นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ: ภาพขยายน้ำตาลทราย [ wikipedia ]

.....

ภาพ: ความเสี่ยงเบาหวาน

.....

อ.นพ.เกบ เมียคิน ทบทวนเรื่อง

"เครื่องดื่มหวานๆ (น้ำตาลแท้ น้ำตาลเทียม) เพิ่มเสี่ยงเบาหวาน"

ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ [ Mirkin ezines ]

 

การศึกษาใหม่ (Am J Clin Nutr, Jun 28, 2017)

ทำในกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงหลังหมดประจำเดือน 64,850 คน

ติดตามไปเฉลี่ย 8.4 ปี พบว่า

.....

เครื่องดื่มเติมน้ำตาลแท้ และน้ำตาลเทียม

เพิ่มเสี่ยงเบาหวานดังนี้

(​กระป่องเล็ก = 335 มิลลิลิตร/มล.)

(1). เครื่องดื่มน้ำตาลแท้ 2 กระป๋องเล็ก/วัน เพิ่มเสี่ยง = 43%

(2). เครื่องดื่มน้ำตาลเทียม 2 กระป๋องเล็ก/วัน เพิ่มเสี่ยง = 21%

(3). เปลี่ยนเครื่องดื่มน้ำตาลแท้ เป็นน้ำ 1 กระป๋อง/วัน ลดเสี่ยง = 10%

(4). เปลี่ยนเครื่องดื่มน้ำตาลเทียม เป็นน้ำ 1 กระป๋อง/วัน ลดเสี่ยง = 5%

.....

.....

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า

อาหารไขมันสูง หรือน้ำตาลสูง เพิ่มเสี่ยงเบาหวาน

(ไขมัน เพิ่มเสี่ยงมากกว่า)

 

ทว่า... น้ำตาลเทียมเพิ่มเสี่ยงเบาหวานอย่างไร

.....

ทีมวิจัยจากอิสราเอล (Nature, September 17 2014)

ทำการศึกษาในหนูทดลอง และในคนพบว่า

 

น้ำตาลเทียม (aspartame, saccharin & sucralose)

เป็นอาหารของจุลินทรีย์บางชนิดในลำไส้ใหญ่

ทำให้จุลินทรีย์ท้องถิ่นชนิดดีในลำไส้ลดลง

.....

กลไกนี้คล้ายๆ กับการส่งน้ำเลี้ยง

ทำให้โจร หรือผู้ก่อการร้ายโต

 

เชื้อโจร หรือผู้ก่อการร้ายไม่ได้โตเปล่าๆ

ทว่า... ปล่อยสารเคมีร้ายๆ 

เข้าสู่ลำไส้ และกระแสเลือด

.....

เชื้อท้องถิ่นชนิดดีลดลง

ปล่อยสารเคมีดีๆ 

เข้าสู่ลำไส้ และกระแสเลือดลดลง

 

ผลรวมคือ

ทำให้ร่างกายดื้อต่ออินซูลิน

นำน้ำตาลเข้าเซลลได้น้อยลง

ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

.....

ทีมวิจัยทดลองให้ยาปฏิชีวนะ

เจาะจงทำลายเชื้อร้ายๆ ในลำไส้หนูทดลอง

พบว่า

 

เมื่อเชื้อร้ายๆ ลดลง

ระดับน้ำตาลในเลือดหนูทดลองก็ลดลงตามไปด้วย

.....

ทีมวิจัยทดลองนำเชื้อร้ายๆ (ในอุจจาระ อึ)

 

จากหนูทดลองและคนที่กินน้ำตาลเทียม

ให้หนูทดลองที่ไม่ได้กินน้ำตาลเทียมกิน

พบว่า

 

เชื้อร้ายๆ จากหนูที่กินน้ำตาลเทียม

ส่งผลทางอ้อมไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด

.....

การทดลองทำในอาสาสมัคร 381 ราย

ให้กินน้ำตาลเทียม(saccharin)

ขนาดสูงสุด (5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน)

ตามที่คณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ กำหนด

พบว่า

 

การกินน้ำตาลเทียมขนาดสูงสุด

ทำให้เชื้อจุลินทรีย์ หรือแบคทีเรียในลำไส้เปลี่ยน

และระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นใน 5 สัปดาห์

.....

และพบการเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้นานกว่า 5 สัปดาห์ดังนี้

(1). อ้วนลงพุง (เส้นรอบเอวเพิ่ม) 

(2). ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

ทั้งหลังอดอาหาร (ก่อนอาหาร) และหลังอาหาร 

.....

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า

เครื่องดื่มเติมน้ำตาล รวมทั้งน้ำผลไม้ เพิ่มเสี่ยง

(1). น้ำหนักขึ้น

(2). น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

(3). เบาหวาน

.....

การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า

เครื่องดื่มเติมน้ำตาลแท้

มีอันตราย "มากกว่า" เครื่องดื่มเติมน้ำตาลเทียม

 

การศึกษาใหม่พบว่า

น้ำตาลเทียมเพิ่มน้ำหนัก และเบาหวานในหนู

ทว่า... ยังไม่พบว่า

น้ำตาลเทียมเพิ่มเบาหวานในคน

.....

สรุป คือ ข้อมูลจากการวิจัยตอนนี้...

(1). น้ำตาลแท้น่าจะมีอันตรายมากกว่าน้ำตาลเทียม

 

(2). น้ำตาลเทียมเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้ "ทางอ้อม"

โดยไปเปลี่ยนสมดุลจุลินทรีย์(แบคทีเรีย)ในลำไส้

แล้วสารเคมีจากจุลินทรีย์ไปทำให้ร่างกายดื้อต่ออินซูลินอีกต่อหนึ่ง

(อินซูลิน = ฮอร์โมนจากตับอ่อน ทำหน้าที่ลดระดับน้ำตาลในเลือด)

.....

ความหวานยังคงเป็นอะไรแบบที่คุณย่าว่าไว้ คือ

ถ้าเป็นเรื่องอาหาร

ค่อนไปทางน้อย(หรือหารสอง)ไว้ น่าจะดี

 

ถึงตรงนี้...​ ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > http://www.drmirkin.com/weekly-ezine-page/sweet-drinks-raise-risk-for-diabetes.html

From > http://www.drmirkin.com/diabetes/gut-bacteria-linked-to-diabetes.html

Photo > By Lauri Andler(Phantom) - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=863388; https://en.wikipedia.org/wiki/Sugar#/media/File:Sugar_2xmacro.jpg

From > https://en.wikipedia.org/wiki/Sugar

.....

เรื่องที่ลืมไม่ได้ คือ

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า

ผลไม้ ลดเสี่ยงเบาหวาน

น้ำผลไม้ เพิ่มเสี่ยงเบาหวาน

 

เพราะ น้ำผลไม้ ย่อย-ดูดซึมได้เร็วกว่า ผลไม้ทั้งผลมาก

น้ำผลไม้ มีเส้นใยหรือไฟเบอร์ลดลง

น้ำผลไม้ มีสารคุณค่าพืชผัก หรือสารป้องกันโรค (พฤกษเคมี) ลดลง

น้ำผลไม้ มีสารต้านอนุมูลอิสระ และสารลดการอักเสบ ลดลง

ถ้าไม่ดื่มเครื่องดื่มเติมน้ำตาล น้ำตาลเทียม เลย

ความเสี่ยงเบาหวาน น่าจะเท่ากับคนทั่วไป

คือ ไม่เพิ่ม-ไม่ลดลง

 

 

ต้องขออภัยที่ดูวุ่นวาย

ทว่า... ต้นฉบับท่านเขียนไว้แบบนี้ครับ...

ภาพกราฟในเรื่องนี้

อาจจะดูเข้าใจยากสักนิด

ขออนุญาตอธิบายอีกครั้ง

(กระป๋องเล็ก 335 มิลลิลิตร)

(1). ดื่มเครื่องดื่มผสมน้ำตาลแท้ 2 กระป๋อง/วัน เพิ่มเสี่ยงเบาหวาน = 43%

(2). ดื่มเครื่องดื่มผสมน้ำตาลเทียม 2 กระป๋อง/วัน เพิ่มเสี่ยงเบาหวาน = 21%

(3). หารสอง เครื่องดี่มผสมน้ำตาลแท้ หรือ ลดลง 1 กระป๋อง/วัน ลดเสี่ยงเบาหวาน = 10%

(4). หารสอง เครื่องดี่มผสมน้ำตาลแท้ หรือ ลดลง 1 กระป๋อง/วัน ลดเสี่ยงเบาหวาน = 5%

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile