นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

.....

ภาพ: ไม้(อุปกรณ์)ฝึกเดินวิลลา (Willa Walker)

คุณแม่คุณพ่อ หรือผู้ใหญ่ จับที่ไม้แนวนอนด้านบน

เด็กจับที่ห่วงวงกลม

.....

วิดีโอ: ไม้(อุปกรณ์)ฝึกเดินวิลลา (Willa Walker) [ Insider ] 

ทีมพัฒนาขายชุดละ 29 ดอลลาร์สหรัฐฯ = 989 บาท [ WillaWalker ]; [ Amazon ]

เห็นราคาแล้ว น่าทดลองทำใช้เองมากทีเดียว

.....

..... 

ภาพ: ภาพวาดพระเยซูในรถฝึกเดินในโบสถ์ (ปี 1440/1983)

= 577 ปีก่อนปัจจุบัน (2017/2560) [ wiki ]

.....

คณะกรรมาธิการป้องกันอุบัติเหตุและสารพิษ สหรัฐอเมริกา

รายงานว่า [ AAP ]

ช่วงปี 1973-1998/2516-2541 = 25 ปี

มีเด็กเสียชีวิตจากรถฝึกเดิน = 34 ราย

 

ปัจจัยใหญ่ที่ทำให้เจ็บหนักหรือเสียชีวิตได้แก่

  • ตกบันได = 75-96%
  • น้ำร้อนลวก = 2-5%

.....

ก่อนมีคำเตือนเรื่องนี้

มีเด็กเจ็บหนักจนต้องไปห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล

= 20,100 รายในปี 1995/2538

 

หลังมีคำเตือน 4 ปี

พบเด็กเจ็บหนักจนต้องไปห้องฉุกเฉินลดลง

= 8,800 รายในปี 1999/2542 (ลดลง 56%)

.....

.....

..... 

.....

ภาพ: อุปกรณ์(ไม้)ฝึกเดินวิลลา

.....

ขอแนะนำ

 

ไอเดียนี้อาจนำไปสู่การฝึกยืนหรือเดินที่ปลอดภัยได้

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > https://www.youtube.com/watch?v=Vof6dQRK5Hkhttps://www.facebook.com/thisisinsider/posts/1729220990718625

From > Pediatrics. September 2001. Vol. 108. Issue 3. http://pediatrics.aappublications.org/content/108/3/790

จาก > ผศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์. โครงการวิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในเด็ก. โรงพยาบาลรามาธิบดี. รถหัดเดิน... ผลิตภัณฑ์อันตรายที่ไม่มีใครรู้.

Picture > By Clèves Master - The History Project, University of California, Davis, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22342241; https://en.wikipedia.org/wiki/Baby_walker

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile