นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ: ทันตแพทย์ ผ่าตัดฟันคุด [ wikipedia ]

.....

ภาพ: โอกาสตกงานถ้าใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติแทนเต็มที่ [ BusinessInsider ]

แสดงในรูปร้อยละ(%)ของจำนวนคนจ้างงานเดิม(100%)

 

คนทำงานในประเทศต่างๆ มีค่าความเสี่ยงใกล้เคียงกัน

= 45-53% = 49% หรือเฉลี่ย = 1/2 (50%)

.....

ตาราง: โอกาสตกงาน(ล้านคน)จากระบบอัตโนมัติ(automation)

และยอดแรงงาน(ล้านคน)เป็นรายประเทศ [ BusinessInsider ]

.....     

ระบบอัตโนมัติลดการจ้างงานในอุตสาหกรรม(โรงงาน)ได้มากที่สุด

รองลงไปเป็นภาคเกษตร และบริการตามลำดับ

 

อาชีพบริการ เช่น ท่องเที่ยว การบิน

โรงแรม โรงพยาบาล บริการสุขภาพ

ธนาคาร ประกัน รักษาความปลอดภัย

เป็นกลุ่มที่ระบบอัตโนมัติลดการจ้างงานได้ค่อนข้างน้อย

.....

เดิมเชื่อกันว่า

ประเทศที่มีลูกดกจะมีเศรษฐกิจโตเร็วกว่า

 

ทว่า... ระบบการผลิตอัตโนมัติ (automation)

อาจทำให้ประเทศลูกดก

มีปัญหาคนตกงานเพิ่มขึ้น

และเกิด "การเมืองไม่นิ่ง"

เช่น การประท้วง จลาจล แรงขึ้นได้

.....

US News 2017

สรุป 26 ตำแหน่งงานที่มั่นคงที่สุดในสหรัฐฯ

 

โดยมีอัตราการว่างงาน หรือโอกาสตกงานไม่เกิน 1%

และมีแนวโน้มดีที่สุดในช่วงปี 2014-2024/2557-2567 ได้แก่

 

(1). Dentist (ทันตแพทย์) 

หมอฟันในสหรัฐฯ และนักสุขภาพช่องปาก

(dental hygienist) เป็นสาขาที่มาแรงที่สุดในโลกยุคใหม่

 

นักสุขภาพช่องปากช่วยซักประวัติ ให้คำแนะนำ

ขูดหินปูน และเอกซเรย์ช่องปาก

ทำให้บริการเร็วขึ้น คิวตรวจสั้นลง [ ADA ]

 

(2). Orthodontist (ทันตแพทย์จัดฟัน)

 

(3). Prosthodontist (ทันตกรรมประดิษฐ์)

หรือ ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาฟันปลอม

ทั้งแบบถอดได้ ถอดไม่ได้

เช่น ฝังเสาเข็มไทเทเนียมลงขากรรไกร

 

(4). Diagnostic Medial Sonographer

(นักตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง - 

ultrasound - US - อัลตราซาวด์)

 

ทำหน้าที่ช่วยแพทย์ตรวจ US

ก่อนส่งข้อมูลให้แพทย์รายงานผลตรวจ

ทำให้ตรวจได้เร็ว และคิวรอตรวจสั้นลง

 

(5). Veterinarian (สัตวแพทย์)

 

(6). Physician Assistant (ผู้ช่วยแพทย์)

รับคนจบปริญญาตรี ส่วนใหญ่สาขาสุขภาพ

มาฝึกอบรมต่อ

 

เพื่อให้การดูแลรักษา สั่งยาเบื้องต้น

ร่วมกับแพทย์

ทำให้คนไข้ได้รับบริการเร็วขึ้น คิวตรวจสั้นลง

 

(7). Respiratory Therapist (นักบำบัดระบบหายใจ)

ทำหน้าที่ดูแลรักษาคนไข้โรคทางเดินหายใจ

เช่น หอบหืด ถุงลมโป่งพอง 

โรคหยุดหายใจช่วงนอนหลับ

(sleep apnea - พบมากในคนอ้วน)

 

(8). Occupational Therapy Assistant

ผู้ช่วยกิจกรรมบำบัด

 

ทำหน้าที่ช่วยฟื้นฟูคนไข้

หลังหลอดเลือดสมองแตก-ตีบตัน

อัมพฤกษ์ อัมพาต

หรือหลังอุบัติเหตุ

 

(9). Computer Network Architect

นักวิเคราะห์-ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เป็นผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ชั้นเทพ

 

(10). Surgeon (ศัลยแพทย์ หมอผ่าตัด)

(11). Physician (แพทย์ ไม่รวมศัลยแพทย์)

 

(12). Marriage & Family Therapist

(นักบำบัดปัญหาแต่งงาน-ครอบครัว)

 

(13). Obstetrician & Gynecologist

(สูติ-นรีแพทย์)

ทำหน้าที่ดูแลการตั้งครรภ์ การคลอด

และโรคระบบสืบพันธุ์สตรี 

 

(14). Pediatrician (กุมารแพทย์)

 

(15). Occupational Therapy Aide

(ผู้ช่วยกิจกรรมบำบัด

เป็นผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัดข้อ 8)

 

ทำงานคล้ายผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

หรือผู้ช่วยพยาบาล 

ช่วยฟื้นฟูหลังป่วย เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต

 

(16). Oral and Maxillofacial Surgeon 

(ศัลยแพทย์ช่องปาก-กราม-ใบหน้า)

เป็นทันตแพทย์เฉพาะทาง

 

(17). Nurse Practitioner

(พยาบาลเวชปฏิบัติ)

เป็นพยาบาลวิชาชีพ(ปริญญาตรี)

เรียนต่อโท 2 ปีขึ้นไป

 

ทำหน้าที่ดูแลรักษาโรคได้

ทั้งแบบภายใต้การดูแลของแพทย์

และทำงานอิสระ(คลินิก)

 

พยาบาลเวชปฏิบัติในสหรัฐฯ

ช่วยให้การดูแลคนไข้เร็วขึ้น

คิวรอตรวจสั้นลงชัดเจน [ nursejournal ]

 

(18). Nurse Anesthetist 

(พยาบาลวิสัญญี - ดมยา)

เป็นพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)

 

ทำงานในห้องผ่าตัด

หรือคลินิกลดความเจ็บปวด

เช่น เจ็บปวดจากมะเร็ง

 

(19). Nurse Midwife (พยาบาลผดุงครรภ์)

(20). Statistician (นักสถิติ)

 

(21). Chiropractor (ไคโรแพรคติก)

เป็นนักนวดบำบัด

รักษาปวดหลัง-กล้ามเนื้อผิดปกติ

 

(22). Environmental Engineer 

(วิศวกรสิ่งแวดล้อม)

เช่น ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

รีไซเคิล อากาศเสีย

 

(23). Actuary (นักคณิตศาสตร์ประกันภัย)

ทำหน้าที่คำนวณ-ประเมินความเสี่ยง

ให้บริษัทประกัน-การกู้เงิน [ วิกิพีเดียไทย ]

 

(24). Mathematician (นักคณิตศาสตร์)

 

(25). Patrol Officer (สายตรวจ เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน)

อาชีพสายรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

ทั้งแบบใช้คน และใช้เครื่อง 

เช่น กล้องวงจรปิด อยู่ในขาขึ้น

หลังการก่อการร้าย-แบ่งแยกดินแดน

เพิ่มขึ้นทั่วโลก

 

(26). Data Administrator (นักวิเคราะห์สถิติ-ข้อมูล)

.....

26 สาขาไม่ตกงานในสหรัฐฯ 

เป็นวิชาชีพสาขาใด

 

(1). เป็นสายสุขภาพ = 19/26

= 73% หรือเกือบ 3/4

 

ในจำนวนนี้, กลุ่มหมอฟัน(ทันตแพทย์)

มาแรงที่สุด และติด 3 อันดับแรก (1-3)

 

(2). รองลงไปเป็นสายคณิตศาสตร์

สถิติ ข้อมูล และคอมพิวเตอร์

= 5/26 = 19%

 

ขีดจำกัดของงานกลุ่มนี้ คือ

ต้องการคนที่เก่งมากๆ เพียงไม่กี่คน

 

(3). วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

และสายตรวจ-เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน

อย่างละ 1/26 = 3.8%

..... 

โลกกำลังจะเข้าสู่ยุคระบบการผลิตอัตโนมัติ (automation)

ประสบการณ์จากสหรัฐฯ ปี 2011-2014/2554-2557 พบว่า

 

ระบบนี้ลดการจ้างงานได้ = 50%

หรือ คนงานเดิมตกงาน = 1/2

.....

การลงทุนผลิตสาขาที่จบมาแล้วมีงานทำ

เช่น หมอฟัน พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หมอ

นักบิน ช่างการบิน นักวิทยุการบิน

จะช่วยให้รัฐมีรายได้จากภาษีมากทุกปี

 

และการทำให้คนไทยเก่งภาษาอังกฤษ

(+/- ภาษาที่สาม เช่น จีน ญี่ปุ่น)

มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยแข่งขันกับนานาชาติได้ในระยะยาว 

.....

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดี

และมีงานทำไปนานๆ ครับ

.....

Photo > By JO3 OSCAR SOSA - http://www.dodmedia.osd.mil/DVIC_View/Still_Details.cfm?SDAN=DNST9005231&JPGPath=/Assets/1990/Navy/DN-ST-90-05231.JPG, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=983202 [ wikipedia ]

From > http://www.businessinsider.com/the-26-careers-with-the-most-job-security-2017-7

From > http://www.businessinsider.com/retraining-solution-to-robots-automation-2017-7

.....

ไม่ว่าจะเรียนสาขาใด

ปัญหาใหญ่ของการเรียนต่อในไทย คือ 

อ่อนภาษาอังกฤษ

 

เรียนเสนอให้ลองเรียนภาษาอังกฤษ​กับ Duolingo

เป็น app.ฟรี เรียนกับมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ได้

(ผ่านอินเตอร์เน็ต)

 

เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ มีคำอธิบายมากกว่า เรียนผ่านมือถือ

เรียนผ่านมือถือ มีแบบแตะหน้าจอ สนุกคล้ายเล่นเกมส์

เรียนทั้ง 2 สื่อร่วมกัน น่าจะดีที่สุด

บางท่านอาจจะกลัวว่า เรียนสายสุขภาพ เช่น 

พยาบาล แล้ว วันหลังไม่ชอบจะทำอะไรดี

 

สายสุขภาพในไทย เรียนต่อโทได้มากมาย หลากหลาย

เพราะ ต่อได้ทั้งสายสุขภาพ สายบริหาร

เรียนต่อแพทย์ต่อเนื่อง (5 ปี) ก็ได้

 

พยาบาลท่านหนึ่งเรียนต่อ จบแล้วไปเป็นอาจารย์สถาบันกีฬา

อนาคตไกลทีเดียว...

 

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile