นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile

ภาพ: ภาพขยายน้ำตาลทราย [ wikipedia ]

.....

ภาพ: ความเสี่ยงเบาหวาน

.....

อ.นพ.เกบ เมียคิน ทบทวนเรื่อง

"เครื่องดื่มหวานๆ (น้ำตาลแท้ น้ำตาลเทียม) เพิ่มเสี่ยงเบาหวาน"

ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ [ Mirkin ezines ]

 

การศึกษาใหม่ (Am J Clin Nutr, Jun 28, 2017)

ทำในกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงหลังหมดประจำเดือน 64,850 คน

ติดตามไปเฉลี่ย 8.4 ปี พบว่า

.....

เครื่องดื่มเติมน้ำตาลแท้ และน้ำตาลเทียม

เพิ่มเสี่ยงเบาหวานดังนี้

(​กระป่องเล็ก = 335 มิลลิลิตร/มล.)

(1). เครื่องดื่มน้ำตาลแท้ 2 กระป๋องเล็ก/วัน เพิ่มเสี่ยง = 43%

(2). เครื่องดื่มน้ำตาลเทียม 2 กระป๋องเล็ก/วัน เพิ่มเสี่ยง = 21%

(3). เปลี่ยนเครื่องดื่มน้ำตาลแท้ เป็นน้ำ 1 กระป๋อง/วัน ลดเสี่ยง = 10%

(4). เปลี่ยนเครื่องดื่มน้ำตาลเทียม เป็นน้ำ 1 กระป๋อง/วัน ลดเสี่ยง = 5%

.....

.....

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า

อาหารไขมันสูง หรือน้ำตาลสูง เพิ่มเสี่ยงเบาหวาน

(ไขมัน เพิ่มเสี่ยงมากกว่า)

 

ทว่า... น้ำตาลเทียมเพิ่มเสี่ยงเบาหวานอย่างไร

.....

ทีมวิจัยจากอิสราเอล (Nature, September 17 2014)

ทำการศึกษาในหนูทดลอง และในคนพบว่า

 

น้ำตาลเทียม (aspartame, saccharin & sucralose)

เป็นอาหารของจุลินทรีย์บางชนิดในลำไส้ใหญ่

ทำให้จุลินทรีย์ท้องถิ่นชนิดดีในลำไส้ลดลง

.....

กลไกนี้คล้ายๆ กับการส่งน้ำเลี้ยง

ทำให้โจร หรือผู้ก่อการร้ายโต

 

เชื้อโจร หรือผู้ก่อการร้ายไม่ได้โตเปล่าๆ

ทว่า... ปล่อยสารเคมีร้ายๆ 

เข้าสู่ลำไส้ และกระแสเลือด

.....

เชื้อท้องถิ่นชนิดดีลดลง

ปล่อยสารเคมีดีๆ 

เข้าสู่ลำไส้ และกระแสเลือดลดลง

 

ผลรวมคือ

ทำให้ร่างกายดื้อต่ออินซูลิน

นำน้ำตาลเข้าเซลลได้น้อยลง

ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

.....

ทีมวิจัยทดลองให้ยาปฏิชีวนะ

เจาะจงทำลายเชื้อร้ายๆ ในลำไส้หนูทดลอง

พบว่า

 

เมื่อเชื้อร้ายๆ ลดลง

ระดับน้ำตาลในเลือดหนูทดลองก็ลดลงตามไปด้วย

.....

ทีมวิจัยทดลองนำเชื้อร้ายๆ (ในอุจจาระ อึ)

 

จากหนูทดลองและคนที่กินน้ำตาลเทียม

ให้หนูทดลองที่ไม่ได้กินน้ำตาลเทียมกิน

พบว่า

 

เชื้อร้ายๆ จากหนูที่กินน้ำตาลเทียม

ส่งผลทางอ้อมไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด

.....

การทดลองทำในอาสาสมัคร 381 ราย

ให้กินน้ำตาลเทียม(saccharin)

ขนาดสูงสุด (5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน)

ตามที่คณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ กำหนด

พบว่า

 

การกินน้ำตาลเทียมขนาดสูงสุด

ทำให้เชื้อจุลินทรีย์ หรือแบคทีเรียในลำไส้เปลี่ยน

และระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นใน 5 สัปดาห์

.....

และพบการเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้นานกว่า 5 สัปดาห์ดังนี้

(1). อ้วนลงพุง (เส้นรอบเอวเพิ่ม) 

(2). ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

ทั้งหลังอดอาหาร (ก่อนอาหาร) และหลังอาหาร 

.....

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า

เครื่องดื่มเติมน้ำตาล รวมทั้งน้ำผลไม้ เพิ่มเสี่ยง

(1). น้ำหนักขึ้น

(2). น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

(3). เบาหวาน

.....

การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า

เครื่องดื่มเติมน้ำตาลแท้

มีอันตราย "มากกว่า" เครื่องดื่มเติมน้ำตาลเทียม

 

การศึกษาใหม่พบว่า

น้ำตาลเทียมเพิ่มน้ำหนัก และเบาหวานในหนู

ทว่า... ยังไม่พบว่า

น้ำตาลเทียมเพิ่มเบาหวานในคน

.....

สรุป คือ ข้อมูลจากการวิจัยตอนนี้...

(1). น้ำตาลแท้น่าจะมีอันตรายมากกว่าน้ำตาลเทียม

 

(2). น้ำตาลเทียมเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้ "ทางอ้อม"

โดยไปเปลี่ยนสมดุลจุลินทรีย์(แบคทีเรีย)ในลำไส้

แล้วสารเคมีจากจุลินทรีย์ไปทำให้ร่างกายดื้อต่ออินซูลินอีกต่อหนึ่ง

(อินซูลิน = ฮอร์โมนจากตับอ่อน ทำหน้าที่ลดระดับน้ำตาลในเลือด)

.....

ความหวานยังคงเป็นอะไรแบบที่คุณย่าว่าไว้ คือ

ถ้าเป็นเรื่องอาหาร

ค่อนไปทางน้อย(หรือหารสอง)ไว้ น่าจะดี

 

ถึงตรงนี้...​ ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > http://www.drmirkin.com/weekly-ezine-page/sweet-drinks-raise-risk-for-diabetes.html

From > http://www.drmirkin.com/diabetes/gut-bacteria-linked-to-diabetes.html

Photo > By Lauri Andler(Phantom) - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=863388; https://en.wikipedia.org/wiki/Sugar#/media/File:Sugar_2xmacro.jpg

From > https://en.wikipedia.org/wiki/Sugar

.....

.....

ภาพ: ไม้(อุปกรณ์)ฝึกเดินวิลลา (Willa Walker)

คุณแม่คุณพ่อ หรือผู้ใหญ่ จับที่ไม้แนวนอนด้านบน

เด็กจับที่ห่วงวงกลม

.....

วิดีโอ: ไม้(อุปกรณ์)ฝึกเดินวิลลา (Willa Walker) [ Insider ] 

ทีมพัฒนาขายชุดละ 29 ดอลลาร์สหรัฐฯ = 989 บาท [ WillaWalker ]; [ Amazon ]

เห็นราคาแล้ว น่าทดลองทำใช้เองมากทีเดียว

.....

..... 

ภาพ: ภาพวาดพระเยซูในรถฝึกเดินในโบสถ์ (ปี 1440/1983)

= 577 ปีก่อนปัจจุบัน (2017/2560) [ wiki ]

.....

คณะกรรมาธิการป้องกันอุบัติเหตุและสารพิษ สหรัฐอเมริกา

รายงานว่า [ AAP ]

ช่วงปี 1973-1998/2516-2541 = 25 ปี

มีเด็กเสียชีวิตจากรถฝึกเดิน = 34 ราย

 

ปัจจัยใหญ่ที่ทำให้เจ็บหนักหรือเสียชีวิตได้แก่

 • ตกบันได = 75-96%
 • น้ำร้อนลวก = 2-5%

.....

ก่อนมีคำเตือนเรื่องนี้

มีเด็กเจ็บหนักจนต้องไปห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล

= 20,100 รายในปี 1995/2538

 

หลังมีคำเตือน 4 ปี

พบเด็กเจ็บหนักจนต้องไปห้องฉุกเฉินลดลง

= 8,800 รายในปี 1999/2542 (ลดลง 56%)

.....

.....

..... 

.....

ภาพ: อุปกรณ์(ไม้)ฝึกเดินวิลลา

.....

ขอแนะนำ

 

ไอเดียนี้อาจนำไปสู่การฝึกยืนหรือเดินที่ปลอดภัยได้

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > https://www.youtube.com/watch?v=Vof6dQRK5Hkhttps://www.facebook.com/thisisinsider/posts/1729220990718625

From > Pediatrics. September 2001. Vol. 108. Issue 3. http://pediatrics.aappublications.org/content/108/3/790

จาก > ผศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์. โครงการวิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในเด็ก. โรงพยาบาลรามาธิบดี. รถหัดเดิน... ผลิตภัณฑ์อันตรายที่ไม่มีใครรู้.

Picture > By Clèves Master - The History Project, University of California, Davis, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22342241; https://en.wikipedia.org/wiki/Baby_walker

ภาพ: อ้วนหรือไม่ คิดจากดัชนีมวลกาย (body mass index/BMI) [ wikipedia ]

= น้ำหนักเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตร 2 ครั้ง

ค่าปกติในคนไทย-เอเชีย = 18.5-22.9

 

และควรวัดเส้นรอบเอว เพื่อหาว่า อ้วนลงพุงหรือไม่

ค่าปกติในคนไทย-เอเชีย เท่ากับ...

 • 36 นิ้ว หรือ 90 เซนติเมตร (ผู้ชาย)
 • 32 นิ้ว หรือ 80 เซนติเมตร (ผู้หญิง)

และไม่เกิน 1/2 ของความสูงเป็นเซนติเมตร

เช่น สุง 160 ซม. ค่าปกติเส้นรอบเอว = ไม่เกิน 80 ซม.

.....

ภาพ: โอกาสเสียชีวิตในผู้ชายผิวชาวสหรัฐอเมริกา

เรียงตามดัชนีมวลกาย (BMI)

มีรูปคล้ายเครื่องหมายถูก หรืออักษรตัวย (U)

 

น้ำหนักน้อยเกินหรือมากเกิน

มีโอกาสอายุยืนน้อยกว่าน้ำหนักปานแลาง

.....

น้ำหนักน้อยเกิน เพิ่มเสี่ยงเสียชีวิต

จากโรคติดเชื้อ เช่น วัณโรค

และทนทานต่อการป่วยหนัก หรือป่วยนานน้อยลง

 

น้ำหนักเกิน-อ้วน เพิ่มเสี่ยงเสียชีวิต

จากโรคหัวใจ เส้นเลือดสมองแตก-ตีบตัน มะเร็ง [ NIH ]

.....

ภาพ: โอกาสเสียชีวิตในผู้หญิงผิวชาวสหรัฐอเมริกา เรียงตามดัชนีมวลกาย (BMI)

มีรูปคล้ายเครื่องหมายถูก หรืออักษรตัวย (U)

คนที่มีน้ำหนักปานกลางมีโอกาสอายุยืน

มากกว่าน้ำหนักน้อยเกินหรือมากเกิน 

..... 

วิดีโอ: อะไรทำให้ดื้อต่ออินซูลิน (หรือ น้ำตาลในเลือดสูง)

 

ไขมันในเซลล์กล้ามเนื้อ

บริเวณใกล้ผนังเซลล์

(พบมากในคนกินอาหารไขมันสูง)

ทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลิน

 

ภาวะนี้ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้นาน

ไขมันที่มีฤทธิ์นี้สูงเป็นไขมันอิ่มตัว [ NutritionFacts ]

โดยเฉพาะไขมันสัตว์

.....

อ.แกรี เทาเบส

ตีพิมพ์เรื่อง "อะไรทำให้คุณอ้วน"

ใน Scientific American

ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ

 

สมมติฐานที่ใช้อธิบายว่า 

อะไรทำให้คนเราอ้วนมี 2 กลุ่มใหญ่ได้แก่

 

(1).พลังงานขาเข้า(กิน)มากกว่าขาออก(เผาผลาญ/burn)

พลังงานในอาหารหลัก 3 กลุ่มได้แก่

 • โปรตีน เช่น เนื้อ ถั่ว ไข่ ไก่ ปลา (1 กรัม = 4 แคลอรี/calorie/C)
 • คาร์โบไฮเดรต หรือคาร์บ คือ ข้าว แป้ง น้ำตาล (1 กรัม = 4 แคลอรี/calorie/C)
 • ไขมัน หรือน้ำมัน (1 กรัม = 9 แคลอรี/calorie/C)

 

พลังงานในอาหาร (โปรตีน + คาร์บ + ไขมัน)

และแอลกอฮอล์ (1 กรัม = 7 แคลอรี/calorie/C) รวมกัน

จะเป็นไปตามหลักที่ว่า

"พลังงานไม่สูญหายไปไหน 

(ตามหลักการ thermodynamic)" ได่แก่

(1). ถ้ากินมากกว่าการเผาผลาญ = น้ำหนักเพิ่มขึ้น

(2). ถ้ากินเท่าการเผาผลาญ​ = น้ำหนักคงที่

(3). ถ้ากินน้อยกว่าการเผาผลาญ​ = น้ำหนักลดลง

 

ทางออกตามทฤษฎีนี้ คือ

กินอาหารกลุ่มให้กำลังงานให้น้อยลง

และ ลดแอลกอฮอล์ได้แก่

(1). ลดคาร์บ ("ข้าว-แป้ง-น้ำตาล")
(2). ลดไขมัน (น้ำมัน)
(3). ลดแอลกอฮอล์ (เหล้า เบียร์ ไวน์ ฯลฯ)
(4). กินโปรตีนอย่างพอดี (ไม่มากเกิน)

..... 

และลดปัจจัยที่กระตุ้นความหิวได้แก่

(1). อาหารทอด
(2). แอลกอฮอล์
(3). นอนไม่พอ
(4). การอยู่ใกล้คนกินจุ หรือกินเก่ง เช่น ไปงานเลี้ยง

.....

ภาพ: น้ำตาลในเลือดสูงหลังอาหาร

ทำให้ร่างกายต้องรีบเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันทันที

สะสม-พอกพูน เช่น อ้วน อ้วนลงพุง ไขมันพอกตับ

ขาดแหล่งพลังงานหลัก (จากแป้ง-น้ำตาล หรือ โปรตีน)

ทำให้หิวบ่อย-กินบ่อย

.....

(2). ฮอร์โมน (อินซูลิน/insulin) สูงบ่อยหรือสูงนาน

= ฮอร์โมนที่ดึงน้ำตาลน้ำมัน จากกระแสเลือด เข้าเซลล์)

 

ทฤษฎีนี้อธิบายว่า

ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูง

ทำให้ตับอ่อนหลั่งอินซูลินมากขึ้น

 

ระดับอินซูลินที่สูงขึ้น

ทำให้น้ำตาลในเลือดเข้าเซลล์

เปลี่ยนเป็นไขมันอย่างเร็ว

 

ร่างกายคนเราใช้พลังงานจากคาร์บ (ข้าว แป้ง น้ำตาล)

และโปรตีน ทั้งจากอาหาร (ถั่ว เต้าหู้ ไก่ ไข่ ปลา เนื้อ)

และจากการสลายกล้ามเนื้อ (ในร่างกาย) ได้ง่ายกว่าไขมัน

 

เมื่อร่างกายเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดเป็นไขมันอย่างเร็ว

จะทำให้ชีวิตมีสภาพคล้าย "คนช็อต(ขาด)เงิน" เช่น

 • เป็นหนี้
 • ไปค้ำประกันหนี้คนอื่น (แล้วคนอื่นหนีหนี้)
 • เล่นหวย เล่นหุ้น หรือการพนัน พลาดไป
 • โดนยึดทรัพย์

 

คล้ายๆ กับ...

หาเงินได้เท่าไร รั่วหมด หายหมด

ทว่า... พลังงานไม่ได้หายไปไหน

กินเท่าไรสะสมเป็นไขมันทันที

ไม่ยอมให้ร่างกายเผาผลาญเป็นกำลังงานได้ง่ายๆ

 

ร่างกายจึงต้องเบิกเงินจาก ATM ใหม่ ได้แก่

 • สลายแป้งที่สะสมในตับ (ไกลโคเจน)
 • สลายกล้ามเนื้อมาสร้างน้ำตาลใหม่ (สร้างที่ตับ)

 

แป้งที่สะสมในตับ (ไกลโคเจน) มีจำกัด

เพราะต้องกันส่วนหนึ่งสำรองไว้ให้สมองใช้

 

การสลายกล้ามเนื้อมาสร้างน้ำตาลก็ทำได้จำกัด

เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อลีบเหี่ยวไปเรื่อยๆ

 

ยิ่งระดับน้ำตาลในเลือดสูงบ่อย

ยิ่งหายไปเป็นไขมันมาก

เหลือพลังงานสำรองให้ใช้จริงน้อย

 

ผล คือ จะทำให้เกิดวงจรอุบาทว์

"กินมาก-หิวใหม่-กินใหม่" ไปเรื่อยๆ

 

ทางออกตามทฤษฎีนี้ คือ

(1). ลดอาหาร "ขาว-หวาน"

หรือ อาหารที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มเร็ว คือ 

 • ขาว = ข้าวขาว ขนมปังขาว อาหารทำจากแป้ง
 • หวาน = น้ำตาล น้ำผลไม้

 

(2). ทำให้คาร์บ (ข้าว-แป้ง-น้ำตาล) ดูดซึมช้าลง 

เปลี่ยน 'Fast Carb' ไปเป็น 'Slow Carb' ได้แก่

 • เปลี่ยนข้าวขาว เป็น ข้าวกล้อง (เติมรำ)
 • เปลี่ยนขนมปังขาว เป็น โฮลวีท (เติมรำ)
 • เปลี่ยนน้ำผลไม้ เป็น ผลไม้ทั้งผล
 • งดหรือลดน้ำตาล

เลือกกินอาหารที่มีดัชนีน้ำตาล (glycemic index/GI) ค่อนไปทางต่ำ

 

(3). ไม่กินคาร์บมากๆ ในมื้อเดียวกัน เช่น

 • อาหารงานเลี้ยง (ยิ่งไปบ่อย ยิ่งอ้วน)
 • อาหารมื้อใหญ่
 • กินเร็ว 

 

(4). ออกแรง-ออกกำลัง

การออกแรง-ออกกำลัง 1 ครั้ง

ทำให้กล้ามเนื้อดึงน้ำตาลในเลือดไปใช้เพิ่มชึ้นมาก = 1/2-17 ชั่วโมง

 

การออกกำลังแบบหนักสลับเบา (interval) หลายรูปแบบ

ทั้งแอโรบิค เช่น เดิน วิ่ง จักรยาน ว่ายน้ำ ขึ้นลงเนิน-บันได

และต้านแรง เช่น เล่นเวท ยกน้ำหนัก ขึ้นลงเนิน-บันได

มีแนวโน้มจะดีกว่าออกกำลังแบบเดียวซ้ำซาก

(ขึ้นลงเนิน-บันได เป็นทั้งแอโรบิค และต้านแรง)

 

(5). ไม่นั่งนานเกิน 1 ชั่วโมง/ครั้ง

ลุกขึ้นยืน หรือเดินสลับบ่อยๆ

 

กล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวบ่อย

ทำหน้าที่คล้ายฟองน้ำ

ช่วยดูดซับน้ำตาล-ไขมันจากเลือดไปใช้

 

กล้ามเนื้อที่อยู่นิ่งนานๆ

ไม่ช่วยดูดซับน้ำตาล-ไขมันในเลือด

คล้ายก้อนหิน

.....

..... 

อาหารที่ช่วยให้การย่อย-ดูดซึมน้ำตาลช้าลง ได้แก่

(1). เส้นใยหรือไฟเบอร์ (ถั่ว ผลไม้ ผัก เมล็ดพืช)

 

(2). มีน้ำมันที่ย่อย-ดูดซึมช้า หรือ 'Slow Fat' เล็กน้อย

 • ลดหรืองด 'Fast Fat' หรือน้ำมันที่ดูดซึมเร็ว เช่น อาหารทอด 
 • อาหารราดน้ำมัน เช่น ครีม (ถ้ากินสลัดก็ควรใช้น้ำมันน้อยที่สุด)
 • กินถั่วต้ม หรือเมล็ดพืชทุบ เช่น งาทุบ เมล็ดปอป่านทุบ (flax seeds)

 

(3). กินโปรตีนที่ย่อย-ดูดซึมช้า หรือ 'Slow Protein' 

หรือโปรตีนจากพืชที่มีเส้นใย 

เช่น ถั่ว งาทุบ เมล็ดพืชทุบ (หลายๆ อย่างในมื้อเดียวกัน)

แทนโปรตีนจากสัตว์ (นม เนื้อ ไข่ ไก่ ปลา โปรตีนสกัด)

= อย่างน้อย 1/2 

 

โปรตีนสัตว์และโปรตีนสกัด เช่น ผงเวย์(ทำจากนม)

ไม่มีเส้นใยหรือไฟเบอร์

ทำให้เป็นโปรตีนย่อยเร็ว-ดูดซึมเร็ว หรือ 'Fast Protein' 

 

อาหารที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่สูง

และป้องกันโรคอ้วนได้ดีในระยะยาว

ส่วนใหญ่เป็นอาหารทำจากพืช และไม่ขัดสี

(plant-based, whole food เช่น ไม่ใช่ข้าวขาว)

= 80% ขึ้นไป

 

เช่น อาหารแนวชีวจิต

(มีอาหารทะเล 1-2 ครั้ง/สัปดาห์)

เช่น อาหารมังสวิรัติแบบไม่กินข้าวขาวและอาหารทอด

.....

การเลือกอาหารที่มีดัชนีความอิ่ม (Satiety Index) สูง

มีเส้นใยหรือไฟเบอร์สูง

และดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index) ต่ำ

มีส่วนช่วยลดเสี่ยงอ้วนในระยะยาว

.....

วิดีโอ: อะไรทำให้คุณเป็นเบาหวาน [ YouTube ]

..... 

ภาพรวมในเรื่องลดเสี่ยงอ้วน-น้ำหนักเกิน คือ

(1). ไม่กินมาก (แคลอรี)

(2). ระวังน้ำตาลในเลือดสูง

ซึ่งจะทำให้อินซูลินในเลือดสูงตาม

 

(3). ออกแรง-ออกกำลังเป็นประจำ

(4). ไม่นั่งนาน-ไม่อยู่นิ่งนาน

(5). นอนให้พอ (นอนไม่พอเพิ่มความหิว)

(2 ข้อแรกเป็นหลัก, 3 ข้อหลังเป็นตัวเสริม)

.....

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > https://www.scientificamerican.com/article/what-makes-you-fat-too-many-calories-or-the-wrong-carbohydrates/

From > https://www.youtube.com/watch?v=6t4tBmbPko8

From > http://www.drmirkin.com/weekly-ezine-page/high-protein-diets-do-not-lower-blood-sugar.html

From > https://nutritionfacts.org/2016/11/17/fat-is-the-cause-of-type-2-diabetes/

From > https://www.youtube.com/watch?v=Nujyif7MkMA

From > http://www.drmirkin.com/weekly-ezine-page/protein-supplements-dont-make-you-stronger.html

From > https://www.youtube.com/watch?v=VAweyqtb7D8

From > ดัชนีความอิ่ม (Satiety Index) ช่วยลดอ้วน

Picture > By Victovoi, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9857499; https://en.wikipedia.org/wiki/Obesity#/media/File:Obesity-waist_circumference.svg

Graph > By James Heilman, MD - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12266018; https://en.wikipedia.org/wiki/Obesity#/media/File:MenBMIMort.png

Graph Women > By James Heilman, MD - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12265970; https://en.wikipedia.org/wiki/Obesity#/media/File:WomenBMIMort.png

From > https://en.wikipedia.org/wiki/Obesity

From > https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/behindtheheadlines/news/2016-07-14-obesity-now-a-leading-cause-of-death-especially-in-men/

.....

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ View my profile