นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ: สถาบันวิจัยพิว สหรัฐอเมริกา

ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างเกือบ 42,000 คน จาก 38 ประเทศ

(16 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2017/2560) 

 

กลุ่มตัวอย่างจากอาเซียน

เป็น 3 ประเทศที่มีประชากรมากได้แก่

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม

 

ผลการศึกษาพบว่า

ภัยคุกคาม (threat) ที่คนทั่วโลกกลัวมากที่สุด

เรียงจากมากไปน้อย(หน่วยร้อยละ)ได้แก่

 

(1). กลุ่มก่อการร้ายสุดโต่งไอซิส (ISIS)

คนอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย

และกลุ่ม "มีนา (MENA)"

หรือตะวันออกกลาง-อาฟริกาเหนือ

(Middle East-North Africa)

กลัวข้อนี้มากเป็นพิเศษ

 

(2). ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น 

โลกร้อน ฝนทิ้งช่วง น้ำท่วม พายุ

ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

 

คนในประเทศที่ค่อนข้างปลอดภัยจากสงคราม

คือ แคนาดา เม็กซิโก อเมริกาใต้

กลัวข้อนี้มากเป็นพิเศษ

 

(3). การโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (cyberattack)

เช่น ทำให้ระบบสายส่งไฟฟ้าขัดข้อง-ไฟตก-ไฟดับ

ทำให้ระบบธนาคารล้ม

คนญี่ปุ่นกลัวข้อนี้มากเป็นพิเศษ

 

(4). ภาวะเศรษฐกิจโลกแย่ลง

เช่น เศรษฐกิจตกต่ำ

ประเทศที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีจะกลัวข้อนี้มาก

เช่น กรีซ เวเนซูเอลา

 

(5). ผู้ลี้ภัย

เช่น ผู้ลี้ภัยจากสงครามอิรัก-ซีเรีย

คลื่นคนอพยพจากอาฟริกา-เอเชียใต้

เช่น บังคลาเทศ

คนยุโรปกลัวข้อนี้มากเป็นพิเศษ

 

(6). อิทธิพลของสหรัฐอเมริกา

ประเทศที่กลัวมหาอำนาจทำป่วนมาก

มักจะเป็นประเทศที่ขัดแย้ง(กับมหาอำนาจ)

หรือประเทศใกล้เคียงที่กลัวสงคราม

 

ประเทศที่กลัวภัยจากสหรัฐฯ มาก

อยู่ในตะวันออกกลาง

และอเมริกาใต้

 

(7). อิทธิพลของรัสเซีย

คนยุโรปกลัวภัยข้อนี้มากเป็นพิเศษ

และที่กลัวมากที่สุด คือ โปแลนด์

 

(8). อิทธิพลของจีน

คนในประเทศที่กลัวข้อนี้มากที่สุด

คือ เวียดนาม เกาหลีใต้

.....

.....

ตาราง: ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในปี 1996-2015/2539-2558 [ GermanWatch ]

= ฝนทิ้งช่วง(ภัยแล้ง) พายุ น้ำท่วม ซึนามิ ไฟป่ารวมกัน

แสดงด้วยสีแดงเข้ม

แถบเอเชียเป็นเอเชียใต้-อาเซียนครึ่งบน

 

เอเชียใต้ = อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย บังคลาเทศ

อาเซียนครึ่งบน = เมียนมาร์(พม่า) ไทย กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์

.....

ตาราง: ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในปี 1996-2015/2539-2558 [ GermanWatch ]

= ฝนทิ้งช่วง(ภัยแล้ง) พายุ น้ำท่วม ซึนามิ ไฟป่ารวมกัน

 

ได้แก่ ฮอนดูรัส เมียนมาร์(พม่า) เฮติ นิคารากัว ฟิลิปปินส์

บังคลาเทศ ปากีสถาน เวียดนาม กัวเตมาลา ไทย

.....

แผนที่: ทะเลทรายธาร์ (Thar) ในปากีสถาน-อินเดีย [ wikimedia ]

ทางเหนือของทะเลทรายนี้ เป็นรัฐปัญจาบ(ชื่อนี้ = แม่น้ำทั้งห้า)

เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของ 2 ประเทศ

.....

ภาวะโลกร้อนจะทำให้ทะเลทรายธาร์(Thar)

ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียและปากีสถานขยายตัว

ทำให้อู่ข้าวอู่น้ำในรัฐปัญจาบของ 2 ประเทศนี้ปลูกข้าวได้น้อยลง

 

ภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป

จะทำให้คนในบังคลาเทศลำบากมากขึ้น

เสี่ยงที่จะเกิดการอพยพทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่

.....

.....

วิดีโอ: รายงานความเสี่ยงโลก 2017/2560 จากที่ประชุมเศรษฐกิจโลก [ WeForum ]

ภัยคุกคาม(Threat)ใหญ่ 5 ข้อของทั่วโลกได้แก่

 

(1). ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

ทั้งระหว่างคนรวย-ปานกลาง-จน ในประเทศ

และระหว่างประเทศที่อยู่ใกล้กัน

 

ทำให้เกิดคลื่นผู้อพยพเข้าสู่เมืองใหญ่

และอพยพข้ามประเทศ

จากอเมริกากลาง-ใต้ ไป สหรัฐฯ

 

และจากกลุ่มประเทศ "มีนา (Middle East-North Africa/MENA)"

รวมทั้งอาฟริกาส่วนอื่นๆ (Sub-Saharan) ไปยุโรป

 

(2). ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

ทั้งทางเศรษฐกิจ-การเมือง

 

(3). เทคโนโลยีอัตโนมัติ (automation)

ปี 1997-2007/2540-2550

คนงานภาคการผลิต(โรงงาน อุตสาหกรรม)ในสหรัฐฯ 

86% ตกงานจากระบบการผลิตอัตโนมัติ

14% ตกงานจากการค้าระหว่างประเทศที่รุนแรงขึ้น

(เช่น สหรัฐฯ ขาดดุลการค้า จีน-ญี่ปุ่น)

 

เทคโนโลยีอัตโนมัติ (automation)

น่าจะทำให้ตำแหน่งงานในสหรัฐฯ ลดลงอีก

= 1/2 ในระยะยาว

 

(4). ความขัดแย้งทั่วโลก

ทำให้เกิดการกีดกันทางการค้ามากขึ้น

สะสมอาวุธมากขึ้น

 

(5). การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

เช่น ฝนทิ้งช่วง พายุ น้ำท่วม ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

จะทำให้เมืองใหญ่หลายแห่ง

รวมทั้งกรุงเทพฯ เสี่ยงน้ำท่วม

.....

.....

ประเทศไทยมีข้อดีที่ก้าวไปสู่ภาคบริการ

เช่น การท่องเที่ยว การเป็นฮับด้านการบิน-ขนส่ง

การบริการสุขภาพ ได้ค่อนข้างดี

 

ถ้ารัฐบาลเพิ่มการผลิตสาขาขาดแคลน

เช่น นักบิน ช่างการบิน นักวิทยุการบิน

หมอฟัน พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หมอนวดแผนไทย หมอ

.....

รีบพัฒนาให้คนไทยเก่งภาษาอังกฤษ-ภาษาที่สาม

รวมทั้งใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

เช่น การบำบัดน้ำเสีย-รีไซเคิลน้ำเสีย

ทำแหล่งน้ำขนาดเล็ก-กลางสำรองทั่วไทย

พัฒนาระบบดับไฟป่า ดับไฟอาคารสูงในเมือง 

.....

น่าจะทำให้ประเทศไทยปลอดภัยขึ้นได้ในระยะยาว

 

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > http://www.businessinsider.com/isis-climate-change-greatest-fears-in-the-world-pew-research-2017-8

From > http://www.pewglobal.org/2017/08/01/globally-people-point-to-isis-and-climate-change-as-leading-security-threats/

From > https://germanwatch.org/de/download/16411.pdf

From > https://www.weforum.org/agenda/2016/01/what-are-the-top-global-risks-for-2016/

.....

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile