นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ: ภาวะเพลียแดด-ลมแดด (โรคจากความร้อน)

.....

.....

.....

โลกร้อน ฝนทิ้งช่วง และการอพยพเข้าเมือง

ทำให้ประเทศทั่วโลกพบไฟไหม้-ไฟป่าบ่อยขึ้น

 

สถิติจากสหรัฐอเมริกาพบว่า

นักดับเพลิงเสียชีวิตจากการทำงาน

เกือบ 1/2 เป็นจากหัวใจขาดเลือด

.....

การศึกษาใหม่จากมหาวิทยาลัยเอดินเบรอ

(ตีพิมพ์ในวารสาร Circulation = การไหลเวียนเลือด)

พบว่า

 

นักดับเพลิงท่านหนึ่ง

เป็นนักวิ่งมาราธอน

 

และไตรกีฬา (triathlon)

= ว่ายน้ำ จักรยาน วิ่ง (ระยะไกล)

 

วัย 36 ปี

แข็งแรงแบบนี้

ก็ยังเป็นโรคหัวใจขาดเลือดได้ในช่วงดับเพลิง

.....

งานหลักของท่าน คือ

การสอนดับเพลิง

โดยฝึกใส่ชุดกันความร้อน

เข้าไปดับไฟในตู้คอนเทนเนอร์

 

อากาศภายในร้อนระดับ 600-1000C

(C = องศาเซลเซียส)

ทำงาน 3-4 ครั้ง/สัปดาห์

.....

การศึกษาใหม่จากสหราชอาณาจักร (UK)

ทำในนักดับเพลิงที่มีสุขภาพดี

และไม่สูบบุหรี่ 19 คน

 

ติดเครื่องตรวจหัวใจ

ให้ทำการดับเพลิงจริง

.....

ผลการศึกษาพบว่า

(1). อุณหภูมิส่วนแกนกลาง

(core temperature = หัว-อก-ท้อง)

ของนักดับเพลิงสูง

คล้ายคนเป็นไข้ 

 

ร้อนตั้งแต่ช่วงดับเพลิง

จนถึงหลังดับเพลิง 3-4 ชั่วโมง

 

(2). เลือดมีความข้นหนืดสูงขึ้น

เพิ่มเสี่ยงเกิดลิ่มเลือด = 66%

 

(3). ผนังหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นต่ำลง

แม้ให้ยาช่วย

ก็ยังคลายตัว (relax) น้อยลง

.....

กลไกที่เป็นไปได้ คือ

ความร้อนทำให้นักดับเพลิง...

(1). เสียน้ำทางเหงื่อ และลมหายใจ

(2). เกิดการอักเสบ

(3). กล้ามเนื้อหัวใจบาดเจ็บ

 

กลไกหลัก คือ ข้อ 1-2

กลไกรอง คือ ข้อ 3

.....

ศ.นิค มิลส์ หัวหน้าคณะวิจัย

จากมหาวิทยาลัยเอดินเบรอ

กล่าวว่า

 

วิธีป้องกันที่ดี คือ

(1). ฝึกดื่มน้ำให้บ่อย และมากพอเป็นประจำ

(2). ดื่มน้ำก่อน และหลังดับเพลิง

(3). อบรมให้รู้จักอาการโรคหัวใจ

(4). ต้องมีช่วงพักสลับ

ไม่ทำงานในที่ร้อนจัดติดต่อกันนานๆ

.....

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า

การทำงานในที่ร้อนจัด

เพิ่มเสี่ยงภาวะขาดน้ำ

 

ภาวะขาดน้ำ

เพิ่มเสี่ยงไตเสื่อม-ไตวาย

.....

ขอแนะนำ

.....

From > http://www.bbc.com/news/health-39478080

.....

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile