นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ: น้ำตาลในเลือดหลังอาหาร...

ยิ่งสูงเร็ว ยิ่งหิว

เพราะ ร่างกายจะรีบสะสมเป็นไขมัน

 

เก็บแล้ว ส่วนใหญ่เก็บเลย

เรียกกลับมาใช้ใหม่ได้ยาก

.....

ถ้าทำให้น้ำตาลในเลือดหลังอาหาร

สูงขึ้นช้า และสูงไม่มาก

 

ร่างกายจะสะสมในรูปแป้ง (ไกลโคเจน)

ที่ตับ-กล้ามเนื้อมาก

เรียกกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย

ทำให้ไม่เพลียง่าย

และไม่หิวบ่อย

.....

อาจารย์เศรษฐศาสตร์ฝรั่งที่อายุยืนท่านหนึ่ง

บอกว่า

 

เคล็บลับอายุยืนสไตล์ฝรั่งคือ

กินซุปกับสลัด

ก่อนอาหารมื้อหลัก

เช่น ขนมปัง ทุกวัน

.....

การศึกษาใหม่จากสหรัฐอเมริกา

ทำในคนที่เป็นเบาหวาน

พบอะไรคล้ายๆ กัน คือ

 

การกิน "กับข้าว" ก่อนข้าว

หรือ

อาหารอย่างอื่นที่ไม่ใช่แป้งก่อน

..... 

และกินแป้ง เช่น ขนมปัง หลังสุด

มีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้

 

การศึกษานี้ 

ให้กินโปรตีนและผัก

ก่อนแป้ง(ขนมปัง)-น้ำผลไม้(น้ำส้ม)

..... 

โปรตีน คืออะไร

(1). โปรตีนจากพืช

= ถั่ว โปรตีนเกษตร นมถั่วเหลือง

เมล็ดพืช เช่น งาทุบ

 

(2). โปรตีนจากสัตว์

= ไก่ ปลา ไข่

เนื้อ นม เนยแข็ง

.....

.....

น้ำตาลในเลือดสูง

เพิ่มเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน

5 แห่งใหญ่ได้แก่

"หัว-หัวใจ-ไต-ตา-ตีน"

 

(1). หัว = เส้นเลือดสมองแตก-ตีบตัน อัมพฤกษ์ อัมพาต สมองเสื่อม

(2). หัวใจ = หัวใจขาดเลือด หัวใจวาย

(3). ไต = ไตเสื่อม ไตวาย

(4). ตา = ตาเสื่อม ต้อกระจก ตาบอด

(5). ตีน = เส้นประสาทเสื่อม เจ็บปวดที่เท้า เท้าชา หมดความรู้สึก เป็นแผลง่าย แผลหายช้า

.....

การศึกษานี้ ทำในคนที่เป็นเบาหวาน 16 คน

ให้กินอาหารแบบเดิม

ห่างกัน 1 สัปดาห์

 

ที่ต่างกัน คือ

ให้กินแป้ง-น้ำตาล (ขนมปัง น้ำส้ม)

ก่อนอาหารอื่น (ไก่ สลัด) 10 นาที 1 ครั้ง

..... 

และ

ให้กินแป้ง-น้ำตาล

หลังอาหารอื่น สลับกัน

.....

ผลการศึกษาพบว่า

เมื่อให้กินคาร์บ (carbohydrate/carb)

 

หลังโปรตีน(ไก่)-สลัด(ผัก น้ำมัน)

ระดับน้ำตาลหลังอาหาร ลดลง ดังนี้

(1). ลดลง = 40%

เมื่อเทียบกับ การกินอาหารทุกอย่างพร้อมกัน

(2). ลดลง = 1/2 หรือประมาณ 50%

เมื่อเทียบกับ การกินแป้ง-น้ำตาล ก่อนอาหารอย่างอื่น

..... 

แนวคิดในการกิน "แป้ง-น้ำตาล" หลังอาหารอื่น

หรือ 'carb-last' น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี 

 

กลไกที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารต่ำลง

เมื่อกินคาร์บ (แป้ง-น้ำตาล) หลังอาหารอื่นได้แก่

 

(1). การย่อย-ดูดซึมอาหารช้าลง

เมื่อกินหลังอาหารอื่นที่มี...

โปรตีน เส้นใย(ไฟเบอร์) หรือน้ำมัน

 

(2). การกินอาหารอื่นก่อน

ทำให้อิ่ม 

และ กินแป้ง-น้ำตาล น้อยลง

.....

ภาพรวม คือ

ไม่ว่าจะกินอะไร

ขอให้กิน "ข้าว-แป้ง-น้ำตาล" หลังอาหารอื่นไว้ก่อน

 

อาจเริ่มด้วย สลัด น้ำพริกผัก ซุป

หรือ โปรตีน (ถั่ว โปรตีนเกษตร

นมถั่วเหลือง เนื้อ นม ไก่ ไข่)

.....

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > http://www.reuters.com/article/us-health-diabetes-carbs-last/saving-carbs-for-last-may-help-ward-off-blood-sugar-spike-for-diabetics-idUSKCN1C32J9

Source by Reuters > BMJ Open Diabetes Research and Care, September 1, 2017.

.....

 

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile