liver-disease-idUSKBN1722QB

Source by Reuters > Gut, online March 20, 2017.

From > http://www.nhs.uk/Conditions/fatty-liver-disease/Pages/introduction.aspx

From > http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/nonalcoholic-fatty-liver-disease/symptoms-causes/dxc-20211639

Picture > By The original uploader was Countincr at English Wikipedia(Original text: National Digestive Diseases Information Clearinghouse), https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2310132; https://en.wikipedia.org/wiki/Fatty_liver#/media/File:Stage_of_liver_damage.JPG

.....

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile